NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 319.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen - zwaar beroep (PDF, 415 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152396
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 07/08/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen - zwaar beroep (PDF, 420 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152395
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 07/08/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 321 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152394
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op 59 jaar voor sommige oudere werknemers na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 313 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152393
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 425 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 28/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 319.01 (PDF, 1,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1976 op de inrichting van de OCMW's en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 28/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152215
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • Wijziging van de bijzondere cao van 9/12/2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de niet-gesubsidieerde sociaal verhuurkantoren (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociale verhuurkantoren niet gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 29/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150630
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • Wijziging van de bijzondere cao van 9/12/2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde huurdersbonden en sociaal verhuurkantoren (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die sinds 13/12/2000 onder het PSC 31901 ressorteren en gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap als: huurdersbond, krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/1994 en/of sociaalverhuurkantoor, krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 21/10/1997
   • Datum ondertekening: 29/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150629
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 432 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 21/11/2018
   • Registratiedatum: 28/11/2018
   • Registratienummer: 149228
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/05/2019
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijlage in uitvoering van de cao van 04/05/2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 21/11/2018
   • Registratiedatum: 28/11/2018
   • Registratienummer: 149227
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/01/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/02/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor 2017 (PDF, 477 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 26/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2018
   • Registratiedatum: 09/05/2018
   • Registratienummer: 146021
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • transparantie van de personeelsinzet en het sociaal overleg (PDF, 266 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/03/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2018
   • Registratiedatum: 30/04/2018
   • Registratienummer: 145935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/05/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/06/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2017
   • Registratiedatum: 03/08/2017
   • Registratienummer: 140827
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 10/11/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • sectorale pensioentoezegging voor 2016 (PDF, 105 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: zie: art. 2 en 3
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139299
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139298
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 20 jaar nachtarbeid, zwaar beroep of in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139297
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor zwaar beroep (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139296
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor lange loopbaan (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139295
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vaststelling van het percentage van de werkgeversbijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering 2de pensioenpijler (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/02/2017
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2017
   • Registratiedatum: 06/03/2017
   • Registratienummer: 138199
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van de risicogroepen (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136786
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136785
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 360 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134530
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2017
   • Tekst verbeterd op: 04/10/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134529
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/02/2016
   • Neerleggingsdatum: 24/02/2016
   • Registratiedatum: 06/06/2016
   • Registratienummer: 133134
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/04/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de bijzondere CAO van 9 december 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de gesubsidieerde huurdersbonden en sociaal verhuurkantoren (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap (zie artikel 1)
   • Datum ondertekening: 03/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131331
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2017
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • wijziging van de bijzondere CAO van 9 december 2003 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de niet-gesubsidieerde sociaal verhuurkantoren (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: werknemers van de sociale verhuurkantoren die niet gesubsidieerd zijndoor de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/09/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • toekenning van conventionele verlofdagen (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2015
   • Registratiedatum: 10/02/2016
   • Registratienummer: 131264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 04/08/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127424
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - nachtarbeid/zwaar beroep (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: 33 jaar beroepsverleden en zwaar beroep; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127423
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectoraal pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 27/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2015
   • Registratiedatum: 18/06/2015
   • Registratienummer: 127422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/12/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/03/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2015
   • Registratiedatum: 19/05/2015
   • Registratienummer: 126916
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering 2de pensioenpijler (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2015
   • Registratiedatum: 24/03/2015
   • Registratienummer: 126172
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 31/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125710
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2015
   • Tekst verbeterd op: 22/07/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125709
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125708
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125707
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/02/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125169
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van he; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (B; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 02/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123041
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 405 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122570
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 319.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 243 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 24/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2014
   • Registratiedatum: 14/07/2014
   • Registratienummer: 122422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 18/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/01/2014
   • Registratiedatum: 17/03/2014
   • Registratienummer: 120171
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 839 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 07/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118363
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/02/2015
   • Tekst verbeterd op: 27/10/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 251 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2013
   • Registratiedatum: 01/07/2013
   • Registratienummer: 115896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 635 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115300
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2014
   • Tekst verbeterd op: 11/10/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2013
   • Registratiedatum: 22/04/2013
   • Registratienummer: 114732
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/02/2015
   • Tekst verbeterd op: 27/10/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds (ISF)' (PDF, 322 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/02/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2013
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2013
   • Registratiedatum: 26/03/2013
   • Registratienummer: 114273
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 10/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2012
   • Registratiedatum: 13/02/2013
   • Registratienummer: 113439
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 261 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 16/01/2013
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 430 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 22/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2012
   • Registratiedatum: 29/11/2012
   • Registratienummer: 112310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 22/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2012
   • Registratiedatum: 29/11/2012
   • Registratienummer: 112309
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 428 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110319
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 397 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/05/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110318
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • percentage van de bijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 308 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/03/2012
   • Registratiedatum: 10/04/2012
   • Registratienummer: 109285
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2013
   • Onderwerp: SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 490 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 30/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2012
   • Registratienummer: 108644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 236 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/09/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 30/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107549
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/05/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 14/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107512
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 561 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2011
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103831
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerh; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/08/2013
   • Tekst verbeterd op: 25/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 167 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 08/11/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/05/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • percentage van de bijdragen voor het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 341 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2010
   • Registratiedatum: 16/08/2010
   • Registratienummer: 101178
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 380 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2010
   • Registratiedatum: 23/07/2010
   • Registratienummer: 100619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/02/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96994
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/02/2011
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95181
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 25/05/2009
   • Registratiedatum: 03/08/2009
   • Registratienummer: 93286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 12 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92533
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/11/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/09/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/06/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 13 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/05/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88955
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2009
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toevoeging van de opleidingsbenaming 'bachelor' (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2007
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88674
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2008
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2007
   • Registratiedatum: 22/01/2008
   • Registratienummer: 86430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/07/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/07/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84975
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • syndicale premie (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2006
   • Registratiedatum: 06/08/2007
   • Registratienummer: 84157
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 146 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten voor zover zij gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap als huurdersbond, krachtens het VRB van 29/09/2006 houdende de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties of krachtens de regelgeving die genoemd besluit van de Vlaamse Raad aanpast of vervangt
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/05/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82907
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 16/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden in geval van slapende nachtdienst (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2007
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82036
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 12/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2006
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • bediendestatuut (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/02/2007
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82034
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2008
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 172 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 29/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81540
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2006
   • Registratiedatum: 27/09/2006
   • Registratienummer: 80843
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/10/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 13/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/08/2006
   • Registratiedatum: 11/08/2006
   • Registratienummer: 80537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/01/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loontoeslagen (PDF, 151 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Autonoom Algemeen Welzijnswerk zoals bepaald bij het decreet van 19/12/1997 betreffende het algemeen welzijnswerk en van het besluit van de Vlaamse Regering van 28/04/1998
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 15/03/2006
   • Registratiedatum: 07/07/2006
   • Registratienummer: 80334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2007
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 07/07/2006
   • Registratienummer: 80333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, AANWERVING
  • eindejaarspremie (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 23/06/2006
   • Registratienummer: 80145
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/07/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2007
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opheffing van het maandplafond in de toekenning van de toeslagen wegens nachtprestaties (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 13/04/2006
   • Registratienummer: 79438
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/02/2007
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf 45 jaar (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: huurdersbonden, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 30/11/1994 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van huurdersbonden; sociale verhuurkantoren, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van de Vl. Regering van 06/02/2004 houdende de bepaling van de erkennings- en subsidievoorw. van soc. verhuurkantoren; sociale verhuurkantoren die niet gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap, welke dusdanig actief zijn op datum van 01/10/2005
   • Datum ondertekening: 27/02/2006
   • Neerleggingsdatum: 10/03/2006
   • Registratiedatum: 04/04/2006
   • Registratienummer: 79290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/03/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 11/10/2005
   • Registratienummer: 76717
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/12/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 03/08/2005
   • Registratiedatum: 02/09/2005
   • Registratienummer: 76281
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/09/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/06/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • vrijstelling van de arbeidsprestaties met behoud van loon vanaf de leeftijd van 45 jaar in het kader van de eindeloopbaan (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: huurdersbonden, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens het besluit van Vlaamse regering van 30/11/94 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring; sociale verhuurkantoren,niet gesubsidieerd of gesubsidieerd de VlaamseGemeenschap krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 06/02/ 2004 houdende bepaling ervan van de erkennings- en subsidievoorwaarden
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 10/01/2005
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74347
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 175 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: sociale verhuurkantoren die sinds 13/12/2000 onder het PSC ressorterenen niet gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 09/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73567
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 219 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: zie art.1 van de CAO
   • Datum ondertekening: 09/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73566
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/04/2008
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • personeelsomkadering in de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en in de Centra voor Integrale Gezinszorg (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (besluit vlaamse regering van 06/04/95) en centra voor integrale gezinszorg (besluit vlaamse regering van 21/12/94)
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • aanwending van de bijkomende financiële middelen voor tewerkstelling (Sociale Maribel 5) (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/09/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/10/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72997
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: AANWERVING
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/06/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2004
   • Registratiedatum: 16/08/2004
   • Registratienummer: 72268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/06/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2004
   • Registratiedatum: 16/08/2004
   • Registratienummer: 72267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/07/2003
   • Registratiedatum: 10/08/2004
   • Registratienummer: 72214
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/09/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 106 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten gesubsidieerd door de vlaamse gemeenschap alssociaal verhuurkantoor, krachtens het besluit van de vlaamse regering van 06/02/04 of krachtens de regelgeving
   • Datum ondertekening: 27/04/2004
   • Neerleggingsdatum: 07/06/2004
   • Registratiedatum: 28/06/2004
   • Registratienummer: 71697
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2009
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 13/01/2004
   • Registratienummer: 69268
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • bepaling in euro van de toepassing zijnde loobarema's en indexveranderlijke bedragen (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 22/09/2003
   • Registratiedatum: 10/12/2003
   • Registratienummer: 68889
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/01/2009
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioenen op 56 jaar en 58 jaar (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2004
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2002
   • Registratiedatum: 01/12/2003
   • Registratienummer: 68761
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 20/11/2003
   • Registratienummer: 68490
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 27/01/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 17/03/2003
   • Registratienummer: 65738
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2007
  • tijdskrediet (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 28/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/02/2008
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds' en vaststelling van de statuten (PDF, 172 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/09/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2002
   • Registratiedatum: 02/12/2002
   • Registratienummer: 64566
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60660
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2001
   • Registratiedatum: 23/01/2002
   • Registratienummer: 60659
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten welke ressorteren onder het PSC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 02/07/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2001
   • Registratiedatum: 19/10/2001
   • Registratienummer: 59248
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • toekenning van een haard- of standplaatsvergoeding (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/03/2001
   • Registratiedatum: 19/03/2001
   • Registratienummer: 56820
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/01/2004
   • Onderwerp: LONEN
  • regularisatie van de tewerkstelling en van de loon- en arbeidsvoor- waarden van de statuten DAC en PBW (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2001
   • Registratiedatum: 28/02/2001
   • Registratienummer: 56597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2006
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • het recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan ('landingsbanen'), zorgkrediet, ........... (PDF, 309 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 08/02/2001
   • Registratiedatum: 28/02/2001
   • Registratienummer: 56596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/01/2007
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN
  • tijdstip van uitbetaling van het loon (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 19/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2001
   • Registratiedatum: 29/01/2001
   • Registratienummer: 56282
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2003
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2000
   • Registratiedatum: 20/07/2000
   • Registratienummer: 55354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/07/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, RISICOGROEPEN
  • carensdag (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 26/06/2000
   • Neerleggingsdatum: 04/07/2000
   • Registratiedatum: 10/07/2000
   • Registratienummer: 55286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/03/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 05/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2001
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 05/08/1999
   • Registratiedatum: 02/12/1999
   • Registratienummer: 53182
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/02/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/03/2001
   • Onderwerp: AANWERVING
  • toekenning van twee bijkomende conventionele verlofdagen (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 10/02/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/04/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Neerleggingsdatum: 25/01/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50229
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • de berekeningsmodaliteiten van het gewaarborgd loon bij onregelmatige prestaties met variabel loon (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 319.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: gesubsidieerd en erkend door Vlaamse Gemeenschap volgens de normen vastgesteld door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personenmet een Handicap of door de Afdeling Bijzondere Jeugdbijstand
   • Datum ondertekening: 15/01/1999
   • Neerleggingsdatum: 26/01/1999
   • Registratiedatum: 09/03/1999
   • Registratienummer: 50219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/03/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2000
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens