NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 330 - PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  • procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook de rapportering aan de vzw if-ic voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (PDF, 7,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven van beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld in §1 van artikel 1)
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); artsen; medewerkers die in dienst treden vanaf 23/04/2019 (zie artikel 1, §3); een besluit tot einde arbeidsovereenkomst voorafgaand aan 23/04/2019 (zie artikel 1, §4)
   • Datum ondertekening: 05/04/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2019
   • Registratiedatum: 30/08/2019
   • Registratienummer: 153518
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • het bepalen van het percentage van de delta betreffende de cao van 5 april 2019 tot invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (PDF, 209 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven van beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld in §1 van artikel 1)
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); artsen
   • Datum ondertekening: 05/04/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2019
   • Registratiedatum: 30/08/2019
   • Registratienummer: 153517
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (PDF, 2,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven van beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld in §1 van artikel 1)
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); artsen
   • Datum ondertekening: 05/04/2019
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2019
   • Registratiedatum: 30/08/2019
   • Registratienummer: 153516
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 08/07/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2019
   • Registratiedatum: 30/07/2019
   • Registratienummer: 153139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling- en vormingsinitiatieven voor de risicogroepen van hetSociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra, diensten voor thuisverpleging, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentravoor bejaarden...; ...privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn, ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 08/07/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2019
   • Registratiedatum: 30/07/2019
   • Registratienummer: 153138
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling- en vormingsinitiatieven voor de risicogroepen van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen (PDF, 147 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 08/07/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2019
   • Registratiedatum: 30/07/2019
   • Registratienummer: 153137
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en psychiatrische verzorgingstehuizen; initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden; diensten voor thuisverpleging; revalidatiecentra; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde koppelteken)
   • Datum ondertekening: 03/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 10/07/2019
   • Registratiedatum: 29/07/2019
   • Registratienummer: 152885
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eenmalige premie betreffende het jaar 2018 voor de ambulante sectoren die afhangen van de GGC (PDF, 174 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: sociale diensten , diensten voor geestelijke gezondheidszorg van de hulp aan rechtzoekenden, de wijkgezondheidscentra en andere ambulante diensten die erkend en gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werknemers die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers 'buiten kader' die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning
   • Datum ondertekening: 03/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152806
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • eenmalige premie betreffende het jaar 2018 (PDF, 186 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, ...; ...revalidatiecentra die erkend en gesubsidieerd zijn door de de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ...; ...alsook de diensten voor voortgezette en voor palliatieve zorgen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werknemers die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun werknemers 'buiten kader' die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning
   • Datum ondertekening: 03/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152805
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • wijziging van de statuten van het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren (PDF, 477 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten, rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, revalidatiecentra, diensten voor thuisverpleging, diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medische-pediatrische centra, wijkgezondheidscentra, residuaire sector (RSZ 722/735)
   • Datum ondertekening: 13/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152803
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar : zwaar beroep (PDF, 412 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 23/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152363
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • opleidingsproject zorgkundige (PDF, 715 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 11/02/2019
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2022
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2019
   • Registratiedatum: 22/03/2019
   • Registratienummer: 151115
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/04/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 417 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 11/02/2019
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2023
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2019
   • Registratiedatum: 22/03/2019
   • Registratienummer: 151114
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/04/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/07/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • percentage van de bijdragen tot bijkomende financiering van de tweede pensioenpijler voor het jaar 2019 (PDF, 161 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor korte verblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje van het artikel 1 vermeld)
   • Datum ondertekening: 14/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150639
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2019
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • algemeen kaderakkoord met het oog op een algemeen beleid inzake het verminderen en voorkomen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en het bevorderen van re-integratie en de mogelijkheden voor progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval (PDF, 464 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor een specifieke cao bestaat met betrekking tot dit thema en voor hun toepassingsgebied; gezondheidsinrichtingen en -diensten die worden erkend en/of gesubsidieerd of onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvoor een specifieke cao met betrekking tot dit thema zal worden gesloten; gezondheidsinrichtingen en -diensten die worden erkend en/of gesubsidieerd of onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap, van het WaalsGewest, de Duitstalige Gemeenschap, van de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen
   • Datum ondertekening: 14/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2019
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150637
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • basiskrediet voor vorming en voor structurele opdrachten van de representatieve werknemersvertegenwoordigers in het sociaal overleg (PDF, 473 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor korte verblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld)
   • Datum ondertekening: 12/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2018
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150636
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 19/05/2019
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • eindejaarspremie (PDF, 463 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :; categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor korte verblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - initiatieven van beschut wonen; revalidatiecentra
   • Datum ondertekening: 12/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2018
   • Registratiedatum: 20/02/2019
   • Registratienummer: 150635
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een aanvullende vakantiedag (PDF, 126 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden die erkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2019
   • Registratiedatum: 31/01/2019
   • Registratienummer: 150352
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • loon- en arbeidsvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2019
   • Registratiedatum: 31/01/2019
   • Registratienummer: 150351
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: LONEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 118 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: inrichtingen en diensten waarvoor een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2019
   • Registratiedatum: 31/01/2019
   • Registratienummer: 150350
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: LONEN
  • invoering van een nieuwe functieclassificatie (PDF, 391 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen; forensisch-psychiatrische centra - revalidatiecentra (zie artikel 1, derde streepje); de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, de thuisverpleging, de medisch-pediatrische centra en de wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: de autonome categorale ziekenhuizen (zie artikel 1, eerste streepje), de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 04/12/2007 betreffende de sociale verkiezingen, en artsen, met uitzondering van de artsen in wijkgezondheidscentra; de bedoelde in dienst tredingen (zie artikel 1, §3); een besluit tot einde arbeidsovereenkomst voorafgaand aan 30/04/2018(zie artikel 1, §4)
   • Datum ondertekening: 20/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/01/2019
   • Registratiedatum: 31/01/2019
   • Registratienummer: 150349
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Tekst verbeterd op: 11/03/2019
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten (PDF, 550 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen (zie artikel 1, §1, 1ste streepje); forensisch-psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikel 1, §1, 3de streepje); diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; thuisverpleging; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra en hun artsen
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); artsen
   • Datum ondertekening: 20/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149443
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/05/2019
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE, AANWERVING
  • procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (PDF, 328 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen (zie artikel 1, §1, 1ste streepje); forensisch-psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikel 1, §1, 3de streepje); diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; thuisverpleging; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); medewerkers die in dienst treden vanaf 01/05/2017 (zie artikel 1, § 3); zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 12/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 19/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149442
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/05/2019
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • financiering van de tweede pensioenpijler en jaarlijkse vaststelling van het percentage van de bijdragen (PDF, 220 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten onderde bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assitentiewoningen, centra voor korte verblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld)
   • Datum ondertekening: 12/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149441
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2019
  • minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode (PDF, 303 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of van Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assitentiewoningen, centra voor korte verblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen; revalidatiecentra (met uitsluiting van de instellingen in vijfde streepje vermeld); categorale ziekenhuizen (art. 5, §1, 1, eerste lid, 3° et 4° van de bijzondere wet van 08/08/1980 ter hervorming der instellingen)
   • Datum ondertekening: 12/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149440
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/05/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw IFIC (PDF, 6,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd; categorale ziekenhuizen (zie artikel 1, § 1, eerste streepje); rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden; psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen; revalidatiecentra (zie de uitsluitingen vermeld in artkel 1, § 1, vijfe streepje)
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 04/12/2007 betreffende de sociale verkiezingen (behoudens : zie artikel 1, § 2), noch op de artsen; medewerkers die in dienst treden vanaf 24/04/2019 (zie artikel 1, § 3); een besluit tot einde van de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan 23/04/2019, sluit de werknemer uit van het toepassingsgebied van onderhavige cao op vorwaarde dat deze niet meer in dienst zal op 01/10/2019
   • Datum ondertekening: 09/07/2018
   • Einde geldigheidsduur: 09/07/2018
   • Neerleggingsdatum: 20/08/2018
   • Registratiedatum: 28/11/2018
   • Registratienummer: 149229
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 21/06/2019
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, WERKING PARITAIR COMITÉ, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • harmonisering van de verlofdagen (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden dieerkend zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of die gelegen zijn op het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 18/05/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146631
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • bevestiging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten (PDF, 179 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2018
   • Registratiedatum: 19/06/2018
   • Registratienummer: 146447
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, OVERUREN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 318 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten, de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra en de wijkgezondheidscentra; de diensten voor thuisverpleging, de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking en de medisch-pediatrische centra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de koppelteken; arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 14/05/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2018
   • Registratiedatum: 19/06/2018
   • Registratienummer: 146446
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/09/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 19/02/2018
   • Neerleggingsdatum: 07/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145688
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2018
   • Tekst verbeterd op: 30/05/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar (PDF, 223 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 12/03/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145686
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/09/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • opleidingsproject zorgkundige (PDF, 772 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 01/03/2000 met name de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de diensten voor beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode K; de diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 12/03/2018
   • Einde geldigheidsduur: 15/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145685
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2018
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 476 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 01/03/2000 betreffende de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; diensten voor beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
   • Datum ondertekening: 12/03/2018
   • Einde geldigheidsduur: 15/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2018
   • Registratiedatum: 29/03/2018
   • Registratienummer: 145684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2018
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de initiatieven voor beschut wonen en de wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Vlaams Gewest alsook de initiatieven voor beschut wonen en de Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de initiatieven voor beschut wonen en de wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Waals Gewest alsook de initiatieven voor beschut wonen en de Franstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
   • Datum ondertekening: 08/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/02/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145009
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2018
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL
  • eindejaarspremie (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen voor tandprothesen
   • Datum ondertekening: 09/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2017
   • Registratiedatum: 19/02/2018
   • Registratienummer: 144644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2018
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144395
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/11/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: de inrichtingen en -diensten waarvoor een specifieke cao werd gesloten
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144394
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/11/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN
  • eenmalige toelage in 2017 (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; forensisch-psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikel 1, 3de streepje); thuisverpleging; diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; wijkgezondheidscentra; medisch-pediatrische centra
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2017
   • Registratiedatum: 02/02/2018
   • Registratienummer: 144334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2018
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • invoering van en nieuw loonmodel (PDF, 2,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen (zie artikel 1, §1, 1ste streepje; forensisch-psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikel 1, §1, 3de streepje); diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; thuisverpleging; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra en hun artsen
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); artsen
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2017
   • Registratiedatum: 02/02/2018
   • Registratienummer: 144333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (PDF, 4,2 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen (zie artikel 1, §1, 1ste streepje); forensisch-psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikel 1, §1, 3de streepje); diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; thuisverpleging; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel (zie artikel 1, § 2); medewerkers die in dienst treden vanaf 01/05/2017 (zie artikel 1, § 3); zie artikel 1, § 4
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 15/12/2017
   • Registratiedatum: 02/02/2018
   • Registratienummer: 144332
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen (PDF, 105 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bedrijfstak van de tandprothesen
   • Datum ondertekening: 09/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2018
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sociaal voordeel (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 09/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143036
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2018
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • maaltijdcheques (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen voor tandprothesen
   • Datum ondertekening: 09/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143035
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2018
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES
  • mobiele equipe (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143034
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/06/2018
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURMODALITEITEN, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID, AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten, de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking - medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de koppelteken); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139600
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/12/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 69 jaar - lange loopbaan (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/02/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - service-flats - dagcentra en dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging; ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2017
   • Registratiedatum: 31/05/2017
   • Registratienummer: 139593
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/06/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de instellingen die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1 meert 2000; de diensten voor beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 13/02/2017
   • Einde geldigheidsduur: 15/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2017
   • Registratiedatum: 27/03/2017
   • Registratienummer: 138560
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/04/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • arbeids- en loonvoorwaarden in de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 06/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2017
   • Registratiedatum: 27/03/2017
   • Registratienummer: 138557
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/04/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 05/04/2017
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 266 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: de gezondheidsinrichtingen en diensten waarvoor een specifieke cao werd gesloten
   • Datum ondertekening: 06/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2017
   • Registratiedatum: 27/03/2017
   • Registratienummer: 138556
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/04/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2017
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • opleidingsproject zorgkundige (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de diensten voor beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden en de rust-en verzorgingstehuizen, de thuisverpleging, de revalidatiecentra,...; ... de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 13/02/2017
   • Einde geldigheidsduur: 15/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2017
   • Registratiedatum: 27/03/2017
   • Registratienummer: 138555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/04/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen
   • Datum ondertekening: 12/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2016
   • Registratiedatum: 07/11/2016
   • Registratienummer: 135705
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2017
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen
   • Datum ondertekening: 12/09/2016
   • Einde geldigheidsduur: 30/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2016
   • Registratiedatum: 07/11/2016
   • Registratienummer: 135704
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2017
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • sectorale referentiefuncties en sectorale functieclassificatie (PDF, 25,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn, forensisch psychiatrische centra, initiatieven voor beschut wonen...; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 04/12/2007 betreffende de sociale verkiezingen, en artsen, met uitzondering van de artsen in wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 28/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2016
   • Registratiedatum: 03/11/2016
   • Registratienummer: 135642
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2017
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, WERKING PARITAIR COMITÉ
  • rapporteringsprocedure aan de vzw if-ic met het oog op de voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie (PDF, 567 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, met uitzondering van de categorale ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen; forensisch psychiatrische centra; revalidatiecentra (zie artikle 1, derde streepje); thuisverpleging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel zoals bedoeld in artikel 4, 4° van de wet van 04/12/2007 betreffende de sociale verkiezingen, en artsen, met uitzondering van de artsen in wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 28/09/2016
   • Neerleggingsdatum: 30/09/2016
   • Registratiedatum: 03/11/2016
   • Registratienummer: 135641
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2017
   • Tekst verbeterd op: 08/02/2017
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • vormingsproject tot verpleegkundige (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers en de werknemers die vallen onder de toepassing van hetfederale meerjarenplan van 1 maart 2000, met name de werkgevers en de werknemers van de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden ende rust- en verzorgingstehuizen, de thuisverpleging, de revalidatiecentra, ...; ... de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; met inbegrip van de werkgevers en de werknemers van de diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 23/02/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 09/03/2016
   • Registratiedatum: 03/11/2016
   • Registratienummer: 135634
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/04/2017
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig de KB's van 09/03/2003, 15/09/2006 en 24/10/2012 tot oprichting van het PC
   • Datum ondertekening: 14/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2016
   • Registratiedatum: 06/10/2016
   • Registratienummer: 135341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Tekst verbeterd op: 13/12/2016
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • wijziging van het reglement van het aanvullend pensioenstelsel '330' (PDF, 361 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra, wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding), leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald,; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991, tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ
   • Datum ondertekening: 06/07/2016
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2016
   • Registratiedatum: 23/09/2016
   • Registratienummer: 135009
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2017
  • opleidingsproject zorgkundige (PDF, 208 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers en de werknemers die vallen onder de toepassing van hetfederale meerjarenplan van 1 maart 2000, met name de werkgevers en dewerknemers van de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de diensten voor beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de thuisverpleging, de revalidatiecentra, ...; ... de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 23/02/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 09/03/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134531
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/05/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking - medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 13/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/06/2016
   • Registratiedatum: 01/08/2016
   • Registratienummer: 134341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/10/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 06/07/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 17/07/2015
   • Registratiedatum: 15/09/2015
   • Registratienummer: 129074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking - medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de koppelteken); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
   • Datum ondertekening: 08/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 16/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127860
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 08/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 16/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127859
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 en 58 jaar en 40 jaar beroepsverleden (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 08/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 16/06/2015
   • Registratiedatum: 06/07/2015
   • Registratienummer: 127858
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2016
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijdragen aan het Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingsrusthuizen t.b.v de risicogroepen (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127798
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten t.b.v. de risicogroepen (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra - de diensten voor thuisverpleging - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de serviceflats, de dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagcentra voor bejaarden - de privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - de psychiatrische verzorgingstehuizen - de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127797
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/01/2016
   • Tekst verbeterd op: 21/09/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de cao van 13 december 2010 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - de psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding) - leerlingen voor wie geen sociale zekerheidsbijdragen wordt betaald; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127323
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het reglement van het aanvullend pensioenstelsel '330' (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - de psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; leerlingen voor wie geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (art. 3, -3)
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127322
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen t.b.v. de risicogroepen (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en de psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127308
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Fonds Sociale Maribel (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127307
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds voor de gezonheidsinrichtingen en -diensten (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127306
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127305
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Sectoraal Spaarfonds van de federale sectoren (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - de psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127304
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127303
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra en de centra voor bloedtransfusie van het Rode Kruis; met inbegrip van de diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/01/2016
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127302
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 09/03/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 16/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126628
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 10/08/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • syndicale premie (PDF, 429 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 17/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 27/11/2014
   • Registratiedatum: 24/12/2014
   • Registratienummer: 124810
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/07/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • toekenning van een sociaal voordeel : syndicale premie (PDF, 411 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 13/10/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2014
   • Registratiedatum: 28/10/2014
   • Registratienummer: 123966
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • beschikbaarheid op de verblijfplaats voor een bezoek van de controlearts (PDF, 243 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 08/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/09/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • opzeggingstermijnen (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 08/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 19/09/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/01/2015
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • sectorale pensioentoezegging 2013 (PDF, 378 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van art. 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling (art 78 KB 25/11/1991); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, koppelteken 3); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 16/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123048
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 388 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen; dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 16/06/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123047
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • mobiele equipe (PDF, 696 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen die genieten van bijkomende tewerkstelling met het oog op het organiseren van een mobiele equipé
   • Datum ondertekening: 16/06/2014
   • Einde geldigheidsduur: 08/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123046
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURMODALITEITEN, OVERUREN, DEELTIJDSE ARBEID
  • syndicale premie (PDF, 158 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 12/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122627
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 200 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 12/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 612 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra en de cantra voor bloedtransfusie van het Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 12/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2015
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122624
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2015
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsproject Opstap naar zorgkundige (PDF, 307 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden, centra voor kortverblijf
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 02/04/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122081
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 372 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking - medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van he; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde koppelteken)
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 27/03/2014
   • Registratiedatum: 15/05/2014
   • Registratienummer: 121162
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 456 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 09/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2013
   • Registratiedatum: 18/02/2014
   • Registratienummer: 119558
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen (PDF, 566 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en psychiatrische verzorgingstehuizen; de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de revalidatiecentra, de initiatieven voor beschut wonen; de diensten voor thuisverpleging, de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging, de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; de medisch-pediatrische centra en de wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 07/11/2013
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118385
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2014
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 271 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 02/10/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117665
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 401 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 02/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117664
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 360 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 02/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117663
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 339 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: artsen
   • Datum ondertekening: 02/10/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2013
   • Registratiedatum: 28/10/2013
   • Registratienummer: 117662
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/11/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • pensioentoezegging (PDF, 422 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten, de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de revalidatiecentra; de diensten voor thuisverpleging, de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking, de medisch-pediatrische centra en de wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 08/07/2013
   • Neerleggingsdatum: 16/09/2013
   • Registratiedatum: 01/10/2013
   • Registratienummer: 117181
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • invoering en werking van de mobiele equipe (PDF, 362 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen ie genieten van bijkomende tewerkstelling met als doelstelling het organiseren van een mobiele equipe
   • Datum ondertekening: 13/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 16/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 517 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en ?diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 01/03/2000 betreffende de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; de diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 13/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 226 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 13/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 171 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 13/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115949
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 221 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 13/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2013
   • Registratiedatum: 03/07/2013
   • Registratienummer: 115948
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking - medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
   • Datum ondertekening: 12/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2013
   • Registratiedatum: 11/03/2013
   • Registratienummer: 113964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2014
   • Tekst verbeterd op: 25/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011 (PDF, 302 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging; diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerkingmedisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten
   • Datum ondertekening: 12/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2013
   • Registratiedatum: 11/03/2013
   • Registratienummer: 113963
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • invoering en werking van de mobiele equipe (PDF, 917 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen; instellingen die hebben deelgenomen aan het 'pilootproject Mobiele Equipe' van de Kamer Ouderenzorg van het Fonds Sociale Maribel 330, voor zover deze instellingen verder middelen ontvangen voor het organiseren van een mobiele equipe na het beëindigen van het pilootproject (behalve art. 4 en 7)
   • Datum ondertekening: 10/09/2012
   • Einde geldigheidsduur: 13/05/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111908
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT
  • vormingsproject tot verpleegkundige (PDF, 493 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondsheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1/3/2000, met name de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; diensten van beschut wonen
   • Datum ondertekening: 11/06/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2013
   • Neerleggingsdatum: 01/08/2012
   • Registratiedatum: 06/08/2012
   • Registratienummer: 110560
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • syndicale premie (PDF, 391 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 17/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108969
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 490 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden; revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ)
   • Datum ondertekening: 17/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108968
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 676 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 17/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2016
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108967
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/06/2013
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 402 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en ?diensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben; privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; initiatieven voor beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra voor bejaarden; revalidatiecentra; geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; diensten voor thuisverpleging; diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 23/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2012
   • Registratienummer: 108647
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 519 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en ?diensten die minstens 50 werknemers in dienst hebben
   • Datum ondertekening: 23/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2012
   • Registratiedatum: 07/03/2012
   • Registratienummer: 108646
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • ecocheques (PDF, 342 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: wijkgezondheidscentra die worden gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en die vermeld worden in het besluit 2011/73 van het College van de Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 10/10/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108141
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/12/2014
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • vormingsproject tot verpleegkundige (PDF, 452 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondsheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1/3/2000, met name de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 11/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2012
   • Neerleggingsdatum: 23/08/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105887
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleiding van 120 uren voor voorlopig geregistreerde zorgkundigen (PDF, 213 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en psychiatrische verzorgingstehuizen - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra en dagcentra voor bejaarden - serviceflats
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105847
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 265 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105846
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/03/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • attractiviteitspremie (PDF, 150 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en psychiatrische verzorgingstehuizen - de initiatieven voor beschut wonen - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - geïntegreerde diensten voor thuisverzorging - diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België - medisch-pediatrische centra -; wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105845
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/01/2013
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • aanvulling op de eindejaarstoelage (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: 'associations de santé intégrée de la Région wallonne'
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105795
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • invoering en werking van de mobiele equipe (PDF, 445 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105794
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: OVERUREN
  • onregelmatige prestaties (PDF, 454 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 04/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105793
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • onregelmatige prestaties (PDF, 306 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 04/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105792
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2013
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • onregelmatige prestaties (PDF, 645 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra voor bejaarden, de revalidatiecentra en de wijkgezondheidscentra; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn en de psychiatrische verzorgingstehuizen; de initiatieven van beschut wonen voor psychiatrische patiënten
   • Datum ondertekening: 04/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105791
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Tekst verbeterd op: 19/04/2013
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • arbeidsvoorwaarden (PDF, 573 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 13/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105790
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/05/2012
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 222 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 06/07/2011
   • Registratiedatum: 09/08/2011
   • Registratienummer: 105198
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/03/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: inrichtingen en diensten waarvoor een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104561
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 128 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de gezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104560
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/10/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 518 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 06/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104559
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 294 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen onderworpen aan de wet op de ziekenhuizen als ook de psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 19/07/2011
   • Registratienummer: 104558
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 279 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 09/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104557
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 211 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra, de diensten voor thuisverpleging, privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn, inrichtingen van tandprothesen, rusthuizen voorbejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 09/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104556
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn - de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten - rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra voor bejaarden - revalidatiecentra - diensten voor thuisverpleging - diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking; medisch-pediatrische centra - wijkgezondheidscentra
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten - geneesheren-bedienden die een opleiding volgen tot een geneesheer-specialist en die beperkt onderworpen zijn door werkgevers-ziekenhuizen uit de privé sector (code 072 RSZ); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst
   • Datum ondertekening: 13/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2014
   • Tekst verbeterd op: 25/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 499 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 13/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102885
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 348 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 13/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 862 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 01/03/2000 betreffende de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra, de wijkgezondheidscentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; de diensten voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 12/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2009
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100222
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingsluik van de jongerenbanen (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: dagverzorgingscentra
   • Datum ondertekening: 31/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 06/04/2010
   • Registratiedatum: 17/05/2010
   • Registratienummer: 99421
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 17/04/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • project vorming tot verpleegkundigen (PDF, 418 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondsheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1/3/2000, met name de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 31/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 30/04/2010
   • Registratiedatum: 17/05/2010
   • Registratienummer: 99411
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 204 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 14/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2010
   • Registratiedatum: 20/04/2010
   • Registratienummer: 98952
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: LONEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: geïntegreerde gezondheidscentra zoals bepaald in artikel 1
   • Datum ondertekening: 11/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2009
   • Registratiedatum: 19/11/2009
   • Registratienummer: 95879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2010
   • Onderwerp: LONEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 14/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2009
   • Registratiedatum: 19/11/2009
   • Registratienummer: 95878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 29/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2009
   • Registratiedatum: 29/10/2009
   • Registratienummer: 95404
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/02/2011
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • vergoeding voor het gebruik van persoonlijke vervoermiddelen om dienstredenen (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 29/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/07/2009
   • Registratiedatum: 29/10/2009
   • Registratienummer: 95403
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • omschrijving van de risicogroepen (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 20/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/05/2009
   • Registratiedatum: 25/06/2009
   • Registratienummer: 92679
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • project vorming tot verpleegkundigen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1 maart 2000; privé-ziekenhuizen; psychiatrische verzorgingstehuizen; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen; diensten voor thuisverpleging; revalidatiecentra; wijkgezondheidscentra en centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 20/04/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/05/2009
   • Registratiedatum: 25/06/2009
   • Registratienummer: 92678
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 09/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92266
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 09/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92265
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: AANWERVING, RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; de diensten voor thuisverpleging; privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; inrichtingen van tandprothesen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 09/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92264
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: werknemers met een loopbaan van 40 jaar
   • Datum ondertekening: 09/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 13/05/2009
   • Registratiedatum: 28/05/2009
   • Registratienummer: 92263
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 31/03/2009
   • Registratiedatum: 20/04/2009
   • Registratienummer: 91910
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2010
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,4 MB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91588
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2010
   • Tekst verbeterd op: 01/04/2010
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden - harmonisatie van het loon (PDF, 74 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91048
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: revalidatiecentra
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91047
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2012
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: inrichtingen en diensten waarvoor een specifieke collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91045
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2009
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, FUNCTIECLASSIFICATIE, AANWERVING
  • loon- en arbeidsvoorwaarden - harmonisatie van het loon (PDF, 144 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91044
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/10/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: externe diensten voor bescherming en preventie op het werk en de gezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91043
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2009
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: instellingen die onder de federale sectoren van het paritair comité ressorteren en die minder dan 50 werknemers in dienst hebben; privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra; de revalidatiecentra en de wijkgezondheidscentra; de diensten voor thuisverpleging, de diensten voor bloedtransfusie en bloedverwerking, de medisch-pediatrische centra
   • Datum ondertekening: 26/01/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91042
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/01/2012
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 19/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88713
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 19/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88712
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 19/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88711
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 'Sociale Maribel' (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen onderworpen zijn; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; diensten voor thuisverpleging; revalidatiecentra; initiatieven voor beschut wonen; wijkgezondheidscentra; diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; overige instellingen en diensten
   • Datum ondertekening: 09/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 16/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88704
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van de federale mederjarenplan van 01/03/2000; privé-ziekenhuizen; psychiatrische verzorgingstehuizen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; diensten voor thuisverpleging; revalidatiecentra; centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 14/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 19/04/2009
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88373
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/05/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 10/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/04/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2008
   • Registratiedatum: 22/04/2008
   • Registratienummer: 87958
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • toekenning maaltijdcheques (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen van tandprothesen
   • Datum ondertekening: 10/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2008
   • Registratiedatum: 22/04/2008
   • Registratienummer: 87957
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Tekst verbeterd op: 02/02/2009
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen voor tandprothesen
   • Datum ondertekening: 10/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2008
   • Registratiedatum: 22/04/2008
   • Registratienummer: 87956
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 214 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: inrichtingen voor tandprothesen
   • Datum ondertekening: 10/03/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2008
   • Registratiedatum: 22/04/2008
   • Registratienummer: 87955
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2008
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • verdeling van de dotatie 'Sociale Maribel' voor het jaar 2008 (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 11/02/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/03/2008
   • Registratiedatum: 08/04/2008
   • Registratienummer: 87804
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2008
  • opheffing van het Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrinchtingen en -diensten (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2008
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86654
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • organisatie van het recht op loopbaanvermindering (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2008
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86653
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij als een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2008
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86652
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij als een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2008
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86651
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 243 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige initiatieven voor beschut wonen en Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaamse Gewest; Nederlandstalige initiatieven voor beschut wonen en Nederlandstalige wijkgezondheidscentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijjk Gewest of in het Waalse Gewest; diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten, Sociale Maribel (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; diensten voor thuisverpleging; revalidatiecentra; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; overige instellingen en diensten; initiatieven voor beschut wonen; wijkgezondheidscentra; diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85877
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 213 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen en gelegen zijn in het Hoofdstedelijk Brussels Gewest
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85876
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: gezondheidsinrichtingen en -diensten waarvoor een specifieke overeenkomst is afgesloten met betrekking tot de maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, met uitzondering van de ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese; privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; initiatieven voor beschut wonen; wijkgezondheidscentra; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85875
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 236 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaamse Gewest; Franstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra die een diesnt uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85873
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85872
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85871
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 133 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een overeenkomst inzake halftijds brugpensioen die tenminste dezelfde voordelen voorziet als deze bedongen in deze CAO
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85870
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid, genaamd 'Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten' (PDF, 205 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 01/03/2000 betreffende de privé-ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 12/10/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85869
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een overeenkomst tot toekenning van een brugpensioen vóór de leeftijd van 58 jaar
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85868
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85867
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85866
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid, genaamd 'Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen' (PDF, 173 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85865
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid, genaamd 'Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 198 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: de werkgevers moeten gevormd zijn als vzw of, hetzij als een vennootschap, hetzij een instelling met sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en dagcentra voor bejaarden; privé-ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen; ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 08/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85864
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten - Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/05/2014
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85674
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - tandprothese (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijfstak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85673
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toekenning van een sociaal voordeel (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen uit de bedrijftak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85672
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • omschrijving van de risicogroepen (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Niet van toepassing op: ondernemingen uit de bedrijftak van de tandprothese
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85671
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten - Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten (PDF, 163 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen en die ressorteren onder het PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85669
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - bedrag en wijze van inning van de bijdrage (bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten) (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd of die onder hun bevoegdheid vallen en die ressorteren onder het PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten en gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85668
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - bedrag en wijze van inning van de bijdragen (privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen) (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Toepassingsgebied: rusthuizen voor bejaarden ; rust- en verzorgingstehuizen ; serviceflats ; dagverzorgingscentra voor bejaarden ; dagcentra voor bejaarden
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85667
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • herneming van al de collectieve arbeidsovereenkomsten die nog geldig zijn op 08/06/2007 (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 330
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN
   • Datum ondertekening: 10/09/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/10/2007
   • Registratiedatum: 08/11/2007
   • Registratienummer: 85666
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/11/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens