NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

CAO Zoeken

 • 331 - PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (2021-2022) (PDF, 313 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154454
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep (2021-2022) (PDF, 340 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2022
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154453
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan (2019-2020) (PDF, 310 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/09/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154451
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep (2019-2020) (PDF, 339 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 01/07/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2020
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2019
   • Registratiedatum: 15/10/2019
   • Registratienummer: 154450
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad:
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp:
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 (PDF, 379 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten of IBO-contract; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8/7/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152220
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 (PDF, 1,9 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid; werknemers met een vakantie-, studenten- of IBO-contrat; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald; arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de inrichting van de OCMW's en tewerkgesteld in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 12/06/2019
   • Neerleggingsdatum: 17/06/2019
   • Registratiedatum: 24/06/2019
   • Registratienummer: 152219
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/07/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit:
   • Datum Belgisch Staatsblad:
   • Tekst verbeterd op: 02/09/2019
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's enpeuters (PDF, 6,7 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 11/03/2019
   • Neerleggingsdatum: 03/04/2019
   • Registratiedatum: 08/04/2019
   • Registratienummer: 151287
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/05/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2019
   • Onderwerp: LONEN, EINDEJAARSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • vernieuwd project werknemersstatuut van de kinderbegeleider in de gezinsopvang (PDF, 279 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: kinderbegeleiders in de gezinsopvang-werknemers die in het project door de sociale partners geselecteerd worden
   • Datum ondertekening: 08/02/2019
   • Einde geldigheidsduur: 31/03/2021
   • Neerleggingsdatum: 28/02/2019
   • Registratiedatum: 13/03/2019
   • Registratienummer: 150938
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/03/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 23/06/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/07/2019
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler (PDF, 137 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/01/2019
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2019
   • Registratiedatum: 31/01/2019
   • Registratienummer: 150353
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2019
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/04/2019
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarstoelage (PDF, 252 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: de werkgevers en de werknemers zoals omschreven in de artikelen 4 t/m9 van de bijzondere cao van 22/12/2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (nr.127324/CO/331)
   • Datum ondertekening: 05/11/2018
   • Neerleggingsdatum: 13/11/2018
   • Registratiedatum: 28/11/2018
   • Registratienummer: 149232
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/04/2019
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/05/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor 2017 (PDF, 431 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: - de categorieën voorzien in artikel 3 - de in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-verordening inzake de sociale zekerheid
   • Datum ondertekening: 07/05/2018
   • Neerleggingsdatum: 18/05/2018
   • Registratiedatum: 18/05/2018
   • Registratienummer: 146063
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/06/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/09/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler (PDF, 138 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 08/01/2018
   • Neerleggingsdatum: 15/01/2018
   • Registratiedatum: 05/03/2018
   • Registratienummer: 145007
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/08/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/09/2018
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de bijlage in uitvoering van de cao van 3 december 2012 inzake de toekenning van een eindejaarspremie (PDF, 239 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers en werknemers zoals omschreven in de artikelen 4 t.e.m. 9 van de bijzondere cao van 22/12/2014 (registratienummer 127324/CO/331)
   • Datum ondertekening: 06/11/2017
   • Neerleggingsdatum: 07/12/2017
   • Registratiedatum: 08/02/2018
   • Registratienummer: 144387
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2018
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/07/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2018
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • verbetering toepassingsgebied cao van 28.02.2001 betreffende de loonvoorwaarden (PDF, 38 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 04/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2017
   • Registratiedatum: 13/11/2017
   • Registratienummer: 142408
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/12/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/04/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2018
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 04/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142315
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 25/03/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/04/2018
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden voor diensten voor thuisopvang van zieke kinderen (PDF, 203 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: de diensten voor thuisopvang van zieke kinderen
   • Datum ondertekening: 04/09/2017
   • Neerleggingsdatum: 03/10/2017
   • Registratiedatum: 27/10/2017
   • Registratienummer: 142304
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/11/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2018
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2016 (PDF, 88 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2017
   • Registratiedatum: 19/06/2017
   • Registratienummer: 139989
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/10/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - zwaar beroep (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2017
   • Registratiedatum: 19/06/2017
   • Registratienummer: 139986
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar of op 59 jaar - lange loopbaan (PDF, 71 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 08/05/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 12/06/2017
   • Registratiedatum: 19/06/2017
   • Registratienummer: 139985
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 11/07/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/01/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 30/01/2018
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • project werknemersstatuut voor bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers die in het kader van het project door de sociale partners geselecteerd worden
   • Datum ondertekening: 09/01/2017
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 16/01/2017
   • Registratiedatum: 21/02/2017
   • Registratienummer: 138119
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/03/2017
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/11/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/12/2017
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • vaststelling van de bijlage in uitvoering van de cao van 03.12.2012 inzake de toekenning van een eindejaarstoelage (PDF, 41 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: de werkgevers en de werknemers zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 9 van de bijzondere cao van 22.12.2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters
   • Datum ondertekening: 07/11/2016
   • Neerleggingsdatum: 09/11/2016
   • Registratiedatum: 05/12/2016
   • Registratienummer: 136302
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 19/12/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/08/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/09/2017
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • wijziging van het pensioenreglement (PDF, 390 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 04/07/2016
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134519
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 30/03/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/04/2017
   • Tekst verbeterd op: 09/02/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2015 (PDF, 95 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de streepje); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW?s en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 04/07/2016
   • Neerleggingsdatum: 05/07/2016
   • Registratiedatum: 10/08/2016
   • Registratienummer: 134518
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/05/2017
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/06/2017
   • Tekst verbeterd op: 08/02/2017
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • loonvoorwaarden (PDF, 363 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, centra voor ontwikkelingsstoornissen, diesnten voor tele-onthaal, niet-autonoom algemeenwelzijnswerk, diensten voor private gezinsplaatsing, door 'Kind en Gezin' erkende en gesubsidieerde projecten en vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover dat zij door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 10/02/2014
   • Neerleggingsdatum: 27/02/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2016
   • Registratienummer: 132068
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/03/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/12/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/01/2017
   • Onderwerp: LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 44 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers en werknemers zoals omschreven in de artikelen 4 tot en met 9 van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22/12/2014 (nr. 127324/CO/331) inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters
   • Datum ondertekening: 09/11/2015
   • Neerleggingsdatum: 24/11/2015
   • Registratiedatum: 01/02/2016
   • Registratienummer: 131227
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 12/02/2016
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/10/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 05/12/2016
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 (PDF, 98 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de streepje); arbeidszorgmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 01/06/2015
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2015
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127821
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/08/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 19/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • verlaging tot 55 jaar van het recht op uitkeringen tijdskrediet in toepassing van de CAO nr. 118 van de NAR (PDF, 27 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep, of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
   • Datum ondertekening: 01/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/06/2015
   • Registratiedatum: 03/07/2015
   • Registratienummer: 127820
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/01/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/02/2016
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar (PDF, 111 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 11/05/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2017
   • Neerleggingsdatum: 21/05/2015
   • Registratiedatum: 01/07/2015
   • Registratienummer: 127761
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 104 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 01/06/2015
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 05/06/2015
   • Registratiedatum: 01/07/2015
   • Registratienummer: 127760
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/07/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/08/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst inzake loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 2,3 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 13/01/2015
   • Registratiedatum: 09/06/2015
   • Registratienummer: 127324
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 06/11/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/12/2016
   • Tekst verbeterd op: 04/02/2016
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, SOCIALE MARIBEL, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst art. 27 (PDF, 211 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: diensten en centra voor gezondheidspromotie en preventie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van de ziekenfondsen
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 27/05/2015
   • Registratienummer: 127095
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 15/07/2016
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2016
   • Tekst verbeterd op: 12/04/2016
   • Onderwerp: LONEN, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUURVERMINDERING, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, DEELTIJDSE ARBEID, LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERSCHAPSVERLOF EN VERLOF OM PERSOONLIJKE REDENEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, SOCIALE MARIBEL, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125649
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/07/2015
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • overplaatsing van de zetel van het Sociaal Fonds 331 tot aanvullende financiering 2de pensioenpijler (PDF, 50 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125648
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/11/2015
   • Tekst verbeterd op: 30/07/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • project werknemersstatuut voor bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang (PDF, 69 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers en werknemers die in het project door de sociale partners geselecteerd worden
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2018
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125646
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2015
   • Onderwerp: LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2016
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125645
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 25 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 22/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 23/12/2014
   • Registratiedatum: 03/03/2015
   • Registratienummer: 125644
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 10/03/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 26/10/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/11/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: voorzieningen voor kinderopvang die op 31/3/2014 onder toezicht stonden van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/11/2014
   • Neerleggingsdatum: 12/12/2014
   • Registratiedatum: 05/02/2015
   • Registratienummer: 125206
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/02/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 27/07/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar (PDF, 452 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/10/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/11/2014
   • Registratiedatum: 24/12/2014
   • Registratienummer: 124769
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/01/2015
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/07/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/07/2015
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • syndicale premie (PDF, 273 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 24/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 09/07/2014
   • Registratiedatum: 19/08/2014
   • Registratienummer: 122999
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/09/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/03/2015
   • Onderwerp: SYNDICALE PREMIE
  • sectorale pensioentoezegging 2013 (PDF, 578 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdragen worden betaald (zie artikel 3, 3de koppelteken); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten
   • Datum ondertekening: 02/06/2014
   • Neerleggingsdatum: 03/06/2014
   • Registratiedatum: 24/07/2014
   • Registratienummer: 122609
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/03/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 26/03/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ, genaamd Sociaal Fonds331 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 249 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 14/05/2014
   • Registratienummer: 121139
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 09/10/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 28/11/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • wijziging van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 366 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van he; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten , geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Be; coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienstvoor de Overzeese Sociale Zekerheid; niet aan RSZ onderworpen werknemers die occasioneel sociaal-cultureel werk verrichten; leerlingen waarvoor geen sociale zekerheidsbijdrage worden betaald (zie artikel 3, derde koppelteken)
   • Datum ondertekening: 10/03/2014
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 26/03/2014
   • Registratiedatum: 14/05/2014
   • Registratienummer: 121138
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 27/05/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/02/2015
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 56 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers en werknemers van de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of vande Vlaamse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 02/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 17/01/2014
   • Registratiedatum: 26/03/2014
   • Registratienummer: 120398
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 20/05/2015
   • Tekst verbeterd op: 24/02/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 90 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/10/2013
   • Neerleggingsdatum: 28/10/2013
   • Registratiedatum: 05/12/2013
   • Registratienummer: 118280
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 07/01/2014
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/08/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 22/09/2015
   • Tekst verbeterd op: 29/04/2015
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • sectoraal pensioentoezegging voor 2012 (PDF, 507 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 03/06/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2013
   • Registratiedatum: 14/08/2013
   • Registratienummer: 116598
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/03/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/07/2014
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar (PDF, 437 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 03/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2013
   • Registratiedatum: 14/08/2013
   • Registratienummer: 116597
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Onderwerp: STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 210 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 03/06/2013
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 07/08/2013
   • Registratiedatum: 14/08/2013
   • Registratienummer: 116596
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 03/09/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 06/08/2014
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de voorzieningen voor kinderopvang (PDF, 295 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 25/03/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114988
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 14/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/07/2014
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (PDF, 978 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 25/03/2013
   • Neerleggingsdatum: 24/04/2013
   • Registratiedatum: 22/05/2013
   • Registratienummer: 114987
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/06/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/02/2014
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2014
   • Onderwerp: LOOPBAANONDERBREKING, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 231 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 04/02/2013
   • Neerleggingsdatum: 07/02/2013
   • Registratiedatum: 07/03/2013
   • Registratienummer: 113881
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 26/03/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 10/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 09/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot de voorzieningen voor kinderopvang (PDF, 801 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: de voorzieningen voor kinderopvang onder toezicht van de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113018
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/07/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/09/2013
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC
  • vaststelling van de bijlage inzake de toekenning van een eindejaarstoelage (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: kinderopvangwerknemers onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113017
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/12/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 756 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: kinderopvangwerknemers onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
   • Datum ondertekening: 03/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/01/2013
   • Registratiedatum: 21/01/2013
   • Registratienummer: 113016
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/02/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 28/04/2015
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2015
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 165 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 05/11/2012
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2014
   • Neerleggingsdatum: 04/12/2012
   • Registratiedatum: 20/12/2012
   • Registratienummer: 112582
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 22/01/2013
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • pensioentoezegging voor het jaar 2011 (PDF, 445 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 01/10/2012
   • Neerleggingsdatum: 12/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111902
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 07/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 12/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • wijziging van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 01/10/2012
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 12/10/2012
   • Registratiedatum: 29/10/2012
   • Registratienummer: 111901
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 13/11/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • syndicale vorming (PDF, 516 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 16/04/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/05/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110310
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 14/08/2013
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid (PDF, 237 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 16/04/2012
   • Neerleggingsdatum: 31/05/2012
   • Registratiedatum: 23/07/2012
   • Registratienummer: 110309
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 21/08/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 03/04/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/05/2013
   • Onderwerp: SOCIALE MARIBEL, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ, genaamd Sociaal Fonds331 tot financiering tweede pensioenpijler (PDF, 150 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108989
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/08/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 (PDF, 517 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; werknemers met een contract van interimarbeid, met een vakantie-, studenten- of ibo-contract (individuele beroepsopleiding); arbeidsmedewerkers en personen tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de organieke wet van 08/07/1976 op de inrichting van de OCMW's en een tewerkstelling in het kader van artikel 78 van het KB van 25/11/1991 tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst; werknemers die activiteiten uitoefenen terwijl zij al een wettelijk rustpensioen genieten; erkende beroepsjournalisten gedurende de periode die in aanmerking komt voor het wettelijk aanvullend pensioen voor erkende beroepsjournalisten, geregeld door het koninklijk besluit van 27/07/1971 (Belgisch Staatsblad van 20/08/1971); coöperanten van Belgische niet-gouvernementele organisaties, die werken in het buitenland en voor wie een aansluiting bestaat bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
   • Datum ondertekening: 06/02/2012
   • Neerleggingsdatum: 05/03/2012
   • Registratiedatum: 20/03/2012
   • Registratienummer: 108988
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 02/04/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/10/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • eindejaarspremie (PDF, 215 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen (FCUD), tenzij deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel, op voorwaarde dat de FCUD-subsidiëring toereikend is
   • Datum ondertekening: 14/11/2011
   • Neerleggingsdatum: 22/11/2011
   • Registratiedatum: 22/12/2011
   • Registratienummer: 107540
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 20/01/2012
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 20/02/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 31/05/2013
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 299 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/05/2011
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 01/06/2011
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104327
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/03/2012
   • Datum Belgisch Staatsblad: 29/08/2012
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 456 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/05/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 01/06/2011
   • Registratiedatum: 08/06/2011
   • Registratienummer: 104326
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/06/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/11/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/01/2012
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • loon- en arbeidsvoorwaarden (PDF, 1,0 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 14/03/2011
   • Neerleggingsdatum: 29/03/2011
   • Registratiedatum: 07/04/2011
   • Registratienummer: 103834
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 15/04/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/05/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/07/2013
   • Onderwerp: LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 227 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103528
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 05/10/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 08/11/2011
   • Onderwerp: FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • aanvullend pensioenstelsel (PDF, 1,6 MB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: in het buitenland gevestigde werkgevers en hun in België gedetacheerde werknemers in de zin van de toepasselijke EEG-Verordening inzake de sociale zekerheid; zie artikel 3
   • Datum ondertekening: 07/02/2011
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2017
   • Neerleggingsdatum: 23/02/2011
   • Registratiedatum: 17/03/2011
   • Registratienummer: 103526
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 29/03/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/06/2013
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/09/2013
   • Tekst verbeterd op: 02/04/2013
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 264 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 04/10/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2012
   • Neerleggingsdatum: 20/10/2010
   • Registratiedatum: 13/12/2010
   • Registratienummer: 102587
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 09/02/2011
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/03/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 07/04/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • eindejaarspremie (PDF, 221 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers wier tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) tenzij: deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel of de FCUD-subsidiering toereikend is voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de bepalingen in onderhavige CAO
   • Datum ondertekening: 08/11/2010
   • Neerleggingsdatum: 17/11/2010
   • Registratiedatum: 25/11/2010
   • Registratienummer: 102445
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/12/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/08/2011
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • opleidingsluik van de jongerenbanen (PDF, 273 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: buitenschoolse kinderopvang
   • Datum ondertekening: 06/09/2010
   • Neerleggingsdatum: 17/09/2010
   • Registratiedatum: 27/09/2010
   • Registratienummer: 101770
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/11/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 437 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2010
   • Registratiedatum: 23/06/2010
   • Registratienummer: 99974
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 494 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 07/06/2010
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2013
   • Neerleggingsdatum: 08/06/2010
   • Registratiedatum: 23/06/2010
   • Registratienummer: 99973
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/01/2011
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/02/2011
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ (PDF, 228 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 03/05/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/05/2010
   • Registratiedatum: 15/06/2010
   • Registratienummer: 99855
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/07/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Nee
   • Onderwerp: AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • opleidingsluik van de jongerenbanen (PDF, 387 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 01/02/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2010
   • Neerleggingsdatum: 10/02/2010
   • Registratiedatum: 04/05/2010
   • Registratienummer: 99210
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 16/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 18/01/2011
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • loonvoorwaarden (PDF, 842 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: centra voor geestelijke gezondheidszorg erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Datum ondertekening: 01/03/2010
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2010
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2010
   • Registratiedatum: 04/05/2010
   • Registratienummer: 99209
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/05/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 21/12/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 21/01/2011
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • eindejaarspremie (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen (FCUD) tenzij deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel, op voorwaarde dat de FCUD-subsidiëring toereikend is
   • Datum ondertekening: 16/11/2009
   • Neerleggingsdatum: 23/11/2009
   • Registratiedatum: 15/12/2009
   • Registratienummer: 96492
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 22/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/08/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • syndicale vorming (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 05/10/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96086
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: SYNDICALE VORMING
  • statuut van de syndicale afvaardiging (PDF, 82 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: ondernemingen met minder dan 50 werknemers
   • Datum ondertekening: 05/10/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96085
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2010
   • Onderwerp: OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN
  • deeltijdse arbeid en minimale duur van de arbeidsprestaties (PDF, 20 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 05/10/2009
   • Neerleggingsdatum: 08/10/2009
   • Registratiedatum: 27/11/2009
   • Registratienummer: 96084
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 06/01/2010
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/08/2010
   • Onderwerp: ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, DEELTIJDSE ARBEID
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 29/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95186
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/06/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 11/08/2010
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 11 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 29/06/2009
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 01/07/2009
   • Registratiedatum: 26/10/2009
   • Registratienummer: 95185
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/11/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • financiële bijdrage in de vervoerkosten (PDF, 68 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 26/05/2009
   • Neerleggingsdatum: 19/06/2009
   • Registratiedatum: 17/09/2009
   • Registratienummer: 94368
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 30/09/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 04/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2010
   • Onderwerp: VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN
  • eindejaarspremie (PDF, 18 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen (FCUD) tenzij deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel
   • Datum ondertekening: 01/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 13/03/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91592
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • eindejaarspremie (PDF, 16 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen (FCUD) tenzij deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel
   • Datum ondertekening: 02/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 11/03/2009
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91591
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/01/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/social profitsector (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 02/03/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91590
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, LOOPBAANONDERBREKING, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET
  • eindejaarspremie (PDF, 45 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) tenzij: deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde GESCO-stelsel of de FCUD-subsidiëring toereikend is voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de bepalingen in onderhavige CAO
   • Datum ondertekening: 02/03/2009
   • Einde geldigheidsduur: 01/01/2012
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 26/03/2009
   • Registratienummer: 91589
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 08/04/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/11/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/03/2010
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 17 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 01/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2008
   • Registratiedatum: 12/01/2009
   • Registratienummer: 90178
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/05/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 04/06/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • brugpensioen op 56 jaar (PDF, 37 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 01/12/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/10/2010
   • Neerleggingsdatum: 08/12/2008
   • Registratiedatum: 12/01/2009
   • Registratienummer: 90177
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 17/03/2010
   • Datum Belgisch Staatsblad: 17/06/2010
   • Onderwerp: BRUGPENSIOEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 05/05/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 21/11/2008
   • Registratiedatum: 09/12/2008
   • Registratienummer: 89822
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 28/01/2009
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/06/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 02/09/2009
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • opleidingsinitiatieven (PDF, 23 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 26/08/2008
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 27/08/2008
   • Registratiedatum: 16/09/2008
   • Registratienummer: 89186
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 25/09/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 08/03/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/04/2009
   • Onderwerp: OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)
  • Vlaamse aanmoedigingspremies in de privé-sector (PDF, 15 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 05/05/2008
   • Neerleggingsdatum: 08/05/2008
   • Registratiedatum: 29/05/2008
   • Registratienummer: 88378
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 16/06/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 13/02/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 16/07/2009
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN
  • verdeling van de dotatie 'Sociale Maribel' voor het jaar 2008 (PDF, 29 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 03/03/2008
   • Neerleggingsdatum: 18/03/2008
   • Registratiedatum: 25/03/2008
   • Registratienummer: 87571
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 04/04/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 11/01/2009
   • Datum Belgisch Staatsblad: 10/06/2009
   • Tekst verbeterd op: 12/06/2008
  • eindejaarspremie (PDF, 28 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: kinderopvang (kinderkribben & peutertuinen), diensten voor opvanggezinnen, door Kind & Gezin erkende en gesubsidieerde projecten, diensten geestelijke gezondheidszorg, adoptiediensten, vertrouwenscentra kindermishandeling, centra voor tele-onthaal, centra voor ontwikkelingsstoornissen, consultatiebureaus voor personen met een handicap (CGVB) en initiatieven buitenschoolse opvang - erkend door de Vlaamse Gemeenschap
   • Niet van toepassing op: werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt door het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) tenzij: deze tewerkstelling eveneens gefinancierd wordt in het kader van het door de Vlaamse overheid gefinancierde gesco-stelsel OF de FCUD-subsidiëring toereikend is voor de volledige of gedeeltelijke financiering van de bepalingen in onderhavige CAO
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Einde geldigheidsduur: 01/03/2009
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86249
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 19/12/2018
   • Datum Belgisch Staatsblad: 23/01/2019
   • Onderwerp: EINDEJAARSPREMIE
  • toevoeging van de opleidingsbenaming 'bachelor' (PDF, 24 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, centra voor ontwikkelingsstoornissen, diensten voor tele-onthaal, niet-autonoom algemeen welzijnswerk, diensten voor private gezinsplaatsing, door Kind & Gezin erkende en gesubsidieerde projecten en de vertrouwenscentra kindermishandeling voor zover zij door de Vlaamse gemeenschap erkend en gesubsidieerd worden
   • Datum ondertekening: 03/12/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/12/2007
   • Registratiedatum: 08/01/2008
   • Registratienummer: 86248
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 24/01/2008
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/08/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 24/09/2008
   • Onderwerp: FUNCTIECLASSIFICATIE
  • verhoging van het loonbarema (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: diensten voor opvanggezinnen van de Vlaamse Gemeenschap: werknemers die worden tewerkgesteld als dienstverantwoordelijken inbegrepen deze werknemers waarvan de tewerkstelling gefinancierd wordt uit de middelen Sociale Maribel en de werknemers tewerkgesteld in het stelsel van gesubsidieerde contractuelen (GECO)
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85887
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: LONEN
  • halftijds brugpensioen op 56 jaar (PDF, 160 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een CAO inzake halftijds conventioneel brugpensioen die tenminste dezelfde voordelen voorziet als deze bedongen in deze CAO
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85886
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 18/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • brugpensioen op 58 jaar (PDF, 122 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Niet van toepassing op: werkgevers die reeds gebonden zijn door een CAO houdende toekenning van een brugpensioen vóór de leeftijd van 58 jaar
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2010
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85885
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, BRUGPENSIOEN
  • bevordering van de tewerkstelling (PDF, 177 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85884
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 24/07/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: AANWERVING, SOCIALE MARIBEL
  • omschrijving van de risicogroepen (PDF, 86 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85883
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 12/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN
  • tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen (PDF, 76 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Einde geldigheidsduur: 31/12/2008
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85882
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 02/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
  • bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst (PDF, 30 KB)
   • Nummer paritair comité: 331
   • Benaming paritair comité: PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR
   • Toepassingsgebied: werkgevers & werknemers van de ondernemingen die sinds 08/06/2007 onder het P.C. ressorteren
   • Datum ondertekening: 16/10/2007
   • Neerleggingsdatum: 06/11/2007
   • Registratiedatum: 29/11/2007
   • Registratienummer: 85879
   • Datum bericht van neerlegging Belgisch Staatsblad: 18/12/2007
   • Algemeen verbindend verklaring gevraagd: Ja
   • Datum koninklijk besluit: 29/06/2008
   • Datum Belgisch Staatsblad: 03/09/2008
   • Onderwerp: BIJZONDERE CAO BIJ WIJZIGING RESSORT PC

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens