NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 327 - PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

  • opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr.50929/CO/327 en 58901/CO/327 (PDF, 220 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 03/02/2010
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98616
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: LONEN, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SYNDICALE VORMING
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door "Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap"
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86637
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opheffing van de cao's Nr. 46.105/CO/327 en 58.407/CO/327 (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 08/08/2007
   • Registratienummer: 84210
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/03/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opheffing van de overeenkomst Nr. 59.249/CO/327 (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 08/08/2007
   • Registratienummer: 84209
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20/11/2001 (60773/CO/327) tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2007
   • Registratiedatum: 16/05/2007
   • Registratienummer: 82829
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2007
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opheffing van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen (CAO Nr. 63.383/CO/327) (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/03/2005
   • Neerleggingsdatum: 08/03/2005
   • Registratiedatum: 29/03/2005
   • Registratienummer: 74352
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/04/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/12/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74131
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/11/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/12/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 155 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/10/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74057
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 75 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en gesubsidieerd zijn door de FranseGemeenschapscommissie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest; werknemers validen en mindervaliden
   • Datum ondertekening: 21/10/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74056
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/12/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • carensdag (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/10/2004
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74055
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 102 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/10/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 09/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74054
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/02/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/12/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 01/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74053
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/12/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/01/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; arbeiders, bedienden en kaderpersoneel
   • Datum ondertekening: 20/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73006
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/12/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: niet-valide werknemers: arbeiders, bedienden en kaderpersoneel; beschutte werkplaatsen in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: valide werknemers: arbeiders, bedienden en kaderpersoneel; beschutte werkplaatsen in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 20/09/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2004
   • Registratiedatum: 02/12/2004
   • Registratienummer: 73002
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/12/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend door Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2004
   • Registratiedatum: 05/08/2004
   • Registratienummer: 72139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/08/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/01/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/03/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Niet-valide werknemers; Beschutte Werkplaatsen in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 17/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71243
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • Halftijds brugpensioen op 58 jaar voor de valide werknemers (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Valide werknemers; Beschutte werkplaatsen in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 17/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71241
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 17/03/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 20/04/2004
   • Registratiedatum: 18/05/2004
   • Registratienummer: 71239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/06/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vorming op het niveau van de ondernemingen (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 17/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2004
   • Registratiedatum: 07/05/2004
   • Registratienummer: 71074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vorming op het niveau van de ondernemingen (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2004
   • Registratiedatum: 07/05/2004
   • Registratienummer: 71066
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap; sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 17/02/2004
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 25/02/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70652
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 17/02/2004
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2004
   • Registratiedatum: 05/04/2004
   • Registratienummer: 70649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/05/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Bedrag en wijze van inning van de bijdrage tot financiering van de uitbetaling van de syndicale premie (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 24/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2002
   • Registratiedatum: 24/02/2004
   • Registratienummer: 70001
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • syndicale premie (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend door Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/10/2003
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2004
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69896
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend door Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/10/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 12/01/2004
   • Registratiedatum: 18/02/2004
   • Registratienummer: 69895
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/03/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • eindejaarspremie (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die door de AWIPH erkend zijn werknemers validen als mindervaliden
   • Datum ondertekening: 17/10/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2003
   • Registratiedatum: 06/02/2004
   • Registratienummer: 69751
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/02/2004
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • functieclassificatie, loonschalen en uurlonen (PDF, 962 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen van beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 09/09/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2003
   • Registratiedatum: 28/11/2003
   • Registratienummer: 68690
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; werknemers, met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders(sters),die nietworden gevat door de CAO van 21.11.97 (46982/co/327)
   • Datum ondertekening: 16/04/2003
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2003
   • Registratiedatum: 21/11/2003
   • Registratienummer: 68555
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/06/2004
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • kredieturen syndicale vorming in de sociale werkplaatsen (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap
   • Datum ondertekening: 16/04/2003
   • Einde geldigheidsduur: 05/09/2012
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2003
   • Registratiedatum: 21/11/2003
   • Registratienummer: 68554
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/12/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 21/05/2003
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2003
   • Registratiedatum: 14/10/2003
   • Registratienummer: 68058
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2004
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 05/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2003
   • Registratiedatum: 14/10/2003
   • Registratienummer: 68057
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/10/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/09/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door Het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 16/04/2003
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/07/2003
   • Registratiedatum: 04/09/2003
   • Registratienummer: 67323
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/09/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/04/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/06/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een vakbondsafvaardiging (PDF, 387 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend zijn door de Vlaamse gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/02/2003
   • Einde geldigheidsduur: 25/07/2012
   • Neerleggingsdatum: 03/03/2003
   • Registratiedatum: 20/05/2003
   • Registratienummer: 66257
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/06/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/06/2004
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 191 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; gesubsidieerd door de Dienststelle für personen mit behinderung; beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2002
   • Registratiedatum: 20/05/2003
   • Registratienummer: 66252
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/06/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: AANWERVING
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen in het Waals Gewest; niet valide werknemers
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 16/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2003
   • Registratienummer: 66209
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/05/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/09/2005
   • Tekst verbeterd op: 17/05/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen in het Waals Gewest; valide werknemers
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 16/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2003
   • Registratienummer: 66208
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/05/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/07/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 168 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 31/03/2003
   • Registratienummer: 65845
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • carensdag (PDF, 115 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 31/03/2003
   • Registratienummer: 65844
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/06/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/07/2004
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 228 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 31/03/2003
   • Registratienummer: 65843
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/04/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/05/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 146 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest die rekenden/of gesubsidieerd zijn door de COCOF
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2002
   • Registratiedatum: 17/03/2003
   • Registratienummer: 65743
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: LONEN, AANWERVING, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Einde geldigheidsduur: 16/03/2004
   • Neerleggingsdatum: 17/12/2002
   • Registratiedatum: 14/03/2003
   • Registratienummer: 65729
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/10/2005
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling (PDF, 199 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door door het 'Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap'
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2002
   • Registratiedatum: 21/02/2003
   • Registratienummer: 65541
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/01/2008
   • Onderwerp: AANWERVING
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 167 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: gelegen in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 10/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/12/2002
   • Registratiedatum: 18/02/2003
   • Registratienummer: 65470
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/03/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/12/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/01/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • de inning van een bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 07/11/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2003
   • Neerleggingsdatum: 10/12/2002
   • Registratiedatum: 09/01/2003
   • Registratienummer: 65003
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 24/06/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2002
   • Registratiedatum: 03/01/2003
   • Registratienummer: 64943
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2003
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Fonds intersectoriel de foramtion francophone' afgekort FIFr (PDF, 118 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels HoofdstedelijkGewest, door het Waals Gewest of door de Dienstelle für personen mit behinderung
   • Datum ondertekening: 05/09/2002
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2002
   • Registratiedatum: 11/12/2002
   • Registratienummer: 64742
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • de verplichte inschrijving op de loonfiche van de prof. categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoren (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door het Waals Gewest of door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 07/11/2002
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2002
   • Registratiedatum: 11/12/2002
   • Registratienummer: 64739
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/12/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/01/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2004
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 140 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: arbeiders en arbeidsters van de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 30/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2004
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63383
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door "l'Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées"
   • Datum ondertekening: 30/05/2002
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63381
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 30/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 14/06/2002
   • Registratiedatum: 17/07/2002
   • Registratienummer: 63380
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2003
   • Onderwerp: LONEN
  • carensdag (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werkgevers die ressorteren onder het PC voor de beschutte werkplaatsenen de sociale werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams Fonds voorde Sociale Integratie van Personen met een Handicap'
   • Datum ondertekening: 03/05/2001
   • Neerleggingsdatum: 02/08/2001
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63366
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • mobiliteit (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
   • Datum ondertekening: 30/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63358
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2003
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • syndicale verlof (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door het "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; leden van de ondernemingsraden, de comités voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de vakbondsafvaardiging
   • Datum ondertekening: 30/05/2002
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2002
   • Registratiedatum: 15/07/2002
   • Registratienummer: 63357
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/08/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap; gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; erkend zijn door de 'Commission Communautaire française'; erkend zijn door de Dienststelle fur personen mit behinderung
   • Datum ondertekening: 11/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62496
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • Vlaamse aanmoedigingspremies in de prive-sector (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 11/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62494
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2003
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • Vlaamse aanmoedigingspremies in de prive-sector (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte Werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaamse Fonds voor de Integratie van personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 11/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62493
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Tekst verbeterd op: 15/07/2005
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 11/12/2001
   • Neerleggingsdatum: 05/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62492
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/01/2005
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • lonen - loonharmonisatie van omkadering (PDF, 190 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werknemers in de omkadering van de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62487
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/10/2003
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • syndicale premie (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62486
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor oudere werkenemers in de sociale werkplaatsen (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2003
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURVERMINDERING
  • toekenning van extra verlofdagen voor de werknemers in de leeftijdscategorie van 35 tot 44 jaar in de sociale werkplaatsen (PDF, 85 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 15/04/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62484
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/08/2003
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 274 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Ondernemingen voor aangepaste tewerkstelling gevestigd in het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 21/01/2002
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2002
   • Registratiedatum: 14/05/2002
   • Registratienummer: 62482
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/09/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/11/2003
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • harmonisering van de loonschalen en concordantie van de functies (PDF, 529 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2001
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62133
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/11/2004
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • specifieke functie van vormer/vormster (PDF, 94 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2001
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62132
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/05/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/06/2005
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • functieclassificatie (PDF, 944 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2001
   • Registratiedatum: 18/04/2002
   • Registratienummer: 62131
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2004
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie; validen en mindervaliden
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2004
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2001
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61943
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • functieclassificatie, loonschalen, uurlonen (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61924
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend en gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61922
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen erkend door de 'Agenc e wallonne d'intégration des personnes handicapées'
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2002
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61921
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijkomende werkloosheidsuitkeringen (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Ondernemingen erkend door de 'Agence Wallonne d'Intégration des Personnes Handicapées'
   • Datum ondertekening: 26/02/2002
   • Einde geldigheidsduur: 22/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2002
   • Registratiedatum: 04/04/2002
   • Registratienummer: 61920
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/04/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/01/2003
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • loonvoorwaarden (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie en op de werknemers met een handicap
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2001
   • Registratiedatum: 31/01/2002
   • Registratienummer: 60873
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/04/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/05/2005
   • Onderwerp: LONEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 83 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, op de semi-geschoolde en ongeschoolde arbeiders en op het technisch uitvoerendsemi-geschoolde en ongeschoolde bediendepersoneel
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2001
   • Registratiedatum: 31/01/2002
   • Registratienummer: 60872
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/09/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/05/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 388 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 20/11/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2001
   • Registratiedatum: 29/01/2002
   • Registratienummer: 60773
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2002
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Het herstel van de loonspanning van het productiepersoneel in de beschutte werkplaatsen (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: De werkgevers van de Waalse ETA
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 02/10/2001
   • Registratiedatum: 24/10/2001
   • Registratienummer: 59346
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/02/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/05/2004
   • Onderwerp: LONEN
  • Functieclassificatie en loonschalen (PDF, 5,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 12/06/2001
   • Neerleggingsdatum: 08/08/2001
   • Registratiedatum: 24/10/2001
   • Registratienummer: 59345
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/08/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • oprichting van een FBZ in het kader van de Sociale Maribel (PDF, 255 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door het "Collège de la Commission communautaire française"
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2000
   • Registratiedatum: 19/10/2001
   • Registratienummer: 59249
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • Het recht op de vrijwillige vermindering van arbeidsprestatiesin het kader van, het recht op zorgkrediet en loopbaankrediet (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/09/2001
   • Registratiedatum: 01/10/2001
   • Registratienummer: 59105
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/03/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2003
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • carensdag (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/09/2001
   • Registratiedatum: 01/10/2001
   • Registratienummer: 59104
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/05/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2003
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • Het loopbaankrediet (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; Werknemers waarvan de functie beschreven is in hoofdstuk 3 van de CAO van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/09/2001
   • Registratiedatum: 01/10/2001
   • Registratienummer: 59103
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/09/2005
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 221 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 18/09/2001
   • Registratiedatum: 01/10/2001
   • Registratienummer: 59102
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/05/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/06/2005
   • Tekst verbeterd op: 17/05/2004
   • Onderwerp: DEELTIJDSE ARBEID, AANWERVING, RISICOGROEPEN, WERKING PARITAIR COMITÉ
  • Het recht op zorgkrediet (PDF, 166 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend zijn door het vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 10/09/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/09/2001
   • Registratiedatum: 01/10/2001
   • Registratienummer: 59101
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2003
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN
  • Vrijwillige vermindering van arbeidsprestaties in het kader van einde loopbaan vanaf 50 jaar (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door het "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen meteen Handicap"
   • Datum ondertekening: 03/05/2001
   • Neerleggingsdatum: 01/08/2001
   • Registratiedatum: 28/09/2001
   • Registratienummer: 58911
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: DEELTIJDSE ARBEID, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 1,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend door het "Sociaal Fonds voor de Sociale Integratie van Personenmet een Handicap"
   • Datum ondertekening: 03/05/2001
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/08/2001
   • Registratiedatum: 28/09/2001
   • Registratienummer: 58901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/10/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2004
   • Onderwerp: LONEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend en gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" of door het "Dienststelle für personnen mit behinderung"
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2000
   • Registratiedatum: 09/08/2001
   • Registratienummer: 58407
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/09/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2002
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • de werkwijze van het Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen (PDF, 171 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 06/07/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2000
   • Registratiedatum: 27/07/2001
   • Registratienummer: 58164
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2005
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, BRUGPENSIOEN, SYNDICALE PREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 143 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 06/07/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2000
   • Registratiedatum: 27/07/2001
   • Registratienummer: 58163
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: LONEN, BRUGPENSIOEN
  • syndicale premie (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 06/07/2000
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2000
   • Registratiedatum: 27/07/2001
   • Registratienummer: 58162
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/08/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2003
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 234 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2000
   • Registratiedatum: 19/03/2001
   • Registratienummer: 56816
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/05/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/05/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/09/2002
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN
  • arbeidsduur (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 30/01/2001
   • Neerleggingsdatum: 31/01/2001
   • Registratiedatum: 12/02/2001
   • Registratienummer: 56445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/09/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2002
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN
  • Het opnieuw instellen van de loonspanning van het productiepersoneel in de beschutzenden werkstatten (PDF, 393 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 02/02/2001
   • Registratiedatum: 12/02/2001
   • Registratienummer: 56443
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/12/2001
   • Onderwerp: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • het opnieuw instellen van de loonspanning (PDF, 186 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werkgevers van de Duitstalige Beschützenden Werkstätten en op de werknemers die zij in de productie tewerkstellen
   • Datum ondertekening: 02/02/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/2000
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56417
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2001
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 674 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56416
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/04/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/10/2002
   • Onderwerp: AANWERVING, RISICOGROEPEN
  • Halftijds brugpensioen - 58 jaar (PDF, 109 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; Valide werknemers
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56415
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 113 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; Niet valide weknemers
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56414
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/09/2004
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2004
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56413
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2002
   • Tekst verbeterd op: 01/03/2002
   • Onderwerp: LONEN, BRUGPENSIOEN
  • carensdag (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/01/2001
   • Registratiedatum: 09/02/2001
   • Registratienummer: 56412
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/03/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/04/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2003
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • carensdag (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 18/12/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2002
   • Neerleggingsdatum: 19/12/2000
   • Registratiedatum: 16/01/2001
   • Registratienummer: 56213
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2001
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/11/2001
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2002
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 178 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées; of door "Dienstelle für Personen mit Behinderung"
   • Datum ondertekening: 19/09/2000
   • Neerleggingsdatum: 17/10/2000
   • Registratiedatum: 27/10/2000
   • Registratienummer: 55758
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2002
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 101 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; valide arbeiders, bedienden en kaders
   • Datum ondertekening: 22/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2000
   • Registratiedatum: 04/09/2000
   • Registratienummer: 55498
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/10/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/01/2003
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2003
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 115 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; niet-valide arbeiders, bedienden en kaderleden
   • Datum ondertekening: 22/03/2000
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 24/08/2000
   • Registratiedatum: 04/09/2000
   • Registratienummer: 55497
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/10/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/10/2002
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: gesubsidieerd door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
   • Datum ondertekening: 09/09/1999
   • Neerleggingsdatum: 30/11/1999
   • Registratiedatum: 29/05/2000
   • Registratienummer: 55039
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/06/2000
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/12/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • herstel van de loonspanning van het productiepersoneel in de Waalse ondernemingen voor aangepaste tewerkstelling (PDF, 216 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 06/07/1999
   • Einde geldigheidsduur: 01/10/2001
   • Neerleggingsdatum: 14/07/1999
   • Registratiedatum: 28/10/1999
   • Registratienummer: 52813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/12/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/01/2002
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/04/2002
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 04/05/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 05/05/1999
   • Registratiedatum: 11/06/1999
   • Registratienummer: 50929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/07/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • syndicale premie (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 03/02/1999
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 09/04/1999
   • Registratienummer: 50470
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/06/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/08/2005
   • Tekst verbeterd op: 17/05/2004
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • de gevolgen van de toepassing van het GGMMI in de beschutte werkplaatsen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2001
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 02/04/1999
   • Registratienummer: 50416
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2007
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 327
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: het Waals Gewest
   • Datum ondertekening: 03/02/1999
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2000
   • Neerleggingsdatum: 18/02/1999
   • Registratiedatum: 02/04/1999
   • Registratienummer: 50409
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/05/1999
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/08/2005
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2005
   • Onderwerp: LONEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN
 • 327.01 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

  • bijkomende werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen (PDF, 109 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 17/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154435
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar - zware beroepen (2021-2024) (PDF, 262 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 17/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2024
   • Neerleggingsdatum: 23/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154434
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 425 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 25/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/08/2019
   • Registratiedatum: 07/08/2019
   • Registratienummer: 153354
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01 (PDF, 1,8 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1967 op de inrichting van de OCMW's en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijke aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan de RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 25/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/06/2019
   • Registratiedatum: 24/07/2019
   • Registratienummer: 152793
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/08/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2021-2022 op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152241
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar voor zware beroepen (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2021
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 op de leeftijd van 59 jaar voor zware beroepen (PDF, 248 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152236
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de Beschutte Werkplaatsen (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152234
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de Sociale Werkplaatsen (PDF, 282 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152233
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Vlaams Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (PDF, 162 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/05/2019
   • Registratiedatum: 12/06/2019
   • Registratienummer: 152039
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 01/08/2019
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen (PDF, 718 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Departement Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 23/04/2019
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2019
   • Registratiedatum: 16/05/2019
   • Registratienummer: 151605
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers in de beschutte werkplaatsen (PDF, 231 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150937
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/07/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • enclavewerking (PDF, 596 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150936
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • premie voor het omkaderingspersoneel in de beschutte werkplaatsen (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werknemers die ressorteren onder hoofdstuk 3 van de cao (15) van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2019
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • flexibele arbeidsorganisatie (PDF, 429 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel, zoals bepaald in art. 4 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen; horeca-activiteiten in de maatwerkbedrijven
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150934
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2019
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • aanvullende financiële bijdrage van de werkgever bij tijdelijke werkloosheid - arbeiders (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150933
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2019
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • kleine flexibiliteit (PDF, 262 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: activiteiten groen en land- en tuinbouw
   • Niet van toepassing op: enclavewerk
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150932
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/07/2019
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden ingevolge werkgebrek (PDF, 309 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150931
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor oudere werknemers in de sociale werkplaatsen (PDF, 405 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150930
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Tekst verbeterd op: 29/03/2019
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen (PDF, 529 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150929
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • ecocheques (PDF, 247 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150928
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: ECOCHEQUES
  • woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen (PDF, 1,5 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150927
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/06/2019
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • eindejaarspremie voor het omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werkplaatsen van 14 juli 1998, in art. 5 §1 en in het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 7 juni 2013, in art. 3, 2°
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150926
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders die niet worden gevat door de cao (15) van 21 november 1997 betreffende de functieclassificatie voor sommige personeelsleden in de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150925
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie voor doelgroepwerknemers in sociale werkplaatsen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werkplaatsen van 14 juli 1998, in art. 5 §1 en in het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling van 7 juni 2013, in art. 3, 2°
   • Datum ondertekening: 22/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 20/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150924
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/05/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/06/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkgeversbijdrage aan het Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 25/09/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/01/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/02/2019
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen (PDF, 185 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: personeelsleden die volgens de wetgeving op sociale verkiezingen onder het leidinggevend van personeel vallen
   • Datum ondertekening: 19/06/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2018
   • Registratiedatum: 28/08/2018
   • Registratienummer: 147279
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 31/08/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/03/2019
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE VREDE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 (PDF, 422 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 19/06/2018
   • Neerleggingsdatum: 02/07/2018
   • Registratiedatum: 06/07/2018
   • Registratienummer: 146645
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/10/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in deSociale Werkplaatsen (PDF, 270 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 23/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145027
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in deBeschutte Werkplaatsen (PDF, 202 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 23/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145026
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: PLOEGEN- EN NACHTARBEID, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkgeversbijdrage aan het 'Vlaams fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling' (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142402
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/08/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • inning van een bijdrage voor het Fonds voor bestaanszekerheid voor deopleiding en vorming van de risicogroepen (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/09/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142401
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2018
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139278
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/09/2017
   • Onderwerp: LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139277
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139276
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (PDF, 152 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139275
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2018
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 127 van de NAR (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 18/04/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/04/2017
   • Registratiedatum: 04/05/2017
   • Registratienummer: 139010
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/09/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - inning van een bijdrage (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 29/11/2016
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2016
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136788
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/10/2017
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 27/09/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2016
   • Registratiedatum: 03/11/2016
   • Registratienummer: 135632
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/11/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/10/2017
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 395 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel verrichten
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134517
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/10/2017
   • Tekst verbeterd op: 01/12/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134516
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • cash uitbetaling van het loon (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 28/06/2016
   • Neerleggingsdatum: 12/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134515
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/09/2017
   • Onderwerp:
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 26/04/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/05/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134052
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 49 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 22/03/2016
   • Neerleggingsdatum: 01/04/2016
   • Registratiedatum: 27/05/2016
   • Registratienummer: 133007
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 55 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 26/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2016
   • Registratiedatum: 07/04/2016
   • Registratienummer: 132626
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/02/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 35 jaar beroepsverleden - zware beroepen (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 26/01/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2016
   • Registratiedatum: 07/04/2016
   • Registratienummer: 132625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/05/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar (PDF, 97 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 08/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132292
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 03/08/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 08/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2016
   • Registratiedatum: 18/03/2016
   • Registratienummer: 132291
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 03/08/2016
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 112 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, derde streepje)
   • Datum ondertekening: 13/10/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131225
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/02/2017
   • Tekst verbeterd op: 31/03/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleiding en vorming van de risicogroepen - bijdrage (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk
   • Datum ondertekening: 29/09/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 29/09/2015
   • Registratiedatum: 21/10/2015
   • Registratienummer: 129874
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/05/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2016
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • percentage van de bijdragen 2015 voor het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 43 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 24/03/2015
   • Neerleggingsdatum: 21/05/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127320
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • pensioentoezegging voor het jaar 2013 (PDF, 96 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125613
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125612
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   • Datum ondertekening: 02/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 03/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125611
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen - vaststelling van de risicogroepen (PDF, 224 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 09/09/2014
   • Neerleggingsdatum: 15/10/2014
   • Registratiedatum: 28/10/2014
   • Registratienummer: 123965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/11/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/06/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 284 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgoepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (decreet van 14 juli 1998)
   • Datum ondertekening: 21/08/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123585
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 286 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 21/08/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/08/2014
   • Registratiedatum: 25/09/2014
   • Registratienummer: 123584
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 374 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel verrichten; leerlingen (zie artikel 3)
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122574
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 23/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 434 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122573
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/03/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 232 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118377
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 268 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/11/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118376
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbannen (PDF, 568 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 14/11/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118375
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 292 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in het artikel 5 van het decreet op de sociale werkplaatsen van 14/07/1998
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118368
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 332 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 29/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118367
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/05/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/11/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2012 (PDF, 599 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 24/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 30/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118278
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/11/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbannen (PDF, 491 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/04/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/05/2013
   • Registratiedatum: 12/06/2013
   • Registratienummer: 115288
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in artikel 5 van het decreet van 14/07/1998 betreffende de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/12/2013
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ - risicogroepen (PDF, 229 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 11/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113878
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 260 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 27/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113015
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/08/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 27/11/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113014
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/04/2014
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullende financiële werkgeversbijdrage bij onregelmatige prestaties (PDF, 356 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Niet van toepassing op: leidinggevend personeel
   • Datum ondertekening: 09/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2012
   • Registratiedatum: 11/12/2012
   • Registratienummer: 112449
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
  • sectoraal pensioentoezegging voor het jaar 2011 (PDF, 522 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112185
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01 (PDF, 1,4 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/08/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • septemberpremie (PDF, 341 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel van de beschutte werkplaatsen, waarvan de functie omschreven is in hoofdstuk III van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997 (nr. 46982/CO/327)
   • Datum ondertekening: 09/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2020
   • Neerleggingsdatum: 31/10/2012
   • Registratiedatum: 22/11/2012
   • Registratienummer: 112183
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tijdelijke werkloosheid (PDF, 589 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111220
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/08/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge werkgebrek (PDF, 355 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/06/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 812 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel in de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/05/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2020
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 372 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie; zie artikel 2 en 3
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111217
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • aanvullende financiële bijdrage bij tijdelijke werkloosheid (PDF, 560 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111216
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/11/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • aanvullende financiële bijdrage bij tijdelijke werkloosheid (PDF, 490 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 20/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/09/2012
   • Registratiedatum: 24/09/2012
   • Registratienummer: 111215
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/10/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge werkgebrek (bediendenpersoneel) (PDF, 348 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 28/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 16/04/2012
   • Registratiedatum: 26/04/2012
   • Registratienummer: 109447
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/05/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING
  • verlof voor syndicaal werk (PDF, 497 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijndoor het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108981
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/09/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 446 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108979
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler (PDF, 156 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen gesubsidieerd door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 400 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108977
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor werknemers (PDF, 470 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 14/02/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 06/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108976
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • vormings- en opleidingsmogelijkheden voor werknemersafgevaardigden (PDF, 421 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108953
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • oprichting van een vakbondsafvaardiging (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 10/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 15/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 1,1 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 18/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107538
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2013
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • wijziging van de statuten van het Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap (PDF, 131 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkgroepen
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107537
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 173 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 10/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107536
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 264 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2011
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105914
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2012
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105913
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2012
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 316 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel van de sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 07/07/2011
   • Registratiedatum: 19/09/2011
   • Registratienummer: 105813
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/09/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/02/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/07/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 368 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2011
   • Registratiedatum: 09/08/2011
   • Registratienummer: 105218
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Tekst verbeterd op: 13/02/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 176 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2011
   • Registratiedatum: 09/08/2011
   • Registratienummer: 105217
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/08/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2012
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 213 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 12/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 18/05/2011
   • Registratiedatum: 27/05/2011
   • Registratienummer: 104244
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2011
   • Onderwerp: ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 15/04/2011
   • Registratienummer: 103901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/05/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2013
   • Tekst verbeterd op: 21/03/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103539
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuten van het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd 'Sociaal Fonds327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler' (PDF, 635 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 15/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103538
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2011
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 211 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 14/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103485
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/05/2011
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2011
   • Registratiedatum: 14/03/2011
   • Registratienummer: 103484
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/12/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • maatregelen inzake sectoraal herstel bij economische recessie (PDF, 354 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 14/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102945
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/06/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 14/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2011
   • Registratiedatum: 27/01/2011
   • Registratienummer: 102944
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 349 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102469
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 320 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102468
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 166 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102467
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURVERMINDERING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 19/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 25/10/2010
   • Registratiedatum: 02/12/2010
   • Registratienummer: 102466
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 255 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend zijn door de 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100231
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 242 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100230
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 613 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99851
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 420 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99341
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/10/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • vaststelling van de bijdragen voor het "Sociaal Fonds tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99340
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/10/2010
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 256 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 20/04/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99339
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • economische werkloosheid (PDF, 408 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: de sociale werkplaatsen die erkend zijn door het 'Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie'
   • Datum ondertekening: 09/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 17/03/2010
   • Registratiedatum: 06/05/2010
   • Registratienummer: 99284
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • syndicale premie (PDF, 365 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 20/04/2010
   • Registratienummer: 98951
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 844 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte en sociale werkplaatsen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 15/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/01/2010
   • Registratiedatum: 20/04/2010
   • Registratienummer: 98950
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/01/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 383 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 25/01/2010
   • Registratiedatum: 02/04/2010
   • Registratienummer: 98682
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Tekst verbeterd op: 15/09/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 417 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97509
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2010
   • Tekst verbeterd op: 28/06/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 195 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 12/01/2010
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2010
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97508
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 19/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2009
   • Registratiedatum: 14/09/2009
   • Registratienummer: 94311
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • sectoraal herstel bij economische recessie (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Datum ondertekening: 19/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 29/06/2009
   • Registratiedatum: 14/09/2009
   • Registratienummer: 94310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG
  • professionele vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap; doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneel zoals bepaald in het artikel 5 van het decreet van 14/07/1998 op de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 20/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • reiniging en onderhoud van werkkledij (PDF, 13 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/05/2009
   • Registratiedatum: 05/08/2009
   • Registratienummer: 93428
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 03/07/2009
   • Registratienummer: 92884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2010
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN
  • tijdelijke crisismaatregelen (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 30/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 03/07/2009
   • Registratienummer: 92883
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, ECONOMISCHE WERKLOOSHEID BEDIENDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 17/02/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2009
   • Registratiedatum: 17/03/2009
   • Registratienummer: 91405
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2010
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • loonvoorwaarden (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90458
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • harmonisering van de lonen in de beschutte werkplaatsen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2009
   • Registratiedatum: 27/01/2009
   • Registratienummer: 90457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/01/2019
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90424
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90423
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 10/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2008
   • Registratiedatum: 26/01/2009
   • Registratienummer: 90422
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/10/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88702
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/02/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • professionele vorming (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88701
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • verplichte inschrijving op de loonfiche van de professionele categorie of het niveau van de functieclassificatie waartoe de werknemer behoort (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 17/06/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2008
   • Registratiedatum: 07/07/2008
   • Registratienummer: 88700
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/02/2009
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 117 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het "Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/11/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86231
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale Economie
   • Datum ondertekening: 28/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81497
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE, SOCIALE MARIBEL
  • eindejaarspremie (PDF, 100 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel zoals bepaald in het decreet op de sociale werk- plaatsen van 14/07/1998, artikel 5
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79391
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: doelgroepwerknemers zoals bepaald in het decreet op de sociale werk- plaatsen van 14/07/1998, art.5§1
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79390
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 59 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79389
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van loon voor ouderewerknemers (PDF, 61 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79388
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsten erkend door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79387
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • invoering van een premie voor het omkaderingspersoneel (betiteld 'ver-hoging van de eindejaarspremie') (PDF, 84 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 28/03/2006
   • Neerleggingsdatum: 28/03/2006
   • Registratiedatum: 11/04/2006
   • Registratienummer: 79386
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/04/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/10/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • ondernemingscontracten (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74128
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 120 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74127
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Tekst verbeterd op: 05/07/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 258 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 08/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/02/2005
   • Registratiedatum: 07/03/2005
   • Registratienummer: 74126
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/06/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2006
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 192 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: ondernemingen erkend door het Vlaams Fonds voor Integratie van Personen met een handicap
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74061
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 110 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Neerleggingsdatum: 16/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/07/2019
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74059
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2005
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.01
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN
   • Toepassingsgebied: sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 02/02/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2005
   • Registratiedatum: 01/03/2005
   • Registratienummer: 74058
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/03/2005
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/05/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 15/06/2006
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
 • 327.02 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

  • toekenning van een eenmalige premie in 2019 (PDF, 301 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: werknemers die behoren tot de gesubsidieerde kaders van de erkende organisaties alsook hun niet gesubsidieerde werknemers die worden ingezet voor taken in verband met de erkenning
   • Datum ondertekening: 18/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2019
   • Neerleggingsdatum: 24/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152418
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 07/08/2019
   • Onderwerp: EENMALIGE PREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 305 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 27/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2019
   • Registratiedatum: 12/06/2019
   • Registratienummer: 152041
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/08/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (PDF, 475 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen
   • Datum ondertekening: 27/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 04/06/2019
   • Registratiedatum: 12/06/2019
   • Registratienummer: 152040
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 21/06/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • toekenning van een extra verlofdag (PDF, 124 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 06/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2019
   • Registratiedatum: 24/05/2019
   • Registratienummer: 151744
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 21/06/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • vormingsinspanningen (PDF, 182 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144385
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bestaanszekerheid (PDF, 142 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 11/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 13/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144384
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2018
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • tijdskrediet (PDF, 445 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 18/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 28/09/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142282
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/02/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/03/2018
   • Tekst verbeterd op: 17/01/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - lange loopbaan (PDF, 62 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 22/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2017
   • Registratiedatum: 22/06/2017
   • Registratienummer: 140017
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/02/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - mindervalide werknemers of met ernstige lichamelijke problemen (PDF, 87 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 22/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2017
   • Registratiedatum: 22/06/2017
   • Registratienummer: 140016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/12/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/01/2018
   • Tekst verbeterd op: 05/09/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • contante betaling van een voorschot op het loon (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 20/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2017
   • Registratiedatum: 21/04/2017
   • Registratienummer: 138775
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Onderwerp: LONEN
  • eindejaarspremie (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 20/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2017
   • Registratiedatum: 21/04/2017
   • Registratienummer: 138774
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 46 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 18/04/2016
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2016
   • Registratiedatum: 23/09/2016
   • Registratienummer: 135002
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/10/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/09/2017
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 14/03/2016
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/03/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134122
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/05/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG
  • tijdskrediet (PDF, 60 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 14/03/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/03/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134121
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2017
   • Tekst verbeterd op: 05/12/2016
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • financiële bijdrage in de vervoerskosten (PDF, 412 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 14/03/2016
   • Neerleggingsdatum: 31/03/2016
   • Registratiedatum: 25/07/2016
   • Registratienummer: 134120
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/05/2018
   • Tekst verbeterd op: 17/01/2018
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 63 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 16/02/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2015
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126624
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/11/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • syndicaal verlof en syndicale vorming (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2015
   • Registratiedatum: 04/03/2015
   • Registratienummer: 125714
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/10/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 500 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 16/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2013
   • Registratiedatum: 25/07/2014
   • Registratienummer: 122630
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden (PDF, 91 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 16/12/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2013
   • Registratiedatum: 25/07/2014
   • Registratienummer: 122629
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 18/09/2015
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • uitzonderlijke premie (PDF, 418 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 16/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 20/12/2013
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122591
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/03/2015
   • Onderwerp: LONEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 207 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 05/05/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122575
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 328 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 07/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/05/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 115026
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/01/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/04/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • uitzonderlijke premie (PDF, 466 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 17/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2012
   • Registratiedatum: 01/02/2013
   • Registratienummer: 113219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2013
   • Onderwerp: LONEN
  • bestaanszekerheid (PDF, 216 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 17/09/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/11/2012
   • Registratiedatum: 29/11/2012
   • Registratienummer: 112312
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/12/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 343 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Brusselse Franstalige Dienst voor gehandicapte personen
   • Datum ondertekening: 18/06/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 18/06/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110325
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 387 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 05/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2015
   • Neerleggingsdatum: 05/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108984
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 646 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 05/03/2012
   • Einde geldigheidsduur: 15/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108983
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden (PDF, 267 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 19/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108138
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 356 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 19/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108137
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 244 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 19/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108136
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/08/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 310 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Brusselse Franstalige Dienst voor gehandicapte personen
   • Datum ondertekening: 18/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104542
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/11/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bestaanszekerheid (PDF, 291 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 25/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2010
   • Registratiedatum: 25/11/2010
   • Registratienummer: 102441
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/04/2011
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • bestaanszekerheid (PDF, 306 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 25/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 26/10/2010
   • Registratiedatum: 25/11/2010
   • Registratienummer: 102435
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/02/2011
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • vormingsinspanningen 2009 (PDF, 291 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapte personen
   • Datum ondertekening: 27/08/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 27/08/2010
   • Registratiedatum: 08/09/2010
   • Registratienummer: 101548
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 288 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Brusselse Franstalige dienst voor gehandicapte personen
   • Datum ondertekening: 27/08/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 27/08/2010
   • Registratiedatum: 08/09/2010
   • Registratienummer: 101547
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/09/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/02/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/02/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 255 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 31/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 31/05/2010
   • Registratiedatum: 23/06/2010
   • Registratienummer: 99971
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • syndicaal verlof en syndicale vorming (PDF, 376 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 22/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2010
   • Registratiedatum: 10/05/2010
   • Registratienummer: 99326
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/10/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 246 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 15/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2010
   • Registratiedatum: 04/05/2010
   • Registratienummer: 99207
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 586 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 15/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 04/03/2010
   • Registratiedatum: 04/05/2010
   • Registratienummer: 99206
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/08/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 09/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 09/11/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96369
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 09/11/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2011
   • Neerleggingsdatum: 09/11/2009
   • Registratiedatum: 10/12/2009
   • Registratienummer: 96368
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/09/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 468 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 23/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 02/03/2009
   • Registratiedatum: 17/03/2009
   • Registratienummer: 91406
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2011
   • Tekst verbeterd op: 07/05/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • professionele vorming (PDF, 21 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die erkend zijn door de Brusselse Franstalige Dienst voor gehandicapte personen
   • Datum ondertekening: 27/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91023
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • functieclassificatie - loonschalen (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 22/05/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/05/2008
   • Registratiedatum: 05/06/2008
   • Registratienummer: 88451
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 07/04/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/04/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88376
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/04/2009
   • Onderwerp: LONEN, BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid (PDF, 121 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2008
   • Registratiedatum: 11/02/2008
   • Registratienummer: 86833
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/03/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 141 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 31/01/2008
   • Registratienummer: 86650
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/08/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • eindejaarspremie (PDF, 66 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 21/12/2005
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80431
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • *tension salariale (PDF, 202 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: *personnel tel que décrit à l'article 1 de la CCT * *
   • Datum ondertekening: 21/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80430
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: LONEN
  • carensdag (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Datum ondertekening: 21/12/2005
   • Neerleggingsdatum: 19/01/2006
   • Registratiedatum: 19/07/2006
   • Registratienummer: 80429
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 54 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.02
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
   • Toepassingsgebied: validen en mindervaliden werknemers
   • Datum ondertekening: 25/04/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2008
   • Neerleggingsdatum: 25/04/2006
   • Registratiedatum: 16/05/2006
   • Registratienummer: 79780
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/06/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/10/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
 • 327.03 - PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  • ondernemingsovereenkomsten (PDF, 569 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/09/2019
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154448
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • SWT omwille van medische redenen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (Duitstalige Gemeenschap) (PDF, 398 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap, die worden erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur selbstbestimmtes Leben'
   • Datum ondertekening: 10/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 12/09/2019
   • Registratiedatum: 20/09/2019
   • Registratienummer: 153987
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • SWT op 59 jaar in de Duitstalige Gemeenschap met een beroepsverleden van minstens 40 jaar (PDF, 319 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap die worden erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur selbstbestimmtes Leben'
   • Datum ondertekening: 10/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 12/09/2019
   • Registratiedatum: 20/09/2019
   • Registratienummer: 153986
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/09/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 208 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het ?Agence pour une Vie de Qualité?
   • Datum ondertekening: 11/06/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2019
   • Registratiedatum: 28/06/2019
   • Registratienummer: 152359
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 218 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het ?Agence pour une Vie de Qualité
   • Datum ondertekening: 07/05/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2019
   • Registratiedatum: 24/05/2019
   • Registratienummer: 151747
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/09/2019
   • Tekst verbeterd op: 21/06/2019
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • toekenning van een extra verlofdagen (PDF, 134 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het AVIQ
   • Datum ondertekening: 07/05/2019
   • Neerleggingsdatum: 15/05/2019
   • Registratiedatum: 24/05/2019
   • Registratienummer: 151745
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/09/2019
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • economische werkloosheid (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap, erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle der deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben'
   • Datum ondertekening: 20/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149457
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2019
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • opleidingsinspanningen (PDF, 204 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap, erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle der deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben'
   • Datum ondertekening: 20/11/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2018
   • Registratiedatum: 11/12/2018
   • Registratienummer: 149437
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2019
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • statuten 'Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen' - wijziging (PDF, 119 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 20/09/2018
   • Neerleggingsdatum: 26/09/2018
   • Registratiedatum: 02/10/2018
   • Registratienummer: 147885
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/10/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/01/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2019
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 1,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 09/05/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2018
   • Registratiedatum: 19/06/2018
   • Registratienummer: 146445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 206 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 09/05/2018
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 16/05/2018
   • Registratiedatum: 15/06/2018
   • Registratienummer: 146379
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/09/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar (PDF, 236 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AVIQ
   • Datum ondertekening: 10/01/2018
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 22/01/2018
   • Registratiedatum: 06/03/2018
   • Registratienummer: 145060
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 09/04/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • opleidingsinspanningen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: erkende beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 20/11/2017
   • Neerleggingsdatum: 28/11/2017
   • Registratiedatum: 15/12/2017
   • Registratienummer: 143343
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/01/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar - mindervalide werkliedenpersoneel of met ernstige lichamelijke problemen (PDF, 80 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 05/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2017
   • Registratiedatum: 29/11/2017
   • Registratienummer: 143075
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar 40 jaar beroepsverleden (PDF, 77 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 05/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2017
   • Registratiedatum: 29/11/2017
   • Registratienummer: 143074
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • syndicale premie (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 05/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/07/2018
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • bijkomende opleidingspanningen (PDF, 245 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 05/10/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143024
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/09/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2018
   • Tekst verbeterd op: 02/08/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • tijdskrediet (PDF, 39 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 05/10/2017
   • Neerleggingsdatum: 19/10/2017
   • Registratiedatum: 28/11/2017
   • Registratienummer: 143023
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/06/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • betaling van het loon van hand tot hand (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 04/07/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2017
   • Registratiedatum: 10/08/2017
   • Registratienummer: 140935
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2018
   • Tekst verbeterd op: 11/12/2017
  • aanpassing van de uur- en maandlonen (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 04/07/2017
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2017
   • Registratiedatum: 08/08/2017
   • Registratienummer: 140910
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/08/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/04/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/10/2017
   • Onderwerp: LONEN
  • economische werkloosheid - wirtschaftsbedingte Arbeitslosigkeit (PDF, 58 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2017
   • Registratiedatum: 08/06/2017
   • Registratienummer: 139776
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/06/2018
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie - Jahresendprämie (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2017
   • Registratiedatum: 08/06/2017
   • Registratienummer: 139775
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/02/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • terugbetaling van de vervoerkosten - Erstattung der Transportkosten (PDF, 99 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2017
   • Registratiedatum: 08/06/2017
   • Registratienummer: 139774
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/10/2017
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • harmonisatie van de loonschalen en van de functies - Harmonisierung der Lohntarife und die Übereinstimmung der Funktionen (PDF, 314 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de ?Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139279
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag - mindervalide werkliedenpersoneel of met ernstige lichamelijke problemen (PDF, 72 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het ?l?Agence pour une Vie de Qualité?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139267
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het ?l?Agence pour une Vie de Qualité?
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139266
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 34 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 30/03/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 03/05/2017
   • Registratiedatum: 16/05/2017
   • Registratienummer: 139265
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/05/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/11/2017
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • Harmonisierung der Lohntarife und die Übereinstimmung der Funktionen (PDF, 1011 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung'
   • Datum ondertekening: 05/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136777
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/05/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/06/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/03/2018
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • Harmonisierung der Lohntarife und Übereinstimmung der Funktionen (PDF, 1,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung'
   • Datum ondertekening: 29/01/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 20/03/2014
   • Registratiedatum: 22/12/2016
   • Registratienummer: 136776
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/01/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/01/2019
   • Tekst verbeterd op: 21/11/2018
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (PDF, 65 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschute werkplaatsen erkend door het Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées
   • Datum ondertekening: 15/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2015
   • Registratiedatum: 20/04/2016
   • Registratienummer: 132756
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/05/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 15/12/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2015
   • Registratiedatum: 29/03/2016
   • Registratienummer: 132456
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/04/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/02/2017
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere minder-valide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en die door het AWIPH, 'l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées', erkend
   • Datum ondertekening: 10/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 13/07/2015
   • Registratiedatum: 08/09/2015
   • Registratienummer: 128834
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 05/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127801
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 115 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 05/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127800
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/09/2017
   • Tekst verbeterd op: 10/04/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (PDF, 67 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 05/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127325
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 05/11/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2014
   • Registratiedatum: 21/04/2015
   • Registratienummer: 126625
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 05/05/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/11/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 661 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 25/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 123014
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2015
   • Onderwerp: LONEN, AANWERVING, SOCIALE MARIBEL, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 245 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2015
   • Tekst verbeterd op: 17/04/2015
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 331 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/04/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 14/05/2014
   • Registratiedatum: 17/07/2014
   • Registratienummer: 122579
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/02/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/03/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 774 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/04/2014
   • Registratiedatum: 07/07/2014
   • Registratienummer: 122077
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ voor de BW gesubsidieerd door het Waals Gewest (PDF, 240 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118383
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/07/2018
   • Tekst verbeterd op: 16/03/2018
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • arbeidsplaatsen gefinancierd door het besluit van de Waalse Regering van 21/12/2012 (PDF, 200 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118382
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2014
   • Onderwerp: AANWERVING
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar - medische redenen (PDF, 503 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118380
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 392 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118379
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • eindejaarspremie (PDF, 599 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2014
   • Neerleggingsdatum: 24/10/2013
   • Registratiedatum: 11/12/2013
   • Registratienummer: 118378
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging en coördinatie van de statuten van het Sociaal Fonds voor de bevordering van de tewerkstelling (PDF, 874 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118239
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/09/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2014
   • Tekst verbeterd op: 08/07/2014
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 698 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 17/09/2013
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118238
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/05/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/11/2014
   • Onderwerp: AANWERVING
  • landingsbanen (PDF, 318 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Neerleggingsdatum: 19/08/2013
   • Registratiedatum: 10/09/2013
   • Registratienummer: 116834
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2014
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 376 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en die door het AWIPH, ?l' Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées?, erkend zijn; werknemers die voldoen aan de medische voorwaarden om ingeschreven te zijn bij het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées'; werknemers van de groepgroep tewerkgesteld door werkgevers van de beschutte werkplaatsen en van de sociale werkplaatsen
   • Datum ondertekening: 23/05/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 05/08/2013
   • Registratiedatum: 09/08/2013
   • Registratienummer: 116513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijkomende vormingsinspanningen (PDF, 184 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/07/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/07/2013
   • Registratiedatum: 05/08/2013
   • Registratienummer: 116478
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/08/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/05/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 489 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 25/03/2013
   • Registratiedatum: 05/06/2013
   • Registratienummer: 115251
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met een beroepsverleden van tenminste 40 jaar (PDF, 578 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 25/03/2013
   • Registratiedatum: 05/06/2013
   • Registratienummer: 115250
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • economische werkloosheid (PDF, 313 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 03/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2012
   • Registratiedatum: 28/03/2013
   • Registratienummer: 114320
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met een beroepsloopbaan van 40 jaar (PDF, 188 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2015
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2013
   • Registratiedatum: 11/03/2013
   • Registratienummer: 113961
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 197 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest, gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 14/12/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 21/02/2013
   • Registratiedatum: 11/03/2013
   • Registratienummer: 113960
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/11/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/12/2013
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • tijdelijke werkloosheid (PDF, 127 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door het Waalse Gewest
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 03/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 10/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111899
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/09/2013
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 629 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 23/12/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 29/02/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108985
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar - niet-valide werknemers (PDF, 377 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 27/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108140
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/06/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 345 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 27/09/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 23/01/2012
   • Registratiedatum: 31/01/2012
   • Registratienummer: 108139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/05/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 378 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105918
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/01/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 516 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105917
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/12/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/01/2013
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden (PDF, 414 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 28/06/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105916
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 397 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 07/07/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 04/08/2011
   • Registratiedatum: 21/09/2011
   • Registratienummer: 105915
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/10/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/08/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/10/2012
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar - minder valide werknemers (PDF, 439 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 24/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104547
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar - beroepsverleden van tenminste 40 jaar (PDF, 89 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en die door het AWIPH, ?l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées?, erkend zijn
   • Datum ondertekening: 24/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104545
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/12/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/02/2016
   • Tekst verbeterd op: 18/09/2015
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 392 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 24/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2011
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2011
   • Registratiedatum: 28/06/2011
   • Registratienummer: 104544
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 352 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/04/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2011
   • Registratiedatum: 16/06/2011
   • Registratienummer: 104454
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/07/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/10/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • ondersteuning van de opleiding met toepassing van het driepartijen- kaderakkoord voor de Waalse privé non-profitsector (PDF, 79 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/04/2011
   • Neerleggingsdatum: 30/05/2011
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104347
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2017
   • Tekst verbeterd op: 28/07/2017
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijkomende werkloosheidsuitkeringen (PDF, 233 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 23/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103519
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/08/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/09/2011
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • medisch brugpensioen op 58 jaar voor oudere mindervalide werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar (PDF, 516 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 01/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 02/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102849
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • medisch brugpensioen op 58 jaar voor oudere mindervalide werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar (PDF, 531 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest, gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 01/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 02/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102848
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 25/08/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 481 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 01/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 02/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102847
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 280 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 01/12/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 02/12/2010
   • Registratiedatum: 19/01/2011
   • Registratienummer: 102846
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 466 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 19/06/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 21/06/2010
   • Registratiedatum: 02/07/2010
   • Registratienummer: 100233
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 23/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/01/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 305 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen die gevestigd zijn in Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 29/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/04/2010
   • Registratiedatum: 23/06/2010
   • Registratienummer: 99972
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/04/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • verplaatsingskosten naar externe bedrijven (bedrijvencontract) (PDF, 305 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen die in de Duitstalige Gemeenschap gevestigd zijn
   • Datum ondertekening: 08/04/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99852
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/11/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • minimumloonschalen voor het productiepersoneel (PDF, 305 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: productiepersoneel
   • Niet van toepassing op: de beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 29/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 28/04/2010
   • Registratiedatum: 17/05/2010
   • Registratienummer: 99420
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • professionele vorming (PDF, 273 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 29/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 22/04/2010
   • Registratiedatum: 17/05/2010
   • Registratienummer: 99419
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/06/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SYNDICALE VORMING
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 365 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 14/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2009
   • Registratiedatum: 17/02/2010
   • Registratienummer: 97558
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/10/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/11/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van 40 jaar (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen die door het AWIPH, "l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", erkend zijn
   • Datum ondertekening: 01/12/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2009
   • Registratiedatum: 21/01/2010
   • Registratienummer: 96995
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/02/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • eindejaarspremie (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en die door het AWIPH, "l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", erkend zijn
   • Datum ondertekening: 22/09/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 02/10/2009
   • Registratiedatum: 18/11/2009
   • Registratienummer: 95858
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: werkgevers van de beschutte werkplaatsen die gevestigd zijn in de Duitstalige gemeenschap
   • Datum ondertekening: 08/05/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 09/06/2009
   • Registratiedatum: 13/08/2009
   • Registratienummer: 93714
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/08/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/08/2010
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • medisch brugpensioen voor sommige oudere minder-valide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen - 58/35 (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 18/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92534
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 18/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 12/05/2009
   • Registratiedatum: 17/06/2009
   • Registratienummer: 92529
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/07/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/04/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/07/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • medisch brugpensioen voor oudere minder-valide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en erkend door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91025
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loonspanning (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2009
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 91024
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/01/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: LONEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 19 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waalse Gewest; beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90980
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2009
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 26 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waalse Gewest; beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH; valide werknemers
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90978
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waalse Gewest; beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door de AWIPH; niet-valide werknemers
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 24/02/2009
   • Registratienummer: 90977
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/03/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 36 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 12/01/2009
   • Registratienummer: 90170
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/03/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 33 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 12/01/2009
   • Registratienummer: 90169
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/06/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • toekenning van geschenkcheques (PDF, 14 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap; erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 04/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 11/12/2008
   • Registratiedatum: 12/01/2009
   • Registratienummer: 90168
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/09/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/12/2009
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE
  • aanvullende inspanningen voor vorming (PDF, 22 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: enkel van toepassing op erkende beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 21/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 26/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • professionele vorming (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 04/07/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 15/07/2008
   • Registratiedatum: 25/07/2008
   • Registratienummer: 88956
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 14/08/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door de 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' - AWIP
   • Datum ondertekening: 27/02/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/04/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88377
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/02/2009
   • Onderwerp: LONEN, BRUGPENSIOEN
  • functieclassificatie van het productiepersoneel (PDF, 255 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: BW gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 21/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 18/03/2008
   • Registratiedatum: 08/04/2008
   • Registratienummer: 87815
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2009
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: werkgevers van de beschutte werkplaatsen die gevestigd zijn in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 30/06/2009
   • Neerleggingsdatum: 14/02/2008
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87334
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • het scheppen van 11 'Sociale Maribelbanen' (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door het 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées - AWIP'
   • Datum ondertekening: 21/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2008
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87333
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2009
   • Onderwerp: SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • tijdelijke werkloosheid in de beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest (PDF, 42 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen die gelegen zijn in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 30/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2008
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87332
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/10/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/02/2009
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • anciënniteitsverlof (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen die gevestigd zijn in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 21/11/2007
   • Neerleggingsdatum: 11/02/2008
   • Registratiedatum: 10/03/2008
   • Registratienummer: 87331
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/03/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • bijkomende verlofdagen (PDF, 57 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" - AWIP
   • Datum ondertekening: 19/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 14/01/2008
   • Registratiedatum: 11/02/2008
   • Registratienummer: 86834
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/02/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/12/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/03/2009
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 35 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest en gesubsidieerd door 'AWIPH'
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 21/08/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 85001
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 167 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Datum ondertekening: 21/08/2007
   • Neerleggingsdatum: 22/08/2007
   • Registratiedatum: 02/10/2007
   • Registratienummer: 84998
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 27/01/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 13/02/2008
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • syndicale premie (PDF, 53 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 19/04/2007
   • Neerleggingsdatum: 16/07/2007
   • Registratiedatum: 14/08/2007
   • Registratienummer: 84295
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/10/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/02/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/04/2008
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • carensdag (PDF, 51 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung
   • Datum ondertekening: 24/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2007
   • Registratiedatum: 29/05/2007
   • Registratienummer: 82982
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, HARMONISERING STATUUT ARBEIDERS/BEDIENDEN
  • loonspanning (PDF, 64 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung'
   • Datum ondertekening: 24/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2007
   • Registratiedatum: 29/05/2007
   • Registratienummer: 82981
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • bijkomende dagverlof (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung'
   • Datum ondertekening: 24/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82903
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2007
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
  • toekenning van geschenkcheques (PDF, 47 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de 'Dienststelle für Personen mit einer Behinderung'
   • Datum ondertekening: 24/01/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 27/04/2007
   • Registratiedatum: 21/05/2007
   • Registratienummer: 82902
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/06/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES
  • harmonisering van de loonschalen (PDF, 73 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: omkaderingspersoneel van de ondernemingen erkend en gesubsidieerd door het Waalse Gewest
   • Datum ondertekening: 24/01/2007
   • Neerleggingsdatum: 29/01/2007
   • Registratiedatum: 06/02/2007
   • Registratienummer: 81890
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 01/03/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/09/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2007
   • Onderwerp: LONEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 200 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door 'l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' - AWIPH of door de 'Dienststelle für Personen mit Behinderung'
   • Datum ondertekening: 23/11/2006
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2013
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 12/01/2007
   • Registratienummer: 81560
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2007
   • Onderwerp: AANWERVING, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten (PDF, 164 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 10/10/2006
   • Einde geldigheidsduur: 30/09/2006
   • Neerleggingsdatum: 29/11/2006
   • Registratiedatum: 11/01/2007
   • Registratienummer: 81513
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/02/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • halftijds brugpensioen op 55 jaar (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de 'AWIPH'; niet-valide werknemers
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81188
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 109 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81187
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 133 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81186
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: ARBEIDSDUUR IN UREN, BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 58 jaar (PDF, 70 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door de 'AWIPH'; valide werknemers
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81185
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 48 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest; beschutte werkplaatsen die gesubsidieerd zijn door de 'AWIPH'
   • Niet van toepassing op: beschutte werkplaatsen in de Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 13/09/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/10/2006
   • Registratiedatum: 22/11/2006
   • Registratienummer: 81184
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/07/2007
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/08/2007
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • pilootproject in alfabetisering (PDF, 179 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen gevestigd in het Waalse Gewest en gesubsidieerddoor "AWIPH" & de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap die toetreden per toetredingsakte (model in bijlage)
   • Datum ondertekening: 14/06/2006
   • Einde geldigheidsduur: 31/08/2009
   • Neerleggingsdatum: 18/07/2006
   • Registratiedatum: 28/07/2006
   • Registratienummer: 80492
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/08/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/11/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/12/2006
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • financïele bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2005
   • Registratiedatum: 13/03/2006
   • Registratienummer: 78966
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2006
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • tijdelijke werkloosheid (PDF, 31 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: ondernemingen die erkend zijn door de 'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées' (AWIPH) - valide en mindervalide werknemers
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2006
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2005
   • Registratiedatum: 13/03/2006
   • Registratienummer: 78965
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 01/09/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/10/2006
   • Onderwerp: WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
  • eindejaarspremie (PDF, 32 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: beschutte werkplaatsen erkend door 'l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH)
   • Datum ondertekening: 26/09/2005
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 22/12/2005
   • Registratiedatum: 13/03/2006
   • Registratienummer: 78964
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2006
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor de jongeren en voor denieuwe werknemers (PDF, 78 KB)
   • Nummer paritair comité: 327.03
   • Benaming paritair comité: PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN VAN HET WAALSE GEWEST EN VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
   • Toepassingsgebied: Waals Gewest
   • Niet van toepassing op: Duitstalige Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 26/09/2005
   • Neerleggingsdatum: 21/12/2005
   • Registratiedatum: 13/03/2006
   • Registratienummer: 78963
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/03/2006
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/07/2006
   • Datum Belgisch Staatsblad: 01/09/2006
   • Onderwerp: LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens