NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Door te klikken op de hieronder vermelde paritaire comités of subcomités kan u hun bevoegdheidsgebieden consulteren, namelijk de gecoördineerde teksten die de verschillende sectoren beschrijven waartoe de werkgevers en werknemers moeten behoren.


 

100 AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE WERKLIEDEN (PDF, 89 KB)
101 NATIONALE GEMENGDE MIJNCOMMISSIE (PDF, 7 KB)
102 PARITAIR COMITE VOOR HET GROEFBEDRIJF (PDF, 8 KB)
102.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN (PDF, 7 KB)
102.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN (PDF, 7 KB)
102.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT (PDF, 7 KB)
102.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT (PDF, 7 KB)
102.05 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN (PDF, 7 KB)
102.06 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT (PDF, 7 KB)
102.07 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK (PDF, 7 KB)
102.08 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK (PDF, 7 KB)
102.09 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK (PDF, 7 KB)
102.10 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN STEENSTORT (PDF, 7 KB)
102.11 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN (PDF, 7 KB)
104 PARITAIR COMITE VOOR DE IJZERNIJVERHEID (PDF, 8 KB)
105 PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN (PDF, 7 KB)
106 PARITAIR COMITE VOOR HET CEMENTBEDRIJF (PDF, 7 KB)
106.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN (PDF, 7 KB)
106.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BETONINDUSTRIE (PDF, 7 KB)
106.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VEZELCEMENT (PDF, 7 KB)
107 PARITAIR COMITE VOOR DE MEESTER-KLEERMAKERS, DE KLEERMAAKSTERS EN NAAISTERS (PDF, 7 KB)
109 PARITAIR COMITE VOOR HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF (PDF, 14 KB)
110 PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELVERZORGING (PDF, 9 KB)
111 PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW (PDF, 19 KB)
112 PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF (PDF, 14 KB)
113 PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF (PDF, 8 KB)
113.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET FAIENCE- EN HET PORSELEINBEDRIJF, DE SANITAIRE ARTIKELEN EN DE SCHUURPRODUCTEN EN HET CERAMISCH AARDEWERK (SEDERT 14/09/2009 OPGEHEVEN) (PDF, 12 KB)
113.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VOOR CERAMIEKBEKLEDING EN VLOERTEGELS (SEDERT 14/09/2009 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
113.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR VUURVASTE PRODUCTEN (SEDERT 14/09/2009 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
113.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PANNENBAKKERIJEN (PDF, 7 KB)
114 PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ (PDF, 7 KB)
114.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ VAN DE PROVINCIES OOST- EN WEST-VLAANDEREN (OPHEFFING SINDS 04/07/2013) (PDF, 6 KB)
114.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN (OPHEFFING SINDS 04/07/2013) (PDF, 6 KB)
114.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ VAN DE PROVINCIE LIMBURG EN VAN VLAAMS-BRABANT (OPHEFFING SINDS 04/07/2013) (PDF, 7 KB)
114.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ VAN DE PROVINCIES LUIK, LUXEMBURG, NAMEN EN HENEGOUWEN EN VAN WAALS-BRABANT (OPHEFFING SINDS 04/07/2013) (PDF, 8 KB)
115 PARITAIR COMITE VOOR HET GLASBEDRIJF (PDF, 12 KB)
116 PARITAIR COMITE VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (PDF, 10 KB)
117 PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL (PDF, 76 KB)
118 PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID (PDF, 21 KB)
119 PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN (PDF, 17 KB)
120 PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID (PDF, 81 KB)
120.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID UIT HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT VERVIERS (PDF, 15 KB)
120.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING (SEDERT 01/07/2019 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
120.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET VERVAARDIGEN VAN EN DE HANDEL IN ZAKKEN IN JUTE OF IN VERVANGINGSMATERIALEN (PDF, 12 KB)
121 PARITAIR COMITE VOOR DE SCHOONMAAK (PDF, 19 KB)
124 PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF (PDF, 20 KB)
125 PARITAIR COMITE VOOR DE HOUTNIJVERHEID (PDF, 19 KB)
125.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BOSONTGINNINGEN (PDF, 13 KB)
125.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZAGERIJEN EN AANVERWANTE NIJVERHEDEN (PDF, 7 KB)
125.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HOUTHANDEL (PDF, 12 KB)
126 PARITAIR COMITE VOOR DE STOFFERING EN DE HOUTBEWERKING (PDF, 29 KB)
127 PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN (PDF, 76 KB)
127.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HANDEL IN BRANDSTOFFEN VAN OOST-VLAANDEREN (SEDERT 01/07/2016 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
128 PARITAIR COMITE VOOR HET HUIDEN- EN LEDERBEDRIJF EN VERVANGINGSPRODUCTEN (PDF, 72 KB)
128.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LEERLOOIERIJ EN DE HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN (SEDERT 20/04/2018 OPGEHEVEN) (PDF, 8 KB)
128.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SCHOEISELINDUSTRIE, DE LAARZENMAKERS EN DE MAATWERKERS (SEDERT 20/04/2018 OPGEHEVEN) (PDF, 8 KB)
128.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET MAROKIJNWERK EN DE HANDSCHOENNIJVERHEID (SEDERT 20/04/2018 OPGEHEVEN) (PDF, 9 KB)
128.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HANDSCHOENNIJVERHEID (SEDERT 29/06/2002 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
128.05 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ZADELMAKERIJ, DE VERVAARDIGING VAN RIEMEN EN INDUSTRIELE ARTIKELEN IN LEDER (SEDERT 20/04/2018 OPGEHEVEN) (PDF, 8 KB)
128.06 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE SCHOEISELS (SEDERT 01/04/2014 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
128.07 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HANDEL IN RUWE HUIDEN EN VELLEN (SEDERT 29/06/2002 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
129 PARITAIR COMITE VOOR DE VOORTBRENGING VAN PAPIERPAP, PAPIER EN KARTON (PDF, 7 KB)
130 PARITAIR COMITE VOOR HET DRUKKERIJ-, GRAFISCHE KUNST- EN DAGBLADBEDRIJF (PDF, 7 KB)
132 PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN TECHNISCHE LAND- EN TUINBOUWWERKEN (PDF, 7 KB)
133 PARITAIR COMITE VOOR HET TABAKSBEDRIJF (PDF, 7 KB)
136 PARITAIR COMITE VOOR DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING (PDF, 7 KB)
139 PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART (PDF, 8 KB)
139.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SLEEPDIENSTEN (SEDERT 22/01/2007 OPGEHEVEN) (PDF, 10 KB)
140 PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK (PDF, 32 KB)
140.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE AUTOBUSSEN EN AUTOCARS (PDF, 6 KB)
140.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TAXI'S (PDF, 6 KB)
140.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET WEGVERVOER EN DE LOGISTIEK VOOR REKENING VAN DERDEN (PDF, 74 KB)
140.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GRONDAFHANDELING OP LUCHTHAVENS (PDF, 69 KB)
140.05 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VERHUIZING (PDF, 8 KB)
142 PARITAIR COMITE VOOR DE ONDERNEMINGEN WAAR TERUGGEWONNEN GRONDSTOFFEN OPNIEUW TER WAARDE WORDEN GEBRACHT (PDF, 8 KB)
142.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN (PDF, 7 KB)
142.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN (PDF, 8 KB)
142.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN PAPIER (PDF, 7 KB)
142.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN (PDF, 7 KB)
143 PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ (PDF, 7 KB)
144 PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW (PDF, 75 KB)
145 PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF (PDF, 10 KB)
146 PARITAIR COMITE VOOR HET BOSBOUWBEDRIJF (PDF, 7 KB)
147 PARITAIR COMITE VOOR DE WAPENSMEDERIJ MET DE HAND (OPHEFFING: 15/08/2014, BS 05/08/2014) (PDF, 7 KB)
148 PARITAIR COMITE VOOR HET BONT EN KLEINVEL (PDF, 7 KB)
148.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAARSNIJDERIJEN (SEDERT 02/05/2014 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
148.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE INDUSTRIELE EN AMBACHTELIJKE FABRICAGE VAN BONTWERK (SEDERT 02/05/2014 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
148.05 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PELSLOOIERIJEN (SEDERT 02/05/2014 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
149 PARITAIR COMITE VOOR DE SECTORS DIE AAN DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW VERWANT ZIJN (PDF, 23 KB)
149.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELEKTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE (PDF, 9 KB)
149.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK (PDF, 8 KB)
149.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EDELE METALEN (PDF, 7 KB)
149.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL (PDF, 10 KB)
150 PARITAIR COMITE VOOR GEWOON POTTENGOED IN POTAARDE (SEDERT 01/01/2010 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
152 PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS (PDF, 12 KB)
152.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PDF, 7 KB)
152.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (PDF, 8 KB)
200 AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN (PDF, 86 KB)
201 PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL (PDF, 7 KB)
202 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN (PDF, 15 KB)
202.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN (PDF, 7 KB)
203 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN (PDF, 7 KB)
204 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PORFIERGROEVEN VAN HET KANTON VAN LESSEN, VAN BIERK-BIJ-HALLE EN VAN QUENAST (SEDERT 11/04/2011 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
205 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE STEENKOLENMIJNEN (PDF, 7 KB)
207 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (PDF, 10 KB)
209 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN DER METAALFABRIKATENNIJVERHEID (PDF, 16 KB)
210 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE IJZERNIJVERHEID (PDF, 8 KB)
211 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL (PDF, 77 KB)
214 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE TEXTIELNIJVERHEID (PDF, 7 KB)
215 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN HET KLEDING- EN CONFECTIEBEDRIJF (PDF, 14 KB)
216 PARITAIR COMITE VOOR DE NOTARISBEDIENDEN (PDF, 7 KB)
217 PARITAIR COMITE VOOR DE CASINOBEDIENDEN (PDF, 7 KB)
218 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN (SEDERT 01/04/2015 OPGEHEVEN) (PDF, 8 KB)
219 PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN EN ORGANISMEN VOOR TECHNISCHE CONTROLES EN GELIJKVORMIGHEIDSTOETSING (PDF, 17 KB)
220 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE VOEDINGSNIJVERHEID (PDF, 19 KB)
221 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE PAPIERNIJVERHEID (PDF, 7 KB)
222 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE PAPIER- EN KARTONBEWERKING (PDF, 7 KB)
223 NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR DE SPORT (PDF, 7 KB)
224 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE NON-FERRO METALEN (PDF, 7 KB)
225 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS (PDF, 12 KB)
225.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PDF, 8 KB)
225.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (PDF, 12 KB)
226 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK (PDF, 83 KB)
227 PARITAIR COMITE VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR (PDF, 9 KB)
300 NATIONALE ARBEIDSRAAD (PDF, 87 KB)
301 PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF (PDF, 29 KB)
301.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ANTWERPEN, 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN' GENAAMD (PDF, 18 KB)
301.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT (PDF, 20 KB)
301.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN BRUSSEL EN VILVOORDE (PDF, 18 KB)
301.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN OOSTENDE EN NIEUWPOORT (SEDERT 09/03/2017 OPGEHEVEN) (PDF, 13 KB)
301.05 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVENS VAN ZEEBRUGGE-BRUGGE, OOSTENDE EN NIEUWPOORT (PDF, 68 KB)
301.06 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN BRUGGE (SEDERT 10/08/2006 OPGEHEVEN) (PDF, 19 KB)
302 PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF (PDF, 7 KB)
303 PARITAIR COMITE VOOR HET FILMBEDRIJF (PDF, 7 KB)
303.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FILMPRODUCTIE (PDF, 7 KB)
303.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VERDELING VAN FILMS (SEDERT 11/10/2008 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
303.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EXPLOITATIE VAN BIOSCOOPZALEN (PDF, 7 KB)
303.04 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TECHNISCHE FILMBEDRIJVIGHEID (SEDERT 11/10/2008 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
304 PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF (PDF, 8 KB)
305 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN) (PDF, 16 KB)
305.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN) (PDF, 10 KB)
305.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN) (PDF, 10 KB)
305.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN) (PDF, 9 KB)
306 PARITAIR COMITE VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PDF, 7 KB)
307 PARITAIR COMITE VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN (PDF, 7 KB)
308 PARITAIR COMITE VOOR DE MAATSCHAPPIJEN VOOR HYPOTHECAIRE LENINGEN EN VOOR KAPITALISATIE (SEDERT 01/10/2017 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
309 PARITAIR COMITE VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN (PDF, 7 KB)
310 PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN (PDF, 6 KB)
310.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TEWERKSTELLING IN DE SECTOR BANKEN (SEDERT 28/12/2001 OPGEHEVEN) (PDF, 7 KB)
311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN (PDF, 7 KB)
312 PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN (PDF, 7 KB)
313 PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN (PDF, 7 KB)
314 PARITAIR COMITE VOOR HET KAPPERSBEDRIJF EN DE SCHOONHEIDSZORGEN (PDF, 7 KB)
315 PARITAIR COMITE VOOR DE HANDELSLUCHTVAART (PDF, 12 KB)
315.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET TECHNISCH ONDERHOUD, BIJSTAND EN OPLEIDING IN DE LUCHTVAARTSECTOR (PDF, 12 KB)
315.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN (PDF, 11 KB)
315.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET LUCHTHAVENBEHEER (PDF, 11 KB)
316 PARITAIR COMITE VOOR DE KOOPVAARDIJ (PDF, 8 KB)
317 PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN (PDF, 12 KB)
318 PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP (PDF, 7 KB)
318.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (PDF, 7 KB)
318.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PDF, 7 KB)
319 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (PDF, 16 KB)
319.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PDF, 7 KB)
319.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (PDF, 7 KB)
320 PARITAIR COMITE VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN (PDF, 7 KB)
321 PARITAIR COMITE VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERDELERS IN GENEESMIDDELEN (PDF, 15 KB)
322 PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN (PDF, 123 KB)
322.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN (PDF, 121 KB)
323 PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN (PDF, 13 KB)
324 PARITAIR COMITE VOOR DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL (PDF, 15 KB)
324.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET DIAMANTZAGEN (SEDERT 28/01/2010 OPGEHEVEN) (PDF, 12 KB)
324.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE KLEINBRANCHE IN DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL (SEDERT 28/01/2010 OPGEHEVEN) (PDF, 12 KB)
324.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VAKOPLEIDING IN DE DIAMANTNIJVERHEID EN -HANDEL (SEDERT 05/09/2005 OPGEHEVEN) (PDF, 11 KB)
325 PARITAIR COMITE VOOR DE OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN (PDF, 7 KB)
326 PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF (PDF, 7 KB)
327 PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN (PDF, 8 KB)
327.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN (PDF, 7 KB)
327.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE (PDF, 10 KB)
327.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP (PDF, 10 KB)
328 PARITAIR COMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER (PDF, 7 KB)
328.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST (PDF, 7 KB)
328.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET WAALSE GEWEST (PDF, 7 KB)
328.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST (PDF, 7 KB)
329 PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR (PDF, 82 KB)
329.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PDF, 8 KB)
329.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST (PDF, 9 KB)
329.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE FEDERALE EN BICOMMUNAUTAIRE SOCIO-CULTURELE ORGANISATIES (PDF, 9 KB)
330 PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (PDF, 10 KB)
331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (PDF, 9 KB)
332 PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR (PDF, 38 KB)
333 PARITAIR COMITE VOOR TOERISTISCHE ATTRACTIES (PDF, 8 KB)
334 PARITAIR COMITE VOOR DE OPENBARE LOTERIJEN (PDF, 9 KB)
335 PARITAIR COMITE VOOR DE DIENSTVERLENING AAN EN DE ONDERSTEUNING VAN HET BEDRIJFSLEVEN EN DE ZELFSTANDIGEN (PDF, 81 KB)
336 PARITAIR COMITE VOOR DE VRIJE BEROEPEN (PDF, 8 KB)
337 AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR (PDF, 78 KB)
338 PARITAIR COMITE VOOR DE MARITIEME EN WATERGEBONDEN ACTIVITEITEN (SEDERT 14/06/2014 OPGEHEVEN) (PDF, 14 KB)
339 PARITAIR COMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING (PDF, 12 KB)
339.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET VLAAMSE GEWEST (PDF, 8 KB)
339.02 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET WAALSE GEWEST (PDF, 8 KB)
339.03 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST (PDF, 8 KB)
340 PARITAIR COMITE VOOR DE ORTHOPEDISCHE TECHNOLOGIEEN (PDF, 71 KB)
341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN (PDF, 6 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens