NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 327.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

  • bijkomende werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen (PDF, 109 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 17/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154435
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar - zware beroepen (2021-2024) (PDF, 262 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 17/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2024
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154434
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 425 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 25/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2019
   • Registratiedatum: 07/08/2019
   • Registratienummer: 153354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01 (PDF, 1,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1967 op de inrichting van de OCMW's en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijke aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 25/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152793
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152241
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar voor zware beroepen (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2021
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (PDF, 248 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152236
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de Beschutte Werkplaatsen (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de Sociale Werkplaatsen (PDF, 282 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152233
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/05/2019
   • Registratiedatum: 12/06/2019
   • Registratienummer: 152039
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 01/08/2019
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen (PDF, 718 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Departement Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 23/04/2019
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2019
   • Registratiedatum: 16/05/2019
   • Registratienummer: 151605
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers in de beschutte werkplaatsen (PDF, 231 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150937
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/07/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • enclavewerking (PDF, 596 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150936
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werknemers die ressorteren onder hoofdstuk 3 van de cao (15) van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2019
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • flexibele arbeidsorganisatie (PDF, 429 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel, zoals bepaald in art. 4 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen; horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150934
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • aanvullende financiële bijdrage van de werkgever bij tijdelijke werkloosheid - arbeiders (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150933
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2019
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • kleine flexibiliteit (PDF, 262 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: activiteiten groen en land- en tuinbouw
   • Niet van toepassing op: enclavewerk
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150932
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/07/2019
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek (PDF, 309 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150931
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor oudere werknemers in de sociale werkplaatsen (PDF, 405 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150930
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2019
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen (PDF, 529 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • ecocheques (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150928
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150927
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/06/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • eindejaarspremie voor het omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werkplaatsen van 14 juli 1998, in art. 5 §1 en in het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 7 juni 2013, in art. 3, 2°
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150926
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders die niet worden gevat door de cao (15) van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150925
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers in sociale werkplaatsen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werkplaatsen van 14 juli 1998, in art. 5 §1 en in het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 7 juni 2013, in art. 3, 2°
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150924
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkgeversbijdrage aan het Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 25/09/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/01/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/02/2019
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: personeelsleden die volgens de wetgeving op sociale verkiezingen onder het leidinggevend van personeel vallen
   • Datum ondertekening: 19/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2018
   • Registratiedatum: 28/08/2018
   • Registratienummer: 147279
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 31/08/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/03/2019
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 (PDF, 422 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 19/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146645
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in deSociale Werkplaatsen (PDF, 270 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 23/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145027
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in deBeschutte Werkplaatsen (PDF, 202 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 23/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145026
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkgeversbijdrage aan het 'Vlaams fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling' (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142402
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • inning van een bijdrage voor het Fonds voor bestaanszekerheid voor deopleiding en vorming van de risicogroepen (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142401
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2018
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139278
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139277
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139276
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (PDF, 152 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139275
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2017
   • Registratiedatum: 04/05/2017
   • Registratienummer: 139010
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - inning van een bijdrage (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 29/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136788
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/10/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 27/09/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2016
   • Registratiedatum: 03/11/2016
   • Registratienummer: 135632
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/10/2017
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 395 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel verrichten
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134517
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/10/2017
   • Tekst verbeterd op: 01/12/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134516
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • cash uitbetaling van het loon (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134515
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2017
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/04/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/05/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134052
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/03/2016
   • Neerleggingsdatum: 01/04/2016
   • Registratiedatum: 27/05/2016
   • Registratienummer: 133007
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 26/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2016
   • Registratiedatum: 07/04/2016
   • Registratienummer: 132626
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 35 jaar beroepsverleden - zware beroepen (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 26/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2016
   • Registratiedatum: 07/04/2016
   • Registratienummer: 132625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 08/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 03/08/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 08/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132291
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 03/08/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 112 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje)
   • Datum ondertekening: 13/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleiding en vorming van de risicogroepen - bijdrage (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk
   • Datum ondertekening: 29/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2015
   • Registratiedatum: 21/10/2015
   • Registratienummer: 129874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/05/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 24/03/2015
   • Neerleggingsdatum: 21/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127320
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • pensioentoezegging voor het jaar 2013 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125613
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125612
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125611
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - vaststelling van de risicogroepen (PDF, 224 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 09/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 15/10/2014
   • Registratiedatum: 28/10/2014
   • Registratienummer: 123965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/06/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgoepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (decreet van 14 juli 1998)
   • Datum ondertekening: 21/08/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123585
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 286 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/08/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123584
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 374 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel verrichten; leerlingen (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122574
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 434 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122573
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118377
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118376
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbannen (PDF, 568 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118375
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 292 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in het artikel 5 van het decreet op de sociale werkplaatsen van 14/07/1998
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118368
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 332 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118367
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/05/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2012 (PDF, 599 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 24/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118278
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbannen (PDF, 491 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in artikel 5 van het decreet van 14/07/1998 betreffende de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - risicogroepen (PDF, 229 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 11/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 27/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113015
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 27/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113014
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2014
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële werkgeversbijdrage bij onregelmatige prestaties (PDF, 356 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel
   • Datum ondertekening: 09/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112449
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • sectoraal pensioentoezegging voor het jaar 2011 (PDF, 522 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112185
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01 (PDF, 1,4 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • septemberpremie (PDF, 341 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen, waarvan de functie omschreven is in hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997 (nr. 46982/CO/327)
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2020
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tijdelijke werkloosheid (PDF, 589 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111220
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/08/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge werkgebrek (PDF, 355 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 812 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2020
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 372 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie; zie artikel 2 en 3
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111217
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • aanvullende financiële bijdrage bij tijdelijke werkloosheid (PDF, 560 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/11/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • aanvullende financiële bijdrage bij tijdelijke werkloosheid (PDF, 490 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111215
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge werkgebrek (bediendenpersoneel) (PDF, 348 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 28/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 16/04/2012
   • Registratiedatum: 26/04/2012
   • Registratienummer: 109447
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/05/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING
  • verlof voor syndicaal werk (PDF, 497 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijndoor het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108981
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 446 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen gesubsidieerd door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 400 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108977
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers (PDF, 470 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden (PDF, 421 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108953
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • oprichting van een vakbondsafvaardiging (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107538
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2013
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • wijziging van de statuten van het Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkgroepen
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 173 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107536
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 264 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105914
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2012
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105913
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2012
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 316 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 368 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2011
   • Registratiedatum: 09/08/2011
   • Registratienummer: 105218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Tekst verbeterd op: 13/02/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2011
   • Registratiedatum: 09/08/2011
   • Registratienummer: 105217
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2012
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 213 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 12/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 18/05/2011
   • Registratiedatum: 27/05/2011
   • Registratienummer: 104244
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2011
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 15/04/2011
   • Registratienummer: 103901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2013
   • Tekst verbeterd op: 21/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103539
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuten van het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd 'Sociaal Fonds327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler' (PDF, 635 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103538
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 211 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 14/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2011
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103484
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • maatregelen inzake sectoraal herstel bij economische recessie (PDF, 354 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102945
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 14/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102944
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 349 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102469
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102468
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 166 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102467
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102466
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 255 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend zijn door de 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100231
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 242 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100230
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 613 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99851
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 420 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • vaststelling van de bijdragen voor het "Sociaal Fonds tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99340
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/10/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99339
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • economische werkloosheid (PDF, 408 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de sociale werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 09/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 17/03/2010
   • Registratiedatum: 06/05/2010
   • Registratienummer: 99284
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • syndicale premie (PDF, 365 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 20/04/2010
   • Registratienummer: 98951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 844 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2010
   • Registratiedatum: 20/04/2010
   • Registratienummer: 98950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 383 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2010
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98682
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Tekst verbeterd op: 15/09/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 417 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97509
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2010
   • Tekst verbeterd op: 28/06/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97508
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 19/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2009
   • Registratiedatum: 14/09/2009
   • Registratienummer: 94311
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectoraal herstel bij economische recessie (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 19/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2009
   • Registratiedatum: 14/09/2009
   • Registratienummer: 94310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG
  • professionele vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap; doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in het artikel 5 van het decreet van 14/07/1998 op de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 20/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 13 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 03/07/2009
   • Registratienummer: 92884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 03/07/2009
   • Registratienummer: 92883
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 17/02/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2009
   • Registratiedatum: 17/03/2009
   • Registratienummer: 91405
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • harmonisering van de lonen in de beschutte werkplaatsen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/01/2019
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90424
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90423
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 10/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88702
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/02/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • professionele vorming (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88701
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88700
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/02/2009
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86231
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81497
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, SOCIALE MARIBEL
  • eindejaarspremie (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel zoals bepaald in het decreet op de sociale werk- plaatsen van 14/07/1998, artikel 5
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79391
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werk- plaatsen van 14/07/1998, art.5§1
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79390
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79389
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor ouderewerknemers (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79388
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsten erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79387
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • invoering van een premie voor het omkaderingspersoneel (betiteld 'ver-hoging van de eindejaarspremie') (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79386
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • ondernemingscontracten (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74128
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74127
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Tekst verbeterd op: 05/07/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74126
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2006
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2019
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74059
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74058
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens