NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 305 - PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)

  • uitvoering van het raamakkoord 2006-2009 (PDF, 231 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige kinderkribben, peutertuinen, diensten voor omkaderde thuisoppas, gemeentelijke huizen voor kinderopvang, diensten voor thuisoppas van zieke kinderen, diensten voor buitenschoolse kinderopvang en gelijkaardige inrichtingen en diensten voor kinderopvang die in Brussel en Wallonië (behalve Duitstalige Gemeenschap) gelegen zijn
   • Datum ondertekening: 18/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2007
   • Registratiedatum: 13/05/2008
   • Registratienummer: 88215
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/09/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/10/2008
   • Tekst verbeterd op: 15/09/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 18/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2007
   • Registratiedatum: 11/10/2007
   • Registratienummer: 85200
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid 'Sociale Maribel' en bepaling van zijn statuten (PDF, 364 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang; diensten voor thuisverpleging, Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederlandstalige instellingen en diensten die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Franstalige en Duitstalige kinderkribben, peutertuinen,buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisons communales d'accueil de l'enfance' en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Wijkgezondheidscentra ook nog 'Geïntegreerd Gezondheidscentra' genoemd
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 85000
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Fonds Sociale Maribel' (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging; Nederlandstalige revalidatiecentra gelegen in het Vlaamse Gewest of i n het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang; Wijkgezondheidscentra ook nog 'Geïntegreerd Gezondheidscentra' genoemd
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/08/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toepassing van het federaal meerjarenplan (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Wijkgezondheidscentra ook nog 'Geïntegreerde Gezondheidscentra' genoemd zoals bepaald in art. 1
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 24/07/2007
   • Registratienummer: 83941
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging van de PSC 305.02
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83940
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en dagverzorgingscentra; revalidatiecentra; initiatieven van beschut wonen
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83939
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 418 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; initiatieven van beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; revalidatiecentra; thuisverpleging en geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra; gezondheidsdiensten die minder dan 50 werknemers in dienst hebben
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 13/04/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83938
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • attractiviteitspremie (PDF, 198 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; initiatieven van beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; revalidatie centra; thuisverpleging; geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; diensten voor het bloed van de Rode Kruis van België; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83937
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • functiecomplement voor sommige werknemers, diensthoofden in functie (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; thuisverpleging en de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83936
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • toekenning van het bediendestatuut aan het verzorgend personeel (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83934
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02); diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 24/04/2006
   • Einde geldigheidsduur: 09/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 23/07/2007
   • Registratienummer: 83933
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 278 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige instellingen en -diensten die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra, diensten voor de thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang, kinderkribben, peutertuinen; buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen; gelijkaardige instellingen en diensten voor opvang van kinderen
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83861
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2010
   • Onderwerp: AANWERVING
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02); van de diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 13/04/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 11/07/2007
   • Registratienummer: 83786
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/07/2008
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • wijziging van de CAO van 25 september 2002 inzake de eindejaarstoelage (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; de service-flats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; revalidatiecentra; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 12/02/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/02/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sectoraal spaarfonds van de federale sectoren' (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; initiatieven voor beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; dagverzorgingscentra; revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; geïtegreerde diensten thuisverzorging; diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83643
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83642
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers zoals beschreven in artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83641
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers zoals omschreven in artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: Nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83640
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Fonds voor de gezondheidsdiensten' (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: vallend onder de toepassing van het federale meerjarenplan van 1 maart 2000 inzake de wergevers en de werknemers van de privé-ziekenhuizen, de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de revalidatiecentra en de centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83639
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de CAO van 7 december 2000 inzake de eindejaarstoelage (57.030/CO/305) (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83637
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/02/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van de CAO van 25 september 2002 inzake de eindejaarstoelage (64.177/CO/305) (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: van de sector van de thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83636
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/02/2008
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichting en -diensten
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83635
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/02/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 140 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83634
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/05/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
   • Datum ondertekening: 12/02/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83633
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers zoals omschreven in artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83612
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de sector van de diensten voor thuisverpleging (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82481
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82480
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 286 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82479
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 278 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige revalidatiecentra die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of een opvoedingsinstelling en als dusdanig onder beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82478
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 286 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; service-flats, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82477
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 287 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige instellingen en diensten die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra, diensten voor de thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra, centra voor dagopvang, kinderkribbes, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen,; diensten voor de thuisopvang van zieke kinderen, gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/04/2007
   • Registratienummer: 82476
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/04/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • toepassing van het kaderakkoord 2006-2009 (PDF, 450 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: 'SOS ENFANTS' diensten die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap in het kader van het decreet van 12/05/2004
   • Datum ondertekening: 20/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 05/02/2007
   • Registratiedatum: 26/02/2007
   • Registratienummer: 82044
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2007
   • Registratiedatum: 23/02/2007
   • Registratienummer: 82013
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/10/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers zoals beschreven in het artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2007
   • Registratiedatum: 23/02/2007
   • Registratienummer: 82012
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers zoals beschreven in het artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2007
   • Registratiedatum: 23/02/2007
   • Registratienummer: 82011
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 116 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers zoals beschreven in het artikel 1 van de overeenkomst
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 22/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2007
   • Registratiedatum: 23/02/2007
   • Registratienummer: 82010
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/10/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • toekenning van bepaalde voordelen van het bediendestatuut aan de arbeiders (PDF, 150 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; initiatieven van beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen; dagverzorgingscentra; revalidatiecentra; thuisverpleging en geintegreerde diensten voor thuisverzorging; diensten voor het bloed van het Rode Kruis van Belgie; medisch-pediatrische centra; wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2006
   • Registratiedatum: 06/02/2007
   • Registratienummer: 81886
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • plan TANDEM (PDF, 132 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: 'milieux d'accueil de l'enfance'; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, 'services d'accueillantes conventionnées', diensten voor thuisopvang van zieke kinderen,'maisons communales d'accueil de l'enfance'; soortgelijke Franstalige inrichtingen en diensten voor kinderopvang gelegen in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,met uitzondering van het Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2006
   • Registratiedatum: 16/08/2006
   • Registratienummer: 80544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2007
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • minimumloonschalen (PDF, 169 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: 'services sos enfants' die gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschap Wallonie-Brussel in het kader van het decret van 12/05/2004
   • Datum ondertekening: 14/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2006
   • Registratiedatum: 16/08/2006
   • Registratienummer: 80543
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2007
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 567 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: 'milieux d'accueil pour enfants' (Franstalig); kinderkribben, peutertuinen, diensten voor omgekaderde thuisoppas, gemeentelijke huizen voor kinderopvang, diensten voor thuisoppas van zieke kinderen, diensten voor buitenschoolse kinderopvang; gelijkaardige inrichtingen en diensten voor kinderopvang die in Walllonie, buiten de Duitstalige Gemeenschap en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd
   • Datum ondertekening: 14/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2006
   • Registratiedatum: 16/08/2006
   • Registratienummer: 80542
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: 'Centres d'inspection médicale scolaire' hernoemd door het decret van 21/12/2001 'Services de promotion de la santé à l'école '
   • Datum ondertekening: 14/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 04/04/2006
   • Registratiedatum: 16/08/2006
   • Registratienummer: 80541
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 287 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - psychiatrische verzorgingstehuizen; samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra en revalidatiecentra; diensten en geïntegreerde diensten thuisverzorging - diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België - medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 26/10/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2005
   • Registratiedatum: 23/02/2006
   • Registratienummer: 78812
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vrijstelling van arbeidsprestaties (eindeloopbaan) en toekenning van bijkomend verlof (PDF, 419 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn - psychiatrische verzorgingstehuizen; samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; rusthuizen voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen - dagverzorgingscentra en revalidatiecentra; diensten en geïntegreerde diensten thuisverzorging - diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België - medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra
   • Datum ondertekening: 26/10/2005
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2005
   • Registratiedatum: 24/01/2006
   • Registratienummer: 78221
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/11/2008
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • vormingsproject voor verpleegkundigen (PDF, 113 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen; diensten voor thuisverpleging; autonome revalidatiecentra; bloedtransfusiecentra van van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 10/06/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/07/2005
   • Registratiedatum: 26/07/2005
   • Registratienummer: 75668
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 124 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: PSC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers die geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75291
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; werkgevers die geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers die geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75289
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/12/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werkgevers die geen vermogensvoordeel nastreven
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige sector opvang van kinderen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; werkgevers die geen vermogensvoordeel nastreven_________
   • Datum ondertekening: 19/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 13/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/12/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 128 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichtingen en diensten
   • Datum ondertekening: 14/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2005
   • Registratiedatum: 17/06/2005
   • Registratienummer: 75189
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichtingen en diensten
   • Datum ondertekening: 14/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2005
   • Registratiedatum: 17/06/2005
   • Registratienummer: 75188
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, service-flat, dagverzorgingscentra en centra voor dagopvang; diensten voor thuisverpleging; Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; Nederlandstalige revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; Nederlandestalige kinderkkribben,peutertuinen,buitenschoolse opvang,diensten voor opvanggezinnen,diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kindere; Franstalige en Duitstalige kinderkkriben,peutertuinen,buitenschoolse opvang,diensten voor opvanggezinnen,diensten voor thuisopvang van ziekekinderen,maisons communales d'accueil de l'enfance en gelijkaardige i; wijkgezondheidscentra (geintegreerd gezondheidscentra)
   • Datum ondertekening: 17/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 23/05/2005
   • Registratiedatum: 14/06/2005
   • Registratienummer: 75069
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/06/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2007
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra,centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis; werkgevers waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 25/05/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73000
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 152 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02); samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen
   • Datum ondertekening: 25/05/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2005
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 72999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 18/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2003
   • Registratiedatum: 15/03/2004
   • Registratienummer: 70330
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2005
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • *Détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec su*cès une formation infirmière (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02)
   • Datum ondertekening: 27/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2003
   • Registratiedatum: 12/12/2003
   • Registratienummer: 69047
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • Vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 107 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02); diensten voor beschut wonen
   • Datum ondertekening: 21/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2003
   • Registratiedatum: 12/12/2003
   • Registratienummer: 69044
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpenzijn; psychiatrische verzorgstehuizen; samenwerkingsverbanden voor de oprichting en beheer van initiatieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; revalidatiecentra
   • Datum ondertekening: 16/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2003
   • Registratiedatum: 12/12/2003
   • Registratienummer: 69017
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 16/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2003
   • Registratiedatum: 12/12/2003
   • Registratienummer: 69016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • oprichting van een fonds van bestaanszekerheid genaamd 'IntersectoraalFonds voor gezondheidsdiensten' en vaststelling van zijn statuten (PDF, 200 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-ziekenhuizen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 04/09/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2002
   • Registratiedatum: 05/12/2002
   • Registratienummer: 64634
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Werknemers van de thuisverpleging
   • Niet van toepassing op: werknemers die reeds een eindejaarstoelage genieten die tenminste gelijkwaardig is aan deze bedongen in deze CAO
   • Datum ondertekening: 25/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2002
   • Registratiedatum: 10/10/2002
   • Registratienummer: 64177
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/10/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2002
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • Toekenning van een haard- of stanplaatstoelage (PDF, 225 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Inrichtingen en diensten die aande wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; Psychiatrische verzorgingstehuizen; Samenweringsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; Serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; revalidatiecentra; rusthuizen voor bejaarden ; rust- en verzorgingstehuizen
   • Niet van toepassing op: werknemers die reeds een haard- of standplaatstoelage genieten die minstens gelijkwaardig is als deze bedongen in de huidige overeenkomst
   • Datum ondertekening: 25/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2002
   • Registratiedatum: 10/10/2002
   • Registratienummer: 64175
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/10/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2002
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Inrichtingenen diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; Psychiatrische verzorgingstehuizen; Sanmenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiativen van beschut wonen; serviceflat en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunsten van bejaarden; revalidatiecentra; rusthuizen voor bejaarden ; rust- en verzorgingstehuizen
   • Niet van toepassing op: werknemers die reeds een eindejaarstoelage genieten die tenminste gelijkwaardig is aan deze bedongen in deze CAO
   • Datum ondertekening: 25/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2002
   • Registratiedatum: 10/10/2002
   • Registratienummer: 64174
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/10/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2002
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2002
   • Registratiedatum: 05/08/2002
   • Registratienummer: 63456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2003
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • Overgang naar de Euro van de barema's (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02)
   • Niet van toepassing op: psc voor de tandprothese
   • Datum ondertekening: 06/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62138
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • opzegging van de cao nr.56977/CO/305door Cobeprive en FIH-W (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 17/01/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62137
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • opzegging van de overeenkomst nr.56977/CO/305, betreffende de eindejaarstoelage, door Cobeprive en FIH-W. (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; diensten voor thuisverzorging; revalidatiecentra; inrichtingen en diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpenzijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 17/01/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62136
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opzegging van de overeenkomst nr. 56976/CO/305, betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage, door Cobeprive en FIH-W. (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; inrichtingen en diensten die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpenzijn; psychiatrische verzorgingstehuizen; samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 17/01/2002
   • Neerleggingsdatum: 03/01/2002
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62135
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN
  • Toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 304 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 04/07/2001
   • Registratienummer: 57781
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2003
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de thuisverpleging met deze van het personeel van de privéziekenhuizen (PDF, 958 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers die thuisverpleging organiseren en/of coördineren en op hunwerknemers die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichtin gen en -diensten
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57703
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek (PDF, 492 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; de thuisverpleging; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; verplegend, verzorgend personeel dat effectief verplegende en verzorgende taken uitoefent, evenals het verplegend en verzorgend personeel dat hen omkadert en het gelijkgesteld personeel
   • Niet van toepassing op: werknemers die reeds compensatiedagen genieten gelijkwaardig met deze zoals omschreven in artt. 4,5 en 6 van onderhavige CAO, in uitvoering van een collectieve arbeidsduurvermindering beneden de 38 u/week
   • Datum ondertekening: 21/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 03/01/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57702
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging - ressorterend onder het Paristair subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 15/06/2001
   • Registratienummer: 57504
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2002
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • Wijziging van de CAO van 14/06/2000 betrefende een vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2003
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • toekenning van een haard- of standplaatstoelage (PDF, 432 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 10/05/2001
   • Registratienummer: 57108
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • premie van 148,74 euros (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 10/05/2001
   • Registratienummer: 57107
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • premie van 12,67 euros (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 10/05/2001
   • Registratienummer: 57106
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 186 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/04/2001
   • Registratienummer: 57030
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2003
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een haard- of standplaatstoelage (PDF, 357 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/04/2001
   • Registratienummer: 57029
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • toekenning van een premie van 12,67 EUR / 511 F (PDF, 126 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/04/2001
   • Registratienummer: 57028
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2003
   • Tekst verbeterd op: 17/12/2002
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • toekenning van een premie van 148,74 EUR/6000 F (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/04/2001
   • Registratienummer: 57027
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • harmonisatie baremieke weddeschalen vd diensten voor bloed vh. Rode Kruis met deze voor het personeel v.d. privé-ziekenhuizen (PDF, 940 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werknemers en werkgevers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis die ressorteren onder het PSC voor de gezondheidsinrichtingen en diensten
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/04/2001
   • Registratienummer: 57026
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2003
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • toekenning van een premie van 6000 BEF (PDF, 154 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56981
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • toekenning van een premie van 511 BEF (PDF, 161 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • harmonisatie v.d. baremieke weddeschalen van de rustoorden voor be- jaarden en v.d. rust- en verzorgingstehuizen met de baremieke......... (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 19/03/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2002
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • Toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; revalidatiecentra
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 219 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 19/03/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56977
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2002
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toekenning van een haard- of standplaatstoelage (PDF, 439 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 19/03/2002
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2002
   • Onderwerp: LONEN
  • arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek (PDF, 340 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging; revalidatiecentra; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting van het beheer van initiatieven van beschut wonen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; verzorgend en verplegend personeel dat effectief verzorgende en verplegende taken uitoefent verzorgend en verplegend personeel dat hen omkadert gelijkgesteld personeel(met arbeidstijd= 1/2 voltijdse betrekki
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 28/06/2001
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56975
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • tijdstip van uitbetaling van het loon van sommige werknemers (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging; revalidatiecentra; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting van het beheer van initiatieven van beschut wonen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56974
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
  • carensdag (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56973
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • de optrekking met 1% van de lonen van sommige werknemers (PDF, 125 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; revalidatiecentra; de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; de psychiatrische verzorgingstehuizen; de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initia-tieven van beschut wonen; de serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden; de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België
   • Datum ondertekening: 07/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 05/04/2001
   • Registratienummer: 56972
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/01/2002
   • Onderwerp: LONEN
  • vormingsproject tot verpleegkundigen (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 305
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de privé-ziekenhuizen (PSC 305.01); rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen (ROB-RVT), de diensten voor thuisverpleging, de autonome revalidatiecentra en de bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis (PSC 305.02)
   • Datum ondertekening: 14/06/2000
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2000
   • Registratiedatum: 06/07/2000
   • Registratienummer: 55249
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/08/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/04/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/10/2002
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WERKING PARITAIR COMITÉ
 • 305.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)

  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 127 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een CAO inzake halftijds conventioneel brugpensioen die tenminste dezelfde voordelen voorziet als deze bedongen in deze CAO
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (PDF, 92 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een CAO inzake conventioneel brugpensioen houdende toekenning van een brugpensioen vóór de leeftijd van 58 jaar
   • Datum ondertekening: 23/03/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83611
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sociaal Fonds voor de privé-ziekenhuizen' (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83610
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83607
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 12/02/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83606
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/03/2008
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 12/02/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83605
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 469 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81562
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/11/2007
   • Onderwerp: AANWERVING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 30/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75321
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/12/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 30/05/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 15/06/2005
   • Registratiedatum: 23/06/2005
   • Registratienummer: 75293
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/07/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2006
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 07/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73005
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 07/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73004
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 22/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68714
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • wijziging cao 16/02/1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 22/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68713
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2003
   • Registratiedatum: 14/05/2003
   • Registratienummer: 66184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/05/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/03/2003
   • Registratiedatum: 14/05/2003
   • Registratienummer: 66183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/05/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2004
   • Tekst verbeterd op: 12/03/2004
   • Onderwerp: AANWERVING
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 23/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2003
   • Registratiedatum: 23/01/2003
   • Registratienummer: 65120
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Onderhandelingsperiode over de nieuwe arbeidsregelingen (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 23/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 24/04/2003
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2003
   • Registratiedatum: 23/01/2003
   • Registratienummer: 65119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63338
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63317
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/07/2003
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63316
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2003
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, RISICOGROEPEN
  • Vlaamse aanmoedigingspremies in de prive-sector (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privéziekenhuizen die onder het toepasingsgebied vallen van het VWA van 12/02/2001
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63315
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/07/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellinginitiatieven voor risicogroepen (PDF, 558 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57679
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Wijziging van de CAO van 01/02/1999 betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57463
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Wijziging van de CAO van 16/02/1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57461
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2002
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 01/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 21/04/1999
   • Registratienummer: 50554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/02/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/05/2002
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PRIVE-ZIEKENHUIZEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 01/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 21/04/1999
   • Registratienummer: 50553
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
 • 305.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)

  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sociaal Fonds voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83620
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Fonds social pour les établissements et les services de santé' (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83619
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83618
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Opleidingsfonds van de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83616
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd'Fonds des établissements et services de santé francophones pour la formation' (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83615
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Sociaal Fonds voor de voorzieningen voor kinderopvang (afgekort Sociaal Fonds Kinderopvang)' (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: door 'Kind en Gezin' en 'Office de la Naissance et de l'Enfance' betoelaagde kinderkribben, peutertuinen en diensten voor opvanggezinnen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de inrichtingen die niet aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83614
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/05/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants' (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, "maisons communales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Waalse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83603
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd'Sociaal fonds voor de sector opvang van kinderen' (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83602
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds' (ISF) (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen en die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 06/07/2007
   • Registratienummer: 83601
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/07/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • *Mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2001-2003 pour le secteur non marcha*d (PDF, 375 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; inrichtingen en diensten onder het voogdijschap van de Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 20/11/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69151
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2005
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • *Modification CCT du 28/2/2001 en exécution du 'Vlaams intersect. akko*rd van de social profit-sector' relative à la dispense de prestations (PDF, 52 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 13/10/2003
   • Einde geldigheidsduur: 07/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/11/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69150
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2005
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • syndicale premie (PDF, 93 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; Franse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/09/2003
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69149
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • uitvoering van de 2de fase van het kaderakkoord 2001-2005 voor de non-profit sector van de Franse Gemeenschap Wallonie-Brussel (PDF, 379 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 13/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 04/02/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69148
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, SYNDICALE PREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 40 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69147
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69146
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69145
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2005
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de sector kinderopvang van de instellingen gelegen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69144
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/08/2005
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 148 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de sector kinderopvang van de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandstalige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 06/01/2004
   • Registratienummer: 69143
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
  • wijz. CAO 16/02/1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensieon (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 22/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68712
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 22/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68711
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/11/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 212 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen, service-flat, dagverzorgingscentra en centra voor dagopvang; diensten voor thuisverpleging; Nederlandstalige revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen; Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest; Nederlandestalige kinderkkribben,peutertuinen,buitenschoolse opvang,diensten voor opvanggezinnen,diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kindere; Franstalige en Duitstalige kinderkkriben,peutertuinen,buitenschoolse opvang,diensten voor opvanggezinnen,diensten voor thuisopvang van ziekekinderen,maisons communales d'accueil de l'enfance en gelijkaardige i; wijkgezondheidscentra (geintegreerg gezondheidscentra)
   • Datum ondertekening: 02/06/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2003
   • Registratiedatum: 04/11/2003
   • Registratienummer: 68270
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Toekenning van conventionele verlofdagen en vrijstelling van prestaties (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Kinderkribben en peutertuinen erkend en gesubsidieerde door Kind enGezin; diensten voor opvanggezinnen,de diensten voor tele-onthaal,het niet-autonoom algemeen welzijnswerk zoals opgenomen in het decreet van 19.12.97 betreffende het algemeen welzijnswerk; door Kind en Gezinerkende en gesubsidieerd projecten voor zover ze sociale, psychische of fysische gezondheidszorg verlenen; centra voor geestelijke gezondheidszorg en vertrouwenscentra kindermishandeling zoals erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin; Instellingen hierboven vermeld (vier "IN") voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd zijn
   • Datum ondertekening: 30/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 16/10/2002
   • Registratiedatum: 30/10/2003
   • Registratienummer: 68211
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2004
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66930
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogoepen (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; de diensten voor thuisverpleging; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/01/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsintiatieven voor risicogroepen (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66928
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: de diensten voor thuisverpleging; autonome revalidatiecentra; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66927
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten erkend door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuiszorg en rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 13/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 04/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66926
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/12/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverpleging rusthuizen en de rust- en verzorginstehuizen
   • Datum ondertekening: 13/01/2003
   • Neerleggingsdatum: 04/02/2003
   • Registratiedatum: 18/07/2003
   • Registratienummer: 66925
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/05/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 20/06/2003
   • Registratienummer: 66564
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: van de Vlaamse Gemeenschap; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; de service-flats, de dagverzorgingscentra, de centra voor dagopvang
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 20/06/2003
   • Registratienummer: 66563
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2005
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; de service-flats, de dagverzorgingscentra, de centra voor dagopvang; diensten voor thuisverzorging
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 20/06/2003
   • Registratienummer: 66562
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2004
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: autonome revalidatiecentra; van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschappelijke Commissie
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra die dienst uitmaken ve ziekenhuis of opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 20/06/2003
   • Registratienummer: 66561
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2004
  • harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functiesvoor de diensten van 'aide sociale aux justiciables' (PDF, 150 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten van'aide sociale aux justiciabes'die gesubsidieerd betoelaagdworden door het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de 'COCOF' en/of de 'COCOM'
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2003
   • Registratiedatum: 19/06/2003
   • Registratienummer: 66555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: autonome revalidatiecentra; nederlandstalige revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen
   • Niet van toepassing op: revalidatiecentra die een dienst uitmaken ve ziekenhuis of opvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 19/06/2003
   • Registratienummer: 66554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
  • toepassing van het Federaal Meerjarenplan voor de sector van de wijkgezondheidscentra (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: wijkgezondheidscentra ook nog 'geïntegreerd gezondheidscentra' genoemd; zie art.2 van de CAO
   • Datum ondertekening: 18/11/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/02/2003
   • Registratiedatum: 28/03/2003
   • Registratienummer: 65818
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2004
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, EENMALIGE PREMIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 07/02/2003
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2003
   • Registratiedatum: 28/03/2003
   • Registratienummer: 65816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/07/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 146 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; de service-flats, de dagverzorgingscentra en de centra voor dagopvang
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 28/02/2003
   • Registratienummer: 65625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/10/2004
  • ontbinding en vereffening FBZ'Fonds Sociale Maribel Revalidatiecentra' (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige revalidatiecentra in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen
   • Niet van toepassing op: de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of eenopvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65465
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Maribel Social des centres de revalidation' (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Franstalige en Duitstalige revalidatiecentra in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: de revalidatiecentra die een dienst uitmaken van een ziekenhuis of eenopvoedingsinstelling en als dusdanig onder de beheersverantwoordelijkheid vallen van dit ziekenhuis of opvoedingsinstelling
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65464
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65463
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2004
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Maribel Social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants' (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; Franstalige en Duitstalige, gelegen in het Waals Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65462
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen' (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Nederlandstalige kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige; gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65461
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Maribel Social pour les établissements et les services de santé' (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gelegen in het Waals Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverpleging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65460
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Sociale Maribel voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten' (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65459
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Ontbinding en vereffening van het Fonds voor Bestaanszekerheid genaamdFonds Sociale Maribel voor de Thuiszorg (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • ontbinding en vereffening FBZ 'Fonds Sociale Maribel voor de rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen' (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: de diensten voor thuisverpleging
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 27/11/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/01/2004
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 18/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2003
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65453
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; Franse en Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 09/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2002
   • Registratiedatum: 24/01/2003
   • Registratienummer: 65153
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/05/2009
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 123 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben,peutertuinen,buitenschoolse opvang,diensten voor opvang-gezinnen,voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instel. en diensten voor opvang van NL kinderen (Vlaams Gewest of BHG); nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra,diensten voor thuisverzorging,de rustoordenvoor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/02/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Fonds intersesectoriel de formation francophone' afgekort FIFr (PDF, 108 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuiszorg en van de rusthuizen en de rutst- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/09/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2002
   • Neerleggingsdatum: 14/10/2002
   • Registratiedatum: 11/12/2002
   • Registratienummer: 64741
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid genaamd'Bicommunautair intersectoraal opleidingsfonds' (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Instellingen en diensten erkend door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: Diensten voor thuiszorg en rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/09/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2002
   • Neerleggingsdatum: 14/10/2002
   • Registratiedatum: 11/12/2002
   • Registratienummer: 64740
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Wijziging van de CAO van 28/2/01 gesloten in uitvoering van het'VlaamsIntersectoraal Akkoord van de social profit-sector' (eindejaarspremie) (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven erkend en gesub. door K&G,diensten voor opvangge- zinnen,diensten tele-onthaal, niet autonoom alg. welzijnswerk (decreetvan 19/12/97 : algemeen welzijnswerk); centra voor geestelijke gezondheidszorg en vertrouwenscentra kindermishandeling erkend en gesub. door K&G, de door K&G erkende en gesub. proj. als ze sociale,psychische of fysische gezondheidszorg verlenen; punten 1 en 2 erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/12/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2002
   • Registratiedatum: 28/10/2002
   • Registratienummer: 64314
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 134 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten opvanggezinnen, centra ontwikkelingsstoornissen, diensten tele-onthaal, niet autonoom alg. welzijnswerk, diensten private gezinsplaatsing, door K&G erkende gesubs. projecten; centra voor geestelijke gezondheidszorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Niet van toepassing op: werknemers die reeds een eindejaarstoelage genieten welke hiermee ten minste gelijkwaardig is
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 28/10/2002
   • Registratienummer: 64313
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • toekenning van conventionele verlogdagen en vrijstelling van prestaties (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven erkend en gesub. door K&G,diensten voor opvangge- zinnen,diensten tele-onthaal, niet autonoom alg. welzijnswerk (decreetvan 19/12/97 : algemeen welzijnswerk); centra voor geestelijke gezondheidszorg en vertrouwenscentra kindermishandeling erkend en gesub. door K&G, de door K&G erkende en gesub. proj. als ze sociale,psychische of fysische gezondheidszorg verlenen; punten 1 en 2 erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2002
   • Registratiedatum: 22/10/2002
   • Registratienummer: 64275
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/03/2004
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • arbeidsduurvermindering (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd ddor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 17/09/2002
   • Registratienummer: 63918
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2002
   • Registratiedatum: 05/08/2002
   • Registratienummer: 63457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • harmonisering van de loonschalen en overeenstemming van de functies (PDF, 748 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten gesubsidieerd en/of erkend evenals de instellingen die dezelfde soort activiteiten hebben in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63395
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2003
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63351
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/07/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63350
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/09/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: opvang van kinderen; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63349
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: diensten voor thuisverzorging; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63348
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondhzidsinrichtingen en -diensten; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63347
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: revalidatiecentra; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63346
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: milieux d'accueils d'enfants; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63345
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: revalidatiecentra; werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63344
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werkgevers georganiseerd als vzw, een vennootschap of een instelling met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven
   • Datum ondertekening: 19/04/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63343
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Vlaamse aanmoedigingspremies in de prive-sector (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: inrichtingen en diensten die onder het toepassingsgebied vallen van het VWA van 12/02/2001
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63323
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 114 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: autonome revalidatiecentra niet geïntegreerd in een ziekenhuis en die voorheen geconventioneerd waren met het Rijksfonds voor Sociale Reclassering der minderval. via 1 revalidatieovereenkomst NOK of PSY
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63322
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63321
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 17/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 25/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63320
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • carensdag (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten gesubsidieerd en erkend door de de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63319
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2003
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • eindejaarspremie (PDF, 136 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: instellingen en diensten gesubsidieerd en erkend door de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 27/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63318
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63290
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • uitbetaling van het loon van sommige werknemers (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63289
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/11/2003
  • vrijstelling van prestaties voor oudere werknemers (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Einde geldigheidsduur: 07/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, AANWERVING
  • recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan(50 jaar), op zorgkrediet en op loopbaankrediet (PDF, 180 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63286
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN
  • toekenning van conventionele verlofdagen (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: werknemers in de leeftijdscategorie van 35 jaar tot en met 44 jaar; opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63285
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • carensdag (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Opgesomd in artikel 1
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63284
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • harmonisering van de loonschalen en overeenstemming van de functies (PDF, 538 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor coördinatie thuiszorg, gesubsidieerd door het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 26/07/2001
   • Registratienummer: 58161
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/04/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/05/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • carensdag (PDF, 112 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: plannings familiaux, toxicomanie, maisons médicales,centres de servicesocial, services de santé mentale, centres de coordination de soins etservices à domicile,gesubsidieerd en/of erkend door het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 26/07/2001
   • Registratienummer: 58160
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/05/2003
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • harmonisering van de baremieke weddeschalen (PDF, 3,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten opvanggezinnen, centra ontwikkelingsstoornissen, diensten tele-onthaal, niet autonoom alg. welzijnswerk, diensten private gezinsplaatsing, door K&G erkende gesubs. projecten; centra voor geestelijke gezondheidszorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 20/07/2001
   • Registratienummer: 58037
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • toekenning van een haard- of standplaatstoelage (PDF, 770 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57823
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/04/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • gemeenschapsverlofdag (PDF, 151 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57822
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • eindejaarspremie (PDF, 289 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57821
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • harmonisering van de lonenschalen en overeenstemming tussen de functies (PDF, 2,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57820
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • vaststelling van de baremieke anciënniteit (PDF, 208 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57819
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • 4 bijkomende vakantiedagen per jaar (PDF, 187 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2007
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57818
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
  • toeslagen voor onregelmatige prestaties (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57817
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • syndicale premie (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/12/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/01/2004
   • Tekst verbeterd op: 27/08/2002
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaan en de bijkomende aanwerving (PDF, 290 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: gezondheidsinrichtingen en -diensten gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en/of de Franse Gemeenschapscommissie en/of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 06/07/2001
   • Registratienummer: 57815
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, AANWERVING
  • *Montant et mode de perception des cotisations destinées aux initiativ*s de formation et d'emploi pour les groupes à risques (F et D-enfant) (PDF, 574 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57684
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/05/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellinginitiatieven voor risicogroepen (Ndl-opvang van kinderen) (PDF, 803 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57683
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings-en tewerkstellinginitiatieven voor risicogroepen (bicommunautaire) (PDF, 519 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57682
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellinginitiatieven voor risicogroepen (F en D) (PDF, 183 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57681
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning vande bijdrage voor de vormings- en tewerstellinginitiatieven voor risicogroepen (Ndl) (PDF, 945 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 09/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 17/05/2001
   • Registratiedatum: 29/06/2001
   • Registratienummer: 57680
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/07/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Wijziging van de CAO van 16/02/1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen. (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2004
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57459
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/09/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2002
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Inning van de bijdrage voor de vormings-en tewerkstellingsinitiatievenvoor risicogroepen (bicom. gezondheidsinrichtingen en -diensten) (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57455
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Tekst verbeterd op: 24/07/2002
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen NL (opvang van kinderen) (PDF, 168 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57454
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor vormings-en tewerkstellingsinitiat.voor risicogroepen FR(gezondheidsinrichtingen en diens (PDF, 187 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57453
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- /tewerkstellingsinitiat.voor risicogroepen NL(gezondheidsinrichtingen/diensten) (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige; autonome revalidatiecentra
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57451
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen FR (opvang van kinderen) (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 26/03/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/05/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57450
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/12/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/03/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • Vorming op het niveau van de voorzieningen (PDF, 212 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten opvanggezinnen,centra ontwikkelinsstoornissen,diensten tele-onthaal, niet-autonoom alg. welzijnswerk,diensten private gezinssplaatsing,; door K&G erkende en gesubsidieerde projecten, centra voor geestelijke gezondheidszorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 05/06/2001
   • Registratienummer: 57366
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2003
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • Managementsondersteuning en omkaderende functies (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten opvanggezinnen,centra ontwikkelinsstoornissen,diensten tele-onthaal, niet-autonoom alg. welzijnswerk,diensten private gezinssplaatsing,; door K&G erkende en gesubsidieerde projecten, centra voor geestelijke gezondheidszorg en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 05/06/2001
   • Registratienummer: 57365
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
  • Directiefunctie (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: Erkende kinderdagverblijven
   • Datum ondertekening: 28/02/2001
   • Neerleggingsdatum: 26/04/2001
   • Registratiedatum: 05/06/2001
   • Registratienummer: 57364
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/08/2003
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • Arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproblematiek (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 29/03/2001
   • Neerleggingsdatum: 25/04/2001
   • Registratiedatum: 05/06/2001
   • Registratienummer: 57343
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 364 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 05/02/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2001
   • Registratiedatum: 28/02/2001
   • Registratienummer: 56593
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2005
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 158 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 17/03/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50677
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 17/03/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50676
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstelelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 17/03/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50675
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, en gelijkaardige; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstelelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 17/03/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50674
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vastelling van zijn statuten (PDF, 164 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 17/03/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50673
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze v.inning v.d.bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven vr risicogroepen uit Fr. en Duitst. sector kinderopva (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige; franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50672
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze v.inning v.d. bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven vr risicogroepen in Nederlandst. sector kinderopvang (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: kinderkribben,peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen en gelijkaardige instellingen en diensten voor de opvang van kinderen; nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstelelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 06/05/1999
   • Registratienummer: 50671
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 31/05/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en-diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50477
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: franstalige en duitstalige instellingen en diensten in het Waalse Gewest of in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50476
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: nederlandstalige instellingen en diensten in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Niet van toepassing op: autonome revalidatiecentra; diensten voor thuisverzorging; rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen; kinderkribben, peutertuinen, buitenschoolse opvang, diensten voor opvanggezinnen, diensten voor thuisopvang van zieke kinderen, 'maisonscommunales d'accueil de l'enfance" en gelijkaardige
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50475
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 270 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: door de Vlaamse Gemeenschap erkende centra voor geestelijke gezondheidszorg
   • Datum ondertekening: 15/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50474
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2001
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE
  • bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 01/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50473
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 229 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 01/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50472
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/02/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/05/2002
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een FBZ in het kader van de Sociale Maribel (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Toepassingsgebied: rustoorden voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen
   • Datum ondertekening: 01/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50471
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/07/2001
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
 • 305.03 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)

  • ontbinding en vereffening van het Fonds voor bestaanszekerheid genaamd'Sociaal Fonds voor de dentaaltechniek' (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83399
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2007
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de CAO van 21 mei 2002 inzake de toekenning van een sociaal voordeel (63.356/CO/305.03) (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 10/05/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/06/2007
   • Registratiedatum: 25/06/2007
   • Registratienummer: 83398
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/07/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2007
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 23/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73549
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 23/11/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2004
   • Registratiedatum: 17/01/2005
   • Registratienummer: 73548
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/01/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2005
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 153 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 13/11/2003
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2004
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2004
   • Registratiedatum: 15/04/2004
   • Registratienummer: 70719
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2005
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • toekenning maaltijdcheques (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 20/01/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2004
   • Registratiedatum: 15/04/2004
   • Registratienummer: 70718
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: MAALTIJDCHEQUES
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 13/11/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/01/2004
   • Registratiedatum: 24/02/2004
   • Registratienummer: 70003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2004
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • syndicale premie (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63356
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2003
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63355
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/10/2003
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • arbeidsduurvermindering (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN
  • tijdskrediet (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63353
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • carensdag (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63352
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/02/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2004
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 21/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63337
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (PDF, 187 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 17/04/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2001
   • Registratiedatum: 12/06/2001
   • Registratienummer: 57452
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 29/09/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 19/10/1999
   • Registratiedatum: 20/12/1999
   • Registratienummer: 53391
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/09/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 209 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 29/09/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 19/10/1999
   • Registratiedatum: 20/12/1999
   • Registratienummer: 53390
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/01/2002
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 134 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Neerleggingsdatum: 13/07/1999
   • Registratiedatum: 28/10/1999
   • Registratienummer: 52818
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/11/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/04/2002
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 13/07/1999
   • Registratiedatum: 28/10/1999
   • Registratienummer: 52817
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/05/2002
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • toekenning van een sociaal voordeel (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2001
   • Neerleggingsdatum: 13/07/1999
   • Registratiedatum: 28/10/1999
   • Registratienummer: 52816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/09/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 81 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 28/06/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 28/06/1999
   • Registratiedatum: 30/07/1999
   • Registratienummer: 51854
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/08/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/01/2001
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • arbeidsduurvermindering (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 08/04/1999
   • Neerleggingsdatum: 20/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51075
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2001
   • Onderwerp: LONEN, ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • eindejaarspremie (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 08/04/1999
   • Neerleggingsdatum: 20/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/05/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2000
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • carensdag (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 305.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TANDPROTHESE (SEDERT 18/04/2003 OPGEHEVEN)
   • Datum ondertekening: 08/04/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 20/04/1999
   • Registratiedatum: 22/06/1999
   • Registratienummer: 51030
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2000
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/01/2001
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens