NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 319 - PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  • geldelijke statuut van het personeel (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 31/01/2018
   • Registratiedatum: 08/03/2018
   • Registratienummer: 145202
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 14/05/2018
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 28/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2017
   • Registratiedatum: 26/07/2017
   • Registratienummer: 140546
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/01/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag bij 20 jaar nachtarbeid, of zwaar beroep of gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 09/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/01/2018
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • uitvoering cao 127 van 21.03.2017 van de Nationale Arbeidsraad (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 09/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139624
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - lange loopbaan (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn doorde Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 09/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139623
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 09/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139622
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 28/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136772
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/10/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2015
   • Registratiedatum: 25/11/2015
   • Registratienummer: 130308
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/12/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127421
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/02/2016
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127420
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126623
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 02/02/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126622
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • overplaatsing van de zetel van het 'Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126621
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/07/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SOCIALE MARIBEL
  • overplaatsing van de maatschappelijke zetel van het Sociaal Fonds (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126620
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
  • wijziging van het toepassingsgebeid van verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: is ook van toepassing op het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, hetWaalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/07/2015
   • Onderwerp: AANWERVING, LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, KLEIN VERLET, FUNCTIECLASSIFICATIE, NACHTARBEID, VERLOFDAGEN
  • arbeidsvoorwaarden - functieclassificatie (PDF, 709 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: INRICHTINGEN EN DIENSTEN die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2015
   • Registratiedatum: 30/03/2015
   • Registratienummer: 126221
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2016
   • Tekst verbeterd op: 22/09/2015
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125168
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • loonvoorwaarden (PDF, 2,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 28/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/03/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122039
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 310 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 28/01/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/02/2014
   • Registratiedatum: 04/04/2014
   • Registratienummer: 120651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/11/2014
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 693 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 07/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118362
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/11/2014
   • Tekst verbeterd op: 24/07/2014
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 874 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 15/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2013
   • Registratiedatum: 01/07/2013
   • Registratienummer: 115895
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/05/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 470 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/06/2013
   • Registratiedatum: 18/06/2013
   • Registratienummer: 115590
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 447 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2014
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 379 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2013
   • Registratiedatum: 13/02/2013
   • Registratienummer: 113438
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 469 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2012
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113224
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2013
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113223
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2013
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 304 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2012
   • Registratiedatum: 02/01/2013
   • Registratienummer: 112640
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2012
   • Registratiedatum: 02/01/2013
   • Registratienummer: 112639
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loonvoorwaarden (PDF, 755 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvangcentra voor asielzoekers, noodopvangcentra en centra voor winteropvang van het Belgische Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire Diensten, erkend en/of gesubsidieerd door de Belgische federale overheid
   • Datum ondertekening: 03/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110539
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2013
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 454 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; personeel van het Belgische Rode Kruis werkzaam in de opvangcentra voor asielzoekers, de noodopvangcentra en de centra voor winteropvang
   • Datum ondertekening: 03/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 264 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2011
   • Registratiedatum: 02/09/2011
   • Registratienummer: 105519
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2012
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 432 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2011
   • Registratiedatum: 02/09/2011
   • Registratienummer: 105518
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/04/2012
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 16/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104323
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/12/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/02/2012
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 178 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102076
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 210 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102075
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 238 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2010
   • Registratiedatum: 21/10/2010
   • Registratienummer: 102074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 579 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2010
   • Registratiedatum: 16/08/2010
   • Registratienummer: 101177
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/02/2011
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 492 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2010
   • Registratiedatum: 23/07/2010
   • Registratienummer: 100617
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds BICO' - FISB (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire werkgevers en werknemers behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2010
   • Registratiedatum: 23/07/2010
   • Registratienummer: 100616
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 16/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95180
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/06/2010
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 25/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93427
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92532
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92531
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 11 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92530
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 09/09/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90975
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/07/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2009
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • professionele vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: huisvestingsinrichtingen en -diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 23/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88954
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/02/2009
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 18/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/03/2008
   • Registratiedatum: 20/03/2008
   • Registratienummer: 87521
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/10/2008
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • syndicale premie (PDF, 147 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 16/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 31/07/2007
   • Registratiedatum: 06/08/2007
   • Registratienummer: 84158
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82900
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/11/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82899
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82898
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82897
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 29/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81583
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/ofgesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van eht Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 29/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80536
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/ofgesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 29/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80535
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/01/2007
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 12/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 14/12/2005
   • Registratiedatum: 29/05/2006
   • Registratienummer: 79884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76719
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76718
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 02/09/2005
   • Registratienummer: 76280
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/09/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 02/09/2005
   • Registratienummer: 76279
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/09/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdbijstand en de thuislozenzorg; opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 16/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2005
   • Registratiedatum: 15/02/2005
   • Registratienummer: 73911
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2005
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72996
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemaanschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72995
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2005
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2004
   • Registratiedatum: 27/07/2004
   • Registratienummer: 72096
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • functieclassificatie (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 16/06/2004
   • Registratiedatum: 27/07/2004
   • Registratienummer: 72095
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2006
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71693
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/02/2007
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • eindejaarspremie (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: vlaamse gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69272
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • voortgezette opleiding (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het BHG
   • Datum ondertekening: 17/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69271
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • *Brugpensioen op 56 jaar voor de werknemers die minstens 20 jaar tewerkgesteld zijn in een stelsel van nachtarbeid (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Erkend en/of gesubsidieerd door de franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de franse Gemmenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Instellingen en diensten van het Waals Gewest die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2002
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68677
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 20/11/2003
   • Registratienummer: 68490
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2003
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68221
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2004
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2003
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68220
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2005
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het BHG
   • Datum ondertekening: 24/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2003
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2004
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 24/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 30/06/2003
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2005
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • Toevoeging van een artikel 4.7 aan de CAO van 14.11.2000 (n° 56820/co/31901) (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/03/2002
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68212
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/01/2007
   • Onderwerp: LOON, PREMIES
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Instellingen erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstdelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 19/02/2002
   • Registratiedatum: 20/06/2003
   • Registratienummer: 66578
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2007
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 226 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 04/04/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2003
   • Registratiedatum: 26/05/2003
   • Registratienummer: 66328
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2007
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 16/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2004
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • toekenning van een eindejaarstoelage (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 16/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 21/01/2003
   • Registratiedatum: 07/02/2003
   • Registratienummer: 65365
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/02/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • "communautaire" bijkomende verlofdag (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 08/03/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2004
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • oprichting van een fonds van bestaanszekerheid genaamd 'IntersectoraalSociaal Fonds BICO (ISFB)' en tot vaststelling van de statuten (PDF, 202 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire werkgevers en werknemers behorend tot de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels hoofdstedelijk gewest
   • Datum ondertekening: 15/10/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64930
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • haard- en standplaatstoelage (PDF, 128 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 08/03/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: PREMIES
  • eindejaarspremie (PDF, 127 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64928
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van vier bijkomende verlofdagen (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2002
   • Registratiedatum: 05/08/2002
   • Registratienummer: 63452
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/04/2006
   • Onderwerp: KLEIN VERLET
  • syndicale premie (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 05/08/2002
   • Registratienummer: 63451
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • erkenning van de ancienniteit (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2002
   • Registratiedatum: 05/08/2002
   • Registratienummer: 63449
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan (PDF, 129 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap (31901)
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63360
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/02/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen/diensten die erkend en/of gesub. zijn door de FG, het WG en de COCOF en de inrichtingen/diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesub. zijn
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63359
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/01/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • vaststelling van de baremieke anciënniteit (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen vande Vlaamse Gemeenschap (319.01)
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63336
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/01/2004
   • Onderwerp: ANCIENITEITSPREMIE
  • loonharmonisatie (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning; Centra voor Integrale Gezinszorg
   • Datum ondertekening: 13/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63335
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: LOON
  • vorming op het niveau van de voorzieningen (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 13/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/11/2002
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • managementsondersteuning en omkaderende functies (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeft ijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan (PDF, 149 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63332
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 189 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gehandicapten; Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62125
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANWERVING, PREMIES
  • Erkenning van de anciënniteit (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/04/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest dienstenen inricht. niet erkend of gesub. en dezelfde activiteiten uitoefenen
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62118
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • vermindering van de arbeidsduur (PDF, 107 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62117
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • Overleg op de vermindering van de arbeidsduur (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/02/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62107
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • toekenning van vier bijkomende verlofdagen (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62104
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • harmonisatie van de barema's,de overeenstemming van de functies,het gemiddeld gewaarborgd minmumloon,het koppelen van de lonen aan het index (PDF, 731 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62103
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2015
   • Onderwerp: LOON
  • het toekennen van weddesupplementen voor onregelmatige prestaties (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61941
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/03/2006
   • Onderwerp: FEESTDAGEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemenschap, het Waals Gewest, de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedlijk Gewest alsook de niet erkend noch gesu i&d WG
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61937
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61936
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • haard- standplaatstoelage (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/08/2007
   • Onderwerp: LOON
  • bijkomende 'communautaire' verlofdag (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61934
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • vrijsteling van de arbeidsprestaties met behoud van loon (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsideerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels- Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61933
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, WELZIJN OP HET WERK, OUDERE WERKNEMERS
  • arbeidsduurvermindering (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 08/03/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61915
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR
  • eindejaarspremie (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2002
   • Registratiedatum: 28/02/2002
   • Registratienummer: 61315
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 340 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 24/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60661
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60660
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60659
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 194 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest-gehandicapten; Instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60567
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gehandicapten; Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60566
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 212 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest; opvangcentra gesubsidieerd door de O.N.E.; crèches gesubsideerd door de O.N.E.; tehuizen voor moeders ONE; Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60565
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: instellingen en diensten die erkend en/o gesubsidieerd zijn door het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; gehandicapten; jeugdzorg; opvangcentra gesubsidieerd door de O.N.E.; crèches gesubsideerd door de O.N.E.; tehuizen voor moeders ONE
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60564
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 197 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: jeugdzorg; Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60563
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/01/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 336 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemmenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2001
   • Registratiedatum: 15/01/2002
   • Registratienummer: 60562
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 148 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap,het Waals Gewest en de COCOF, alsook de instellingen en diensten van het Waals Gewest die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2001
   • Registratiedatum: 10/12/2001
   • Registratienummer: 60221
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 137 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap,het Waals Gewest en de COCOF, alsook de instellingen en diensten van het Waals Gewest die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 23/10/2001
   • Einde geldigheidsduur: 16/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2001
   • Registratiedatum: 10/12/2001
   • Registratienummer: 60220
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn de Gemeenschappelijke Gemeenschapcommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2001
   • Registratiedatum: 28/11/2001
   • Registratienummer: 59950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SOCIALE MARIBEL
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2001
   • Registratiedatum: 28/11/2001
   • Registratienummer: 59949
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • eindejaarspremie (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2001
   • Registratiedatum: 23/11/2001
   • Registratienummer: 59863
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemaanschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2001
   • Registratiedatum: 23/11/2001
   • Registratienummer: 59859
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • Bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2001
   • Registratiedatum: 19/10/2001
   • Registratienummer: 59248
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 144 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2001
   • Registratiedatum: 11/10/2001
   • Registratienummer: 59175
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 245 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 11/10/2001
   • Registratienummer: 59174
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • oprichting van een FBZ in het kader van de Sociale Maribel (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2000
   • Registratiedatum: 05/03/2001
   • Registratienummer: 56675
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/11/2002
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE, SOCIALE MARIBEL
  • brugpensioen (PDF, 128 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door Fr. Gem., Waalse Gewest en Franse Gemeenschapscommissie Br.Hfdst.Gewst, instelligen en diensten Waals Gew., =act., niet erkend noch gesubsidieerd
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2001
   • Registratiedatum: 05/03/2001
   • Registratienummer: 56669
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
  • halftijds brugpensioen (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door Fr. Gem., Waalse Gewest en Franse Gemeenschapscommissie Br.Hfdst.Gewst, instelligen en diensten Waals Gew., =act., niet erkend noch gesubsidieerd
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2001
   • Registratiedatum: 05/03/2001
   • Registratienummer: 56668
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2009
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door Fr. Gem., Waalse Gewest en Franse Gemeenschapscommissie vh. Br.Hfdst.Gew. de insten diensten Waals Gew, = activiteit, erkend noch gesubsidieerd
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2001
   • Registratiedatum: 28/02/2001
   • Registratienummer: 56595
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2009
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2000
   • Registratiedatum: 29/01/2001
   • Registratienummer: 56294
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/04/2009
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschap; Waals Gewest; Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; onthaalcentra; kinderdagverblijven; tehuizen voor moeders ONE
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2000
   • Registratiedatum: 27/10/2000
   • Registratienummer: 55753
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: andere dan sector gehandicapten, jeugdzorg, kinderdagverblijven, onthaalcentra en moedertehuizen, die erkend of gesubsidieerd zijn doorWaals Gewest en Fr. gemeenschapscommissie v Brussels Hoofdstedelijk Ge
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2000
   • Registratiedatum: 11/08/2000
   • Registratienummer: 55442
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/09/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gehandicapten; Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2000
   • Registratiedatum: 09/08/2000
   • Registratienummer: 55437
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/09/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschap; jeugdzorg
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2000
   • Registratiedatum: 31/07/2000
   • Registratienummer: 55404
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2000
   • Registratiedatum: 31/07/2000
   • Registratienummer: 55402
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest-gehandicapten
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2000
   • Registratiedatum: 31/07/2000
   • Registratienummer: 55401
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend/gesubsidieerd door de Fr.Gem., Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het BXl-Hoofdstedelijk Gewest, en op inrichtingen en diensten van Waals Gewest met = activiteit, noch erkend,noch gesubs
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/04/2000
   • Registratiedatum: 17/05/2000
   • Registratienummer: 54918
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 300 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 11/05/2000
   • Registratienummer: 54872
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2002
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 181 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend/gesubsidieerd door de Fr.Gem.,Waals Gew. en Fr. Gem.commissie vh. Bxl.Hoofdstedelijk Gew. inrichtingen en diensten Waals Gew./Fr.Gem.com.Bxl.Hfdst.Gew., erkend noch gesubsidiee
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 11/05/2000
   • Registratienummer: 54871
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2001
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, ARBEIDSDUUR, RUSTTIJD
  • carensdag (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2000
   • Registratiedatum: 11/05/2000
   • Registratienummer: 54870
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/11/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2000
   • Onderwerp: CARENSDAG, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 112 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest en de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: gehandicapten; jeugdzorg; onthaalcentra; kinderdagverblijven; tehuizen voor moeders ONE
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 06/08/1999
   • Registratiedatum: 08/05/2000
   • Registratienummer: 54840
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/05/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 200 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2000
   • Registratiedatum: 12/04/2000
   • Registratienummer: 54659
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2000
   • Registratiedatum: 12/04/2000
   • Registratienummer: 54656
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/04/2001
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 175 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid vanaf 1 januari 2013
   • Datum ondertekening: 21/03/2000
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2000
   • Registratiedatum: 12/04/2000
   • Registratienummer: 54651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/04/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2001
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/12/1999
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2000
   • Registratienummer: 54548
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2001
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: jeugdzorg; Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/12/1999
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2000
   • Registratiedatum: 23/02/2000
   • Registratienummer: 54064
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • tewerkstelling en arbeidstijd (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: jeugdzorg; Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/12/1999
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2000
   • Registratiedatum: 23/02/2000
   • Registratienummer: 54063
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2001
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 09/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: LOON, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, AANVULLENDE VERGOEDINGEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschap; onthaalcentra; kinderdagverblijven; tehuizen voor moeders ONE
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 05/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/01/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschap; jeugdzorg
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 06/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53144
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2000
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 143 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: sector opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "Gehandicapten Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 03/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53143
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/01/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Duitse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 03/08/1999
   • Registratiedatum: 01/12/1999
   • Registratienummer: 53105
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/01/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 143 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest-gehandicapten
   • Datum ondertekening: 24/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 29/07/1999
   • Registratiedatum: 01/12/1999
   • Registratienummer: 53103
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstede-lijk Gewest alsook op de instellingen en diensten van het Waals gewest
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/06/1999
   • Registratiedatum: 08/10/1999
   • Registratienummer: 52504
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/10/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bevordering van de vorming in de inrichtingen en diensten (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstede-lijk Gewest alsook op de instellingen en diensten van het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 24/06/1999
   • Registratiedatum: 08/10/1999
   • Registratienummer: 52503
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/10/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/06/1999
   • Registratiedatum: 26/07/1999
   • Registratienummer: 51591
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 675 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend/gesubsidieerd door Franse Gemeenschap, Waalse gewest en Franse Gemmenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijkaardige Waalse Gewest, niet erkend,noch gesubsidieerd
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Einde geldigheidsduur: 03/02/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/02/1999
   • Registratiedatum: 02/04/1999
   • Registratienummer: 50417
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • nachtarbeid (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 319
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: erkend/gesubsidieerd door Fr. Gem., Waalse Gewest en Fr.Gemeenschapscommissie v.h. Br. Hoofdst. Gewest gelijkaardige Waalse Gewest en Fr. Gemeenschapcom. Br. Hoofdst.Gewest, niet erkend,noch gesubsidieerd
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Neerleggingsdatum: 10/02/1999
   • Registratiedatum: 02/04/1999
   • Registratienummer: 50410
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/11/1999
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/12/1999
   • Onderwerp: NACHTARBEID
 • 319.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  • sectorale pensioentoezegging voor 2017 (PDF, 477 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 26/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2018
   • Registratiedatum: 09/05/2018
   • Registratienummer: 146021
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp:
  • transparantie van de personeelsinzet en het sociaal overleg (PDF, 266 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/03/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2018
   • Registratiedatum: 30/04/2018
   • Registratienummer: 145935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp:
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140827
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 10/11/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • sectorale pensioentoezegging voor 2016 (PDF, 105 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: zie: art. 2 en 3
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139299
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep of in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139297
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor zwaar beroep (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139296
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor lange loopbaan (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139295
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • vaststelling van het percentage van de werkgeversbijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering 2de pensioenpijler (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2017
   • Registratiedatum: 06/03/2017
   • Registratienummer: 138199
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136786
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136785
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 360 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134530
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2017
   • Tekst verbeterd op: 04/10/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134529
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/02/2016
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133134
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de bijzondere CAO van 9 december 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de niet-gesubsidieerde sociaal verhuurkantoren (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers van de sociale verhuurkantoren die niet gesubsidieerd zijndoor de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2016
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • toekenning van conventionele verlofdagen (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 04/08/2016
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127424
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2016
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 33 jaar beroepsverleden en zwaar beroep; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127423
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • sectoraal pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/03/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2015
   • Registratiedatum: 19/05/2015
   • Registratienummer: 126916
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering 2de pensioenpijler (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2015
   • Registratiedatum: 24/03/2015
   • Registratienummer: 126172
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 31/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125710
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/07/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125709
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125708
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2015
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125707
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/02/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125169
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van he; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (B; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 02/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123041
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 405 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122570
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 243 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2014
   • Registratiedatum: 14/07/2014
   • Registratienummer: 122422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120171
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 839 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 07/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118363
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/02/2015
   • Tekst verbeterd op: 27/10/2014
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 251 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2013
   • Registratiedatum: 01/07/2013
   • Registratienummer: 115896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2014
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 635 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115300
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2014
   • Tekst verbeterd op: 11/10/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2013
   • Registratiedatum: 22/04/2013
   • Registratienummer: 114732
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/02/2015
   • Tekst verbeterd op: 27/10/2014
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, TIJDSKREDIET
  • ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)' (PDF, 322 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/02/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2013
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2013
   • Registratiedatum: 26/03/2013
   • Registratienummer: 114273
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • eindejaarspremie (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2012
   • Registratiedatum: 13/02/2013
   • Registratienummer: 113439
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 261 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 16/01/2013
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 430 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 22/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2012
   • Registratiedatum: 29/11/2012
   • Registratienummer: 112310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 22/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2012
   • Registratiedatum: 29/11/2012
   • Registratienummer: 112309
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • eindejaarspremie (PDF, 428 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110319
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 397 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110318
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • percentage van de bijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 308 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109285
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2013
   • Onderwerp: WERKGEVERSBIJDRAGE, SOCIAAL FONDS ANDER DAN FBZ
  • pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 490 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 30/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2012
   • Registratienummer: 108644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 236 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107549
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 14/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107512
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2011
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 561 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2011
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103831
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2011
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerh; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2013
   • Tekst verbeterd op: 25/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN
  • eindejaarspremie (PDF, 167 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/11/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/05/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • percentage van de bijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 341 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2010
   • Registratiedatum: 16/08/2010
   • Registratienummer: 101178
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: WERKGEVERSBIJDRAGE, SOCIAAL FONDS ANDER DAN FBZ
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 380 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2010
   • Registratiedatum: 23/07/2010
   • Registratienummer: 100619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/02/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96994
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2010
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/02/2011
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95181
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/06/2010
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 25/05/2009
   • Registratiedatum: 03/08/2009
   • Registratienummer: 93286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • eindejaarspremie (PDF, 12 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92533
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2010
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/09/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/06/2009
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 13 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/05/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88955
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2009
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), AANVULLENDE PENSIOENEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • toevoeging van de opleidingsbenaming 'bachelor' (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2007
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88674
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2008
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2007
   • Registratiedatum: 22/01/2008
   • Registratienummer: 86430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/07/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/07/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84975
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • syndicale premie (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2006
   • Registratiedatum: 06/08/2007
   • Registratienummer: 84157
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 146 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten voor zover zij gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap als huurdersbond, krachtens het VRB van 29/09/2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties of krachtens de regelgeving die genoemd besluit van de Vlaamse Raad aanpast of vervangt
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/05/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82907
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2008
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden in geval van slapende nachtdienst (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2007
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82036
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: PREMIES, NACHTARBEID
  • eindejaarspremie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2006
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bediendestatuut (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2007
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82034
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, ANCIENITEITSPREMIE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 172 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81540
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2006
   • Registratiedatum: 27/09/2006
   • Registratienummer: 80843
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/10/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/01/2007
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • loontoeslagen (PDF, 151 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Autonoom Algemeen Welzijnswerk zoals bepaald bij het decreet van 19/12/1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en van het besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/1998
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 15/03/2006
   • Registratiedatum: 07/07/2006
   • Registratienummer: 80334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2007
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, FEESTDAGEN, WEEKENDWERK, NACHTARBEID, ONKOSTENVERGOEDING
  • berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 07/07/2006
   • Registratienummer: 80333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR
  • eindejaarspremie (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 23/06/2006
   • Registratienummer: 80145
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opheffing van het maandplafond in de toekenning van de toeslagen wegens nachtprestaties (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 13/04/2006
   • Registratienummer: 79438
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/02/2007
   • Onderwerp: PREMIES, PLOEGENARBEID, NACHTARBEID
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf 45 jaar (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: huurdersbonden, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/1994 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van huurdersbonden; sociale verhuurkantoren, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van de Vl. Regering van 06/02/2004 houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorw. van soc. verhuurkantoren; sociale verhuurkantoren die niet gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, welke dusdanig actief zijn op datum van 01/10/2005
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 04/04/2006
   • Registratienummer: 79290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/03/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76717
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 02/09/2005
   • Registratienummer: 76281
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/09/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/06/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • vrijstelling van de arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: huurdersbonden, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van Vlaamse regering van 30/11/94 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring; sociale verhuurkantoren,niet gesubsidieerd of gesubsidieerd de VlaamseGemeenschap krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/ 2004 houdende bepaling ervan van de erkennings- en subsidievoorwaarden
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2005
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74347
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 175 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociale verhuurkantoren die sinds 13/12/2000 onder het PSC ressorterenen niet gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 09/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73567
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: CARENSDAG, SYNDICALE VORMING, ARBEIDSDUUR, SYNDICALE AFVAARDIGING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVOERSKOSTEN, VERLOFDAGEN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 219 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: zie art.1 van de CAO
   • Datum ondertekening: 09/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73566
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: CARENSDAG, SYNDICALE VORMING, ARBEIDSDUUR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, SYNDICALE AFVAARDIGING, HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE, VERVOERSKOSTEN, VERLOFDAGEN
  • personeelsomkadering in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en in de Centra voor Integrale Gezinszorg (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (besluit vlaamse regering van 06/04/95) en centra voor integrale gezinszorg (besluit vlaamse regering van 21/12/94)
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, PREMIES
  • aanwending van de bijkomende financiële middelen voor tewerkstelling (Sociale Maribel 5) (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72997
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: AANWERVING, PREMIES
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/06/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2004
   • Registratiedatum: 16/08/2004
   • Registratienummer: 72268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/06/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2004
   • Registratiedatum: 16/08/2004
   • Registratienummer: 72267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/07/2003
   • Registratiedatum: 10/08/2004
   • Registratienummer: 72214
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loonvoorwaarden (PDF, 106 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten gesubsidieerd door de vlaamse gemeenschap alssociaal verhuurkantoor, krachtens het besluit van de vlaamse regering van 06/02/04 of krachtens de regelgeving
   • Datum ondertekening: 27/04/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/06/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71697
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • bepaling in euro van de toepassing zijnde loobarema's en indexveranderlijke bedragen (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2003
   • Registratiedatum: 10/12/2003
   • Registratienummer: 68889
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/01/2009
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, EINDEJAARSPREMIE, WEEKENDWERK, NACHTARBEID, ANCIENITEITSPREMIE
  • brugpensioenen op 56 jaar en 58 jaar (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2002
   • Registratiedatum: 01/12/2003
   • Registratienummer: 68761
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 20/11/2003
   • Registratienummer: 68490
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 17/03/2003
   • Registratienummer: 65738
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp:
  • tijdskrediet (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/02/2008
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, AANMOEDIGINGSPREMIES - VLAAMSE REGERING, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds' en vaststelling van de statuten (PDF, 172 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/09/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64566
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60660
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60659
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • Bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2001
   • Registratiedatum: 19/10/2001
   • Registratienummer: 59248
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2006
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • toekenning van een haard- of standplaatsvergoeding (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/03/2001
   • Registratiedatum: 19/03/2001
   • Registratienummer: 56820
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/01/2004
   • Onderwerp: LOON
  • regularisatie van de tewerkstelling en van de loon- en arbeidsvoor- waarden van de statuten DAC en PBW (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2001
   • Registratiedatum: 28/02/2001
   • Registratienummer: 56597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tijdstip van uitbetaling van het loon (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2001
   • Registratiedatum: 29/01/2001
   • Registratienummer: 56282
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2003
   • Onderwerp:
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2000
   • Registratiedatum: 20/07/2000
   • Registratienummer: 55354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, RISICOGROEPEN
  • carensdag (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2000
   • Registratiedatum: 10/07/2000
   • Registratienummer: 55286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2006
   • Onderwerp: CARENSDAG, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 05/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 05/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • toekenning van twee bijkomende conventionele verlofdagen (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 10/02/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Neerleggingsdatum: 25/01/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50229
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • de berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: gesubsidieerd en erkend door Vlaamse Gemeenschap volgens de normen vastgesteld door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personenmet een Handicap of door de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Neerleggingsdatum: 26/01/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: LOON
 • 319.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  • wijziging van het geldelijk statuut van het personeel AAJ-SASPE (PDF, 3,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: diensten van de ?Aide à la jeunesse? en ?Services d?accueil spécialisé de la petite enfance? ? SASPE
   • Datum ondertekening: 28/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2018
   • Registratiedatum: 23/07/2018
   • Registratienummer: 146840
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • enige premie (AAJ-SASPE) (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: ?Services d?aide à la jeunesse? - AAJ inbegrepen de ?Services d?accueil spécialisé de la petite enfance? ? SASPE; opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 26/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2017
   • Registratiedatum: 21/12/2017
   • Registratienummer: 143445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2018
  • tijdskrediet arbeid (PDF, 521 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139643
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2018
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING, TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar - lange loopbaan (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139642
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139641
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag - 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep of in bouwsector en arbeidsongeschikt (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139640
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2018
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • uitvoering van artikel 6/3 van de wet van 22.04.2012 (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139639
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 19/02/2018
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • verplaatsingskosten woonplaats - werkplaats - fietsvergoeding (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2017
   • Registratiedatum: 21/04/2017
   • Registratienummer: 138772
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/01/2018
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • gebruik van een fiets om dienstredenen - tegemoetkoming door de werkgever (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2017
   • Registratiedatum: 21/04/2017
   • Registratienummer: 138771
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN, FIETSVERGOEDING
  • geldelijk statuut van het personeel van de Duitstalige Gemeenschap (PDF, 1,4 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de werknemers en werkgevers van de instellingen en diensten die zijn erkend of gesubsidieeerd door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2016
   • Registratiedatum: 06/03/2017
   • Registratienummer: 138202
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2018
   • Tekst verbeterd op: 30/01/2018
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • verlenging van de cao van 18 juni 2015, nr. 128620 (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/12/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2016
   • Registratiedatum: 17/01/2017
   • Registratienummer: 137213
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • wijziging van de statuten van het 'Fonds social ISAJH' (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/10/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136300
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/10/2017
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen in het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2016
   • Registratiedatum: 25/04/2016
   • Registratienummer: 132781
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/05/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2017
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel van het Fonds social des institutions et services d'aide à la jeunesse et/ou handicapés, genaamd 'Fonds social ISAJH' (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2015
   • Registratiedatum: 13/08/2015
   • Registratienummer: 128624
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel van het SociaalFonds 'Old Timer' (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2015
   • Registratiedatum: 13/08/2015
   • Registratienummer: 128623
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2016
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - nachtarbeid of zwaar beroep (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2015
   • Registratiedatum: 13/08/2015
   • Registratienummer: 128622
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 of 58 jaar (lange loopbaan) (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2015
   • Registratiedatum: 13/08/2015
   • Registratienummer: 128621
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2015
   • Registratiedatum: 13/08/2015
   • Registratienummer: 128620
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2016
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET, VERLOFDAGEN, OUDERE WERKNEMERS
  • innovatie (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 27/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2014
   • Registratiedatum: 22/05/2015
   • Registratienummer: 126928
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 26/03/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 27/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2015
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd 'Fonds Mirabel' en vaststelling van zijn statuten (PDF, 158 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de voornaamste activiteit wordt uitgeoefend in het Waals Gewest; Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of deFranse Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 26/03/2015
   • Neerleggingsdatum: 27/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126648
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 16/09/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), SOCIALE MARIBEL
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 27/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125202
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie ?COCOF- van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 27/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 23/01/2015
   • Registratienummer: 124983
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 29/04/2015
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • geldelijk statuut van de personeelsleden (PDF, 352 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 25/09/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/11/2014
   • Registratiedatum: 24/12/2014
   • Registratienummer: 124774
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 18/09/2017
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • oprichting van het fonds voor bestaanszekerheid (wijziging en vervollediging) - risicogroepen (PDF, 279 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/10/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/11/2014
   • Registratiedatum: 24/12/2014
   • Registratienummer: 124767
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • geldelijk statuut (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 24/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 29/10/2013
   • Registratiedatum: 25/07/2014
   • Registratienummer: 122636
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 449 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen
   • Datum ondertekening: 27/02/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/03/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122078
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: AANWERVING, ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 289 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of de COCOF; de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 19/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 06/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120172
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tijdskrediet (PDF, 564 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de voornaamste activiteit wordt uitgeoefend in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 29/09/2013
   • Neerleggingsdatum: 29/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118277
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, deDuitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 20/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2013
   • Registratiedatum: 01/07/2013
   • Registratienummer: 115904
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2014
   • Onderwerp: VERVROEGDE UITTREDING UIT DE LOOPBAAN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 241 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/01/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113858
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 261 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/01/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113857
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 387 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap; opvangtehuizen - instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden
   • Datum ondertekening: 24/01/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113856
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2014
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • geldelijk statuut (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113855
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/03/2018
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • omzetting van de ecocheques maatregel in een jaarpremie (PDF, 253 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 20/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2013
   • Registratiedatum: 13/02/2013
   • Registratienummer: 113441
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2013
   • Onderwerp: PREMIES, EXTRA-LEGALE VOORDELEN, ECOCHEQUES
  • loonvoorwaarden (PDF, 2,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 'Services d'accueil spécialisé de la petite enfance - SASPE'; 'Services de l'aide à la jeunesse - AAJ'
   • Datum ondertekening: 25/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112579
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Tekst verbeterd op: 25/03/2013
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 300 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112578
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2013
   • Tekst verbeterd op: 12/02/2013
   • Onderwerp: ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • het in rekening nemen van de ervaring in het geldelijk statuut van dewerknemers (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/06/2012
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2012
   • Registratiedatum: 03/09/2012
   • Registratienummer: 110889
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2013
   • Onderwerp: AANWERVING
  • geldelijk statuut (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 21/06/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2012
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2012
   • Registratiedatum: 03/09/2012
   • Registratienummer: 110888
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE, VERVOERSKOSTEN
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 374 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizendie erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 23/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109269
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • ervaringsbarema's (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 24/11/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108133
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • geldelijk statuut (PDF, 715 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 22/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2011
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108080
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Onderwerp: LOON
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 276 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2011
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108079
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • eindejaarspremie (PDF, 259 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest; instellingen en diensten van de Aide à la jeunesse die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap; Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 27/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107050
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2013
   • Onderwerp: PREMIES
  • eindejaarspremie (PDF, 275 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 'Services d'accueil spécialisé de la petite enfance' - SASPE erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die nocherkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefendwordt in het Waalse Gewest; Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 27/10/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107049
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/04/2013
   • Onderwerp: PREMIES
  • ecocheques (PDF, 345 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: zie artikel 1
   • Datum ondertekening: 27/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 08/11/2011
   • Registratiedatum: 28/11/2011
   • Registratienummer: 107048
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2013
   • Onderwerp: EXTRA-LEGALE VOORDELEN, ECOCHEQUES
  • eindejaarspremie (PDF, 428 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 16/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2012
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 306 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 26/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 27/05/2011
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104346
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 26/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 27/05/2011
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104345
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • loontoeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtinge n en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 28/04/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2011
   • Registratiedatum: 10/05/2011
   • Registratienummer: 104098
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2011
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, WEEKENDWERK
  • opleidingssteun (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtinge n en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 28/04/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2011
   • Registratiedatum: 10/05/2011
   • Registratienummer: 104097
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 271 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 24/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103514
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • bijkomende tewerkstelling (PDF, 488 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden
   • Datum ondertekening: 25/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103302
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2011
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103301
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 210 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/02/2010
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2011
   • Registratiedatum: 03/03/2011
   • Registratienummer: 103300
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2012
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • geldelijk statuut van het personeel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 16/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 18/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102943
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2011
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • geldelijk statuut van het personeel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 'Aides à la jeunesse' en 'SASPE'
   • Datum ondertekening: 16/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 18/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102942
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Tekst verbeterd op: 22/10/2014
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 303 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 16/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 18/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102941
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 269 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2010
   • Registratiedatum: 27/09/2010
   • Registratienummer: 101766
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2011
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • syndicale premie (PDF, 800 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/10/2008
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2010
   • Registratiedatum: 17/05/2010
   • Registratienummer: 99409
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/02/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 439 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvanghuizen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 07/07/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2009
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98633
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • professionele vorming (PDF, 367 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: diensten van de 'Aide à la jeunesse' die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 07/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2009
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98632
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2010
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 219 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97556
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2010
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97541
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING
  • geldelijk statuut (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 11/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 21/09/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96972
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/11/2010
   • Onderwerp: LOON
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 11/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/09/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96971
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • indeling van de beroepsloopbaan, genaamd 'Plan Tandem VII' (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 11/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 16/09/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96970
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/01/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96364
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/10/2010
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • bepalingen betreffende de eindeloopbaanregeling, 'Plan Tandem VI' genaamd (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie en van de 'Service bruxellois francophone des personnes handicapées' afhangen
   • Datum ondertekening: 23/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96338
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 23/04/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96337
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2010
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR
  • statuut van de werknemers (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschapscommissie en van de 'Service bruxellois francophone des personnes handicapées' afhangen
   • Datum ondertekening: 23/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96336
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2010
   • Onderwerp: TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 24/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2009
   • Registratiedatum: 19/11/2009
   • Registratienummer: 95877
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • jaarlijkse premie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2009
   • Registratiedatum: 25/06/2009
   • Registratienummer: 92710
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: LOON, PREMIES
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2009
   • Registratiedatum: 25/06/2009
   • Registratienummer: 92709
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 392 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2009
   • Registratiedatum: 25/06/2009
   • Registratienummer: 92708
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Tekst verbeterd op: 06/05/2010
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • voor onregelmatige prestaties (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91587
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2011
   • Onderwerp: LOON, OVERUREN
  • loon voor de arbeidsprestaties verricht op zon- en feestdagen (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2008
   • Registratiedatum: 18/08/2008
   • Registratienummer: 89036
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2009
   • Onderwerp: LOON
  • syndicale premie (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 26/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2008
   • Registratiedatum: 18/08/2008
   • Registratienummer: 89035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2009
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • geldelijk statuut van het personeel (PDF, 351 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers en werkgevers van de 'Aide à la jeunesse' en van de 'SASPE'
   • Datum ondertekening: 21/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/08/2007
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2014
   • Onderwerp: LOON, PREMIES, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2009
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • drie bijkomende verlofdagen (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88963
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2009
  • eindejaarspremie (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88962
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • geldelijk statuut van de personeelsleden (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88961
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • gewaarborgd loon (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: uitsluitend de inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88960
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: CARENSDAG, TOENADERING STATUUT ARBEIDER/BEDIENDE
  • syndicale premie (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 24/01/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88699
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • professionele vorming (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector Jeugdzorg - diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 24/01/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88698
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2009
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • syndicale premie (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2008
   • Registratiedatum: 11/02/2008
   • Registratienummer: 86804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/10/2008
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • syndicale premie (PDF, 188 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgede hoofdactiviteit zich het Waalse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86371
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • syndicale premie (PDF, 126 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sectoren van de 'aide à la jeunesse' en van de 'services d'accueil spécialisé de la petite enfance'
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86370
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/10/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • toekenning van een éénmalige premie (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sector 'aide à la jeunesse' en de 'SASPE'
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86369
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: PREMIES
  • bijkomende verlofdagen met compenserende aanwerving (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86368
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2008
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, of de COCOF van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2007
   • Registratiedatum: 16/01/2008
   • Registratienummer: 86367
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • loontoeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest alsook de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit zich in het Waalse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 18/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/08/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 85016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: PREMIES, FEESTDAGEN, WEEKENDWERK, NACHTARBEID
  • vier bijkomende verlofdagen (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: 'Services d'accueil spécialisés de la petite enfance - SAPE'; inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 21/12/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83432
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2008
   • Onderwerp: KLEIN VERLET
  • eenmalige premie (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: diensten van de 'Aide à la jeunesse' en van de 'SASPE' die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie, evenals op de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 21/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83431
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: PREMIES
  • vier bijkomende verlofdagen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: KLEIN VERLET
  • een dag verlof naar aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: ook van toepassing op de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit in het Waalse Gewest gevestigd is
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83429
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: VERLOFDAGEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/11/2014
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83402
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 103 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83401
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 26/04/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83400
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • toekenning van het brugpensioen op 56 jaar voor de werknemers die gedurende ten minste 20 jaar zijn tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; instellingen en diensten van het Waals Gewest die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 08/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2007
   • Registratiedatum: 29/05/2007
   • Registratienummer: 82978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 189 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesub. door de FG,het WG, deDG en/of de COCOF evenals op de inrichtingen en diensten die dezelfde activit.uitoefenen noch erkend of gesub. met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 12/10/2006
   • Einde geldigheidsduur: 26/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81190
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Tekst verbeterd op: 06/06/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING, SOCIALE VREDE, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • zondagarbeid (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen/diensten erkend en/of gesub. worden door de FG,het WG, deDG en/of de COCOF van het BHG alsook instellingen/diensten die dezelfde activ. uitoefenen noch erkend/gesub. met hoofdactiv.in het WG
   • Niet van toepassing op: instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door de COCOF erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 17/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 22/05/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80534
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2006
   • Onderwerp: PREMIES, WEEKENDWERK
  • geldelijk statuut van het personeel (PDF, 580 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: residentiele inrichtingen & diensten, dagopvang en pleegzorg voor personen met een handicap die erkend en/of gesubsidieerd worden door "l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit zich in het Waalse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 08/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80533
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2006
   • Onderwerp: LOON, ANCIENITEITSPREMIE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 487 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse gewest inbegrepen
   • Datum ondertekening: 09/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 11/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80266
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instell. en diensten die erkend of gesubsid. zijn door de FG, het WG, de DG of de COCOF van het BHG evenals voor de instell. en diensten dieniet erk.of gesubsid. worden&waarvan de hoofdact. wordt verricht in WG
   • Datum ondertekening: 07/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80265
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, TIJDSKREDIET
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instell. en diensten die erkend of gesubsid. zijn door de FG, het WG, de DG of de COCOF van het BHG evenals voor de instell. en diensten dieniet erk.of gesubsid. worden&waarvan de hoofdact. wordt verricht in WG
   • Datum ondertekening: 07/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2006
   • Registratiedatum: 05/07/2006
   • Registratienummer: 80264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2007
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 'services d'accueil spécialisé de la petite enfance' erkend en/of gesub. worden door de Franse Gemeenschap alsook inrichtingen/diensten diedezelfde activiteiten uitoefenen in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 27/04/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/05/2006
   • Registratiedatum: 27/06/2006
   • Registratienummer: 80204
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen/diensten die door de FG,het WG,de DG of de COCOF van het BHG erkend en/of gesub. worden alsook instellingen/diensten die dezelfde activ. uitoefenen noch erkend/gesub. met hoofdactiv.in het WG
   • Datum ondertekening: 27/04/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 22/05/2006
   • Registratiedatum: 23/06/2006
   • Registratienummer: 80147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen/diensten die door de FG,het WG,de DG of de COCOF van het BHG erkend en/of gesub. worden alsook instellingen/diensten die dezelfde activ.uitoefenen noch erkend/gesub. met hoofdactiv. in het WG
   • Datum ondertekening: 27/04/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 22/05/2006
   • Registratiedatum: 23/06/2006
   • Registratienummer: 80146
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • het geldelijk statuut van het personeel (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit zichin het Waalse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 08/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2006
   • Registratiedatum: 24/01/2006
   • Registratienummer: 78224
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/12/2011
   • Onderwerp: LOON
  • brugpensioen op 56 jaar voor de werknemers die gedurende ten minste 20jaar zijn tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap,het Waalse Gewest,de Duitstalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit zichbevindt in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 08/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2006
   • Registratiedatum: 24/01/2006
   • Registratienummer: 78223
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • Geldelijk statuut van het personeel (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten voor jeugdzorg die erkend en/of gesubsideerd worden door de Franse Gemeenschap; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsideerd worden en waarvan de hoofdactiviteit zich in het Waalse Gewest bevindt
   • Datum ondertekening: 08/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 09/01/2006
   • Registratiedatum: 24/01/2006
   • Registratienummer: 78222
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2012
   • Onderwerp: LOON
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesub. door de FG, het WG, de DGof de COCOF alsook inrichtingen/diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen noch erkend noch gesub. met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 08/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 09/12/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77966
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inricht. en diensten die erkend en/of gesub. worden door de FG,het WG,de DG of de cocof inricht. en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen niet erkend niet gesub. zijn met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 08/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), ARAB-VERGOEDING, RISICOGROEPEN, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling vanzijn statuten : Fonds Mirabel (PDF, 193 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inricht. en diensten die erkend en/of gesubsid. worden door de FG,het WG,de DG of de COCOF inricht. en diensten die dezelfde activiteitenuitoefenen niet erkend of gesub. worden met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 10/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 26/03/2015
   • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
   • Registratiedatum: 11/01/2006
   • Registratienummer: 77964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: AANWERVING, PREMIES
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inricht. en diensten die erkend en/of gesub. worden door de FG,het WG,de DG of de cocof inrichtingen en diensten die dezelfde activiteitenuitoefenen niet erkend of gesub. met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 09/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 25/11/2005
   • Registratiedatum: 23/12/2005
   • Registratienummer: 77864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest,de Duitstalige Gemeenschap of deFranse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoodfactiviteit wordt verricht in het Waalse Gewest; op het einde van de arbeidsovereenkomst, een beroepsverleden van 33 jaar en ten minste 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid
   • Datum ondertekening: 10/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2005
   • Registratiedatum: 13/05/2005
   • Registratienummer: 74741
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest,de Duitstalige Gemeenschap of deFranse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoodfactiviteit wordt verricht in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 10/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2005
   • Registratiedatum: 13/05/2005
   • Registratienummer: 74740
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2006
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest,de Duitstalige Gemeenschap of deFranse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoodfactiviteit wordt verricht in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 10/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2005
   • Registratiedatum: 13/05/2005
   • Registratienummer: 74739
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2006
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN, TIJDSKREDIET
  • bepalingen betreffende de eindeloopbaanregeling : 'plan Tandem IV' (PDF, 108 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: diensten voor gespecialiseerde hulp bij kinderopvang - SASPE; instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door deFranse Gemeenschap en instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 13/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2004
   • Registratiedatum: 15/02/2005
   • Registratienummer: 73905
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), TIJDSKREDIET, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • bepalingen betreffende de eindeloopbaanregeling : 'plan Tandem III' (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: jeugdzorg; instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door deFranse Gemeenschap en instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 13/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2004
   • Registratiedatum: 15/02/2005
   • Registratienummer: 73904
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), TIJDSKREDIET, WERKGEVERSBIJDRAGE
  • aanvulling van de CAO van 07/01/2003 oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sociaal Fonds Old Timer' (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd door de AWIPH evenals de instellingen en diensten die dezelfde ativiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 13/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2004
   • Registratiedatum: 15/02/2005
   • Registratienummer: 73903
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/04/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • functieclassificatie (PDF, 129 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: residentiële inrichtingen/diensten van dagopvang en van plaatsing van gezinnnen voor gehandicapte pers.,evenals op de inr./dienst. die dzfd.activ. uitoefenen niet erkend of gesubs. en waarvan hoofdactiv. in WG; erkend en/of gesubsidieerd worden door de FG, het WG, de DG en/of de COCOF, evenals voor die niet erkend of gesubsidieerd waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het WG
   • Datum ondertekening: 04/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73573
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/08/2007
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • geldelijk statuut van het personeel (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen/diensten van de jeugdzorg die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap, sector jeugdzorg; inrichtingen/diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die nieterkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 14/10/2004
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73565
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • overdracht van de bevoegheden van de oudere werknemers, evenals van devoorzieningen voor analyses van de eindeloopbaanmaatregelen (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd door de Fransegemeenschap,hat Waalse Gewest,de Duitstalige gemeenschap of de Franse gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordtuitgeoefend in het waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 06/07/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2004
   • Registratiedatum: 05/08/2004
   • Registratienummer: 72149
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2005
   • Onderwerp: WELZIJN OP HET WERK, OUDERE WERKNEMERS
  • Geldelijk statuut van het personeel (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten van de jeugdzorg die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschap, sector jeugdzorg; Inrichtingen en diensten die de dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 06/07/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2004
   • Registratiedatum: 05/08/2004
   • Registratienummer: 72148
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2005
   • Onderwerp: LOON, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 336 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap,het Waalse Gewest,de Duitstalige Gemeenschap en/of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hooffdactiviteite wordt uitgeoefend in het waalse gewest
   • Datum ondertekening: 06/07/2004
   • Einde geldigheidsduur: 08/06/2005
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2004
   • Registratiedatum: 05/08/2004
   • Registratienummer: 72147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING, SOCIALE VREDE, ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 157 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrich.die erkend en of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap,het Waalse Gewest en de Duitsalige Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie; Inrich. die dezelfde activiteiten uitoefenen en die niet erkend of gesubsidieerd worden en waarvan de hoofactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 06/07/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2004
   • Registratiedatum: 05/08/2004
   • Registratienummer: 72146
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2005
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd 'Fonds socialOld Timer' (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de 'AWIPH', evenals de inrichtingen en diensten die dezelfde activit. uitoefenen noch erkend noch gesub. zijn met hoofdactiviteit in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 11/05/2004
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2004
   • Registratiedatum: 27/07/2004
   • Registratienummer: 72094
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • eindeloopbaanregeling genoemd 'plan tandem V' (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de 'Direction générale de l'action sociale et de la santé'; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen die nieterkend of niet gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit in het Waals Gewest uitgeoefend wordt; inrichtingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden
   • Datum ondertekening: 11/05/2004
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2004
   • Registratiedatum: 01/07/2004
   • Registratienummer: 71811
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/10/2005
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • sectoraal tewerkstellingsakkoord (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: jeugdzorg; Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de FG, het WG, de DG of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend, noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 03/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 02/07/2003
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71696
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ONTSLAG ECONOMISCHE/TECHNISCHE REDEN
  • aanvullende vergoeding brugpensioen (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn de FG, het WG, de DG en/of de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend, noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit uitgeoefend wordt in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 03/06/2003
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71695
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen; Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 03/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 02/06/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71694
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • Bijzondere CAO (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen/diensten erkend en/of gesub. worden door de FG,het WG en de DG en/of de COCOF alsook instellingen/diensten die dezelfde activituitoefenen niet erkend of gesub. worden met hoofdactiviteit in het WG
   • Datum ondertekening: 07/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71256
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
  • bijkomende aanwerving die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvangtehuizen erkend en/of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 09/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2004
   • Registratiedatum: 07/05/2004
   • Registratienummer: 71060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2005
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • toekenning van vier bijkomende dagen verlof (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de COCOF van het BHG
   • Datum ondertekening: 04/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2004
   • Registratiedatum: 07/05/2004
   • Registratienummer: 71049
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: ANCIENNITEITSVERLOF
  • sectoraal tewerkstellingsakkoord (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten van de Jeugdzorg die erkend en/of gesub. worden door de FG, het WG, de DG en/of de COCOF; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 01/07/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 17/02/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70645
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2006
   • Onderwerp: WERKZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid tewerkgesteld zijn; instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd worden door de FG, het WG, de DG en/of de COCOF; instellingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en niet erkend noch gesubsidieerd worden en waarvan de hoofdactiviteit wordt uitgeoefend in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 04/03/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2003
   • Registratiedatum: 23/03/2004
   • Registratienummer: 70440
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • Geldelijk statuut van het personeel (PDF, 676 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Gespecialiseerde onthaaldiensten voor jonge kinderen erkend en/of gesubsidieerd door de Franse gemeenschap; Inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend, noch gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2002
   • Registratiedatum: 23/03/2004
   • Registratienummer: 70439
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/12/2005
   • Onderwerp: LOON, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • oprichting van een FBZ "Fonds sectoriel Mirabel" (PDF, 136 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend en/of gesub. door de FG,het WG, de DG of de COCOF, alsook instellingen en diensten die dezelfde activiteitenuitoefenen noch erkend noch gesub. met hoofdactiviteit verricht in WG
   • Datum ondertekening: 22/12/2003
   • Einde geldigheidsduur: 12/10/2005
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69888
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • tewerkstelling in de sector jeugdzorg (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten van jeugdzorg erkend en/of gesub. zijn door de FG,het WG,de DG of de COCOF inrichtingen en diensten jeugdzorg die noch erkend noch gesub. zijn met hoofdactiviteit verricht in WG
   • Datum ondertekening: 07/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2003
   • Registratiedatum: 30/01/2004
   • Registratienummer: 69626
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/02/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: WERKZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: établissements et services agréés et/ou sub. par la CF, la RW, la CG ou la COCOF; les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 03/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68866
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/06/2004
   • Onderwerp: HALFTIJDS BRUGPENSIOEN
  • aide du Fonds social ISAJH en matière de prépension (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: *maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par l*Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone *; *maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par l*Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale*; les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 03/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68865
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: établissements et services agréés et/ou sub. par la CF, la RW, la CG ou la COCOF; les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 03/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2005
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 266 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: établissements et services agréés et/ou sub. par la CF, la RW, la CG ou la COCOF; les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 03/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2002
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68863
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2005
   • Onderwerp: AANWERVING, PREMIES, SOCIALE MARIBEL
  • regeling van de overdracht van de bevoegdheden van de oudere werknemerevenals van de voorzieningen voor analyses van de eindeloopbaanmaatreg (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 06/05/2003
   • Neerleggingsdatum: 05/12/2003
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68861
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2005
   • Onderwerp: WELZIJN OP HET WERK, OUDERE WERKNEMERS
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 181 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door "l'Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée; les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne
   • Datum ondertekening: 07/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2003
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68855
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • indeling van de beroepsloopbaan, genaamd "Plan Tandem" (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkend en/of gesubsidieerd door "l'Agence Wallonne pour l'Intégration de la Personne Handicapée"; erkend en/of gesubsidieerd worden door AWIPH en die niet erkend of gesubsidieerd worden; hoofdactiviteit in het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 07/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2003
   • Registratiedatum: 08/12/2003
   • Registratienummer: 68854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2004
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Franse Gemeemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn; Franse Gemeenschap; Waals Gewest; Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 04/03/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2003
   • Registratiedatum: 23/06/2003
   • Registratienummer: 66631
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ), WERKGEVERSBIJDRAGE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 159 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Etablissements et services agréés et/ou subsidiés par la CF, la RW, laCom. germa. et/ou la COCOF ainsi que les établissements et services ni agréés ni sub. et dont l'activité principale est exercée en RW
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 07/03/2002
   • Registratiedatum: 20/05/2003
   • Registratienummer: 66253
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/06/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Tekst verbeterd op: 16/10/2006
   • Onderwerp: PREMIES, ARBEIDSDUUR
  • Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds intersectoriel de formation francophone" - F.I.Fr. (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten erkend en/of gesub. door de FG,het WG,de Duits. Gemeens. of de COCOF en inricht. endiensten niet erkend noch gesub. die dezelfde activiteiten uitoefenen
   • Datum ondertekening: 17/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 18/12/2002
   • Registratienummer: 64811
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID (FBZ)
  • organisatie van de verdeling van de functies, rekening houdend met hetcollectief project (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 16/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63390
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
  • reaffectatie van de werknemers (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63389
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63388
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/10/2003
   • Onderwerp: VERVOERSKOSTEN
  • organisatie van de raadpleging van de werknemers betreffende het collectief project (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63387
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/10/2003
  • verdeling van de tewerkstelling in functie van het/de collectief/ve project(en) in een zelfde vzw rekening houdend met de erkenningen (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63386
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/01/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2004
  • bevorderen van de vorming (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichting en dienst die erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse gemeenschapscommisie van het BHG en die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige brusselse dienst voor minder-validen
   • Datum ondertekening: 05/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63385
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/06/2004
   • Onderwerp: VORMING EN OPLEIDING
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend noch gesubsidieerd zijn en waarvan de voornaamste activiteit wordt uitgeoefend in het Waals Gewest; Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en/of de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 07/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63384
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/09/2003
   • Onderwerp: VOLTIJDS BRUGPENSIOEN >55 JAAR, VOLTIJDS BRUGPENSIOEN <55 JAAR, TIJDSKREDIET
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen die erkend en/of gesubsidieerd worden door de COCOF van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 07/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij de eindeloopbaan (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: instellingen erkend en/of gesubsidieerd door de COCOF van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 07/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63291
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites